Om vores

Undervisere

Mød vores dygtige undervisere

Hvad er en god underviser? For os er det helt klart en blanding af at være faglig specialist og en dygtig formidler. Som formår at få egen indsigt i og begejstring for et fagområde ud på sådan en facon, at vores kursusdeltagere får fuldt udbytte af at deltage på et kursus på Ferskvandscentret.

Vi har et stort netværk af fantastiske undervisere, og vi er meget stolte af det gode samarbejde, vi har. Alle er de håndplukket fra den virkelige verden, fordi vi ønsker at tilbyde undervisning fra landets bedste specialister. Som ved, hvordan det er at stå med fødderne i pumpestationen, i vandløbet eller midt i en vanskelig juridisk sag om fx tilsyn. Og meget, meget andet. Det sikrer kurser med højt fagligt niveau og aktuel relevans.

Hos os bliver teorien praksisnær. Derfor kan den hurtigt og nemt blive omsat til konkret handling, når du som kursist vender tilbage til din arbejdsplads efter endt kursus. For ny viden skal anvendes – og gerne hurtigt, mens du har det i frisk hukommelse – for at give den rette værdi.

Herunder kan du møde alle vores dygtige undervisere. Du kan også bruge søgefunktionen til hurtigt at finde en specifik underviser frem.

 • Åge Ebbesen

  Åge er en veritabel vandløbsekspert, der trives i det gensidigt udviklende samspil med kursisterne.

 • Aksel Kirkeby

  Aksel Kirkeby

  Aksel er den måske nok mest erfarne underviser, der findes inden for spildevand og afløb. Han er projektleder ved Vand og Affald i Svendborg.

 • Anders Thietje Mortensen

  Anders er civilingeniør i mikroteknologi og arbejder med renseanlæg. Du kan møde Anders på Procesteknik 1.

 • Andreas Houlberg Kristensen

  Andreas er civilingeniør og erhvervs-ph.d. med speciale i miljøteknik og jordforurening.

 • Ane Middelbo

  Ane er biolog og har særlig interesse og kompetence inden for vandløbs- og lavbundsprojekter.

 • Anita Rye Ottosen

  Anita er kemiingeniør med bred viden inden for spildevandsrensning. Hun underviser på vores renseanlægskurser.

 • Anna Katrine Vangsgaard

  Anna Katrine Vangsgaard

  Anna Katrine Vangsgaard er miljøingeniør og har en PhD i biologisk kvælstoffjernelse. Hun arbejder som procesingeniør ved EnviDan.

 • Anna-Marie Bøgh

  Anna-Marie har en baggrund som laborant og er en dygtig og engageret underviser på vores spildevandskurser.

 • Anne Margrethe Wegeberg

  Anne Margrethe Wegeberg

  Anne Margrethe Wegeberg - også kaldet Maggie - er biolog ved Randers Kommune og underviser i naturbeskyttelsesloven.

 • Underviser

  Anne-Mette Rasmussen

  Anne-Mette Rasmussen er civilingeniør og har mange års erfaring med miljøområdet, primært ift planlægning og tilsyn i den offentlige forvaltning.

 • Annemarie Kjærgaard Gotfredsen

  Annemarie er uddannet civilingeniør og har stor erfaring med renseanlæg. Hun er en passioneret underviser.

 • Asbjørn Dalum Andersen

  Asbjørn er advokat med speciale i udbudsret og konkurrenceret. Han mestrer evnen at gøre svært stof let tilgængeligt.

 • Aviaja Hansen

  Aviaja Anna Hansen

  Aviaja Anna Hansen er uddannet PhD i mikrobiologi og arbejder i dag som teamleder for Procesgruppen hos Krüger A/S.

 • Benny Nielsen

  Benny har en baggrund som ingeniør og er en erfaren underviser inden for vand og miljø.

 • Birgitte Holm Christensen

  Birgitte Holm Christensen

  Birgitte Holm Christensen er kemiingeniør hos NIRAS, hvor hun blandt andet arbejder med industrimiljø.

 • Bo Skovmark

  Bo Skovmark er uddannet civilingeniør i miljøteknik og arbejder i dag hos Miljøstyrelsen i Nordjylland.

 • Bo Utoft

  Bo Utoft

  Bo Utoft er uddannet biolog og arbejder i dag som afdelingsleder hos Aarhus Kommune, når han ikke underviser på Ferskvandscentret.

 • Brian Foldager Larsen

  Brian Foldager Larsen

  Brian er uddannet ergoterapeut og arbejder i dag som arbejdsmiljørådgiver hos ArbejdsmiljøCentret inden for bygge og anlæg.

 • Britt Tang Pedersen

  Britt Tang Pedersen

  Britt er uddannet miljøkemiker og arbejder i dag som miljørådgiver i industrimiljø og VVM ved Rambøll.

 • Bruno Kiilerich

  Bruno Kiilerich

  Bruno Kiilerich er senior specialist ved Grundfos og har en bred viden om spildevand, særligt med fokus på svovlbrinte i kloaksystemer.

 • Camilla Rosenkrantz Schrold

  Camilla er diplomingeniør og har stor erfaring med projekt- og procesledelse, særligt inden for afløb og klimatilpasning.

 • Carsten Maegaard

  Carsten er arkitekt MAA med speciale i byplanlægning. Han er en sand mulighedernes mester.

 • Carsten Villsen

  Carsten er civilingeniør med speciale i energiteknik. Han uddeler guldkorn til kursisterne inden for støjområdet.

 • Christian Anker

  Christian er miljøingeniør og specialist i pumpeteknologi og løsninger til klimasikring.

 • Christina Foldager

  Christina Foldager

  Christina Foldager underviser i projektledelse. Hun er energisk og prioriterer den praksisnære tilgang højt.

 • Christina Thorslev Petersen

  Christina er biolog og har desuden en master i miljøret. Hendes speciale er miljøgodkendelser.

 • Claus Holst Iversen

  Claus er hydrogeolog og har mere end 20 års erfaring på grundvandsområdet.

 • Claus Kobberø

  Claus Kobberø

  Claus Kobberø er uddannet civilingeniør og arbejder i dag som projektchef i EnviDans renseanlægsafdeling.

 • Didde Lindholm Jürgensen

  Didde er biolog og beskæftiger sig bl.a. med drikkevand, spildevand og regnvandshåndtering.

 • Ellen Marie Drastrup

  Ellen er ingeniør i miljøteknologi. Hun underviser i de biologiske processer på renseanlæg og er kursusleder på Procesteknik1.

 • Esben Astrup Kristensen

  Esben Astrup Kristensen

  Esben har en PhD i vandløbsøkologi og er i dag teamleder i EnviDan. Han er specialist i vandløb, vandløbsrestaurering og naturgenopretning.

 • Flemming Bomholt Møller

  Flemming er maskinmester/driftsleder med omfattende erfaring inden for spildevandsområdet både nationalt og internationalt.

 • Florian Benedikt Wagner

  Florian Benedikt Wagner

  Florian Benedikt Wagner er uddannet PhD i Miljøteknologi og arbejder i dag som procesingeniør hos Krüger A/S.

 • Florian Rasmussen

  Florian er uddannet biolog og har indgående kendskab til vandløbsområdet.

 • Gitte de Paoli

  Gitte de Paoli

  Gitte de Paoli er Ferskvandscentrets tilknyttede erhvervspsykolog og udfører bl.a. profilanalyser ved rekruttering af ledere til Ferskvandscentret.

 • Gudmundur Andresson

  Gudmundur Andresson

  Gudmundur har en master i Environmental Engineering fra DTU og arbejder i dag som projektingeniør hos EnviDan.

 • Hanne Brendstrup Nielsen

  Hanne er uddannet cand.scient. Landskabsforvaltning og arbejder som chefkonsulent hos NIRAS A/S inden for det åbne lands planlægning.

 • Henriette Soja

  Henriette Soja er advokat med speciale i miljøret og har mange års erfaring på området. Hun er desuden partner i Horten.

 • Henrik Melgaard

  Henrik Melgaard

  Henrik Melgaard er uddannet geolog fra Aarhus Universitet i 1999 og har arbejdet med miljørådgivning i mere end 22 år.

 • Ivan Vølund

  Ivan er maskinmester og har desuden en diplomuddannelse i teknisk vedligeholdelses-ledelse.

 • Jacob Birk Jensen

  Jacob Birk Jensen

  Jacob er uddannet civilingeniør og PhD i grundvandsmodellering. Han er partner i firmaet WatsonC Aps.

 • Jacob Høg Nyborg

  Jacob er uddannet civilingeniør og er en garvet underviser på Ferskvandscentrets affaldskurser.

 • Jacob Kragh Andersen

  Jacob Kragh Andersen

  Jacob er miljøingeniør og har skrevet en PhD om affaldsteknologier. Han er en aktiv formidler og underviser.

 • Jan Dalkjær Grønning

  Jan Dalkjær Grønning

  Jan Dalkjær Grønning er ingeniør med speciale i afløbs- og fornyelsesplanlægning. Han er især ekspert i hydraulisk modellering.

 • Jan Gilling Timmermann

  Jan Gilling Timmermann

  Jan arbejder ved Vandmiljø Randers A/S som projektleder og som specialist især med regnvandsbassiner og rettighedserhvervelse.

 • Jane Rosenstand Laugesen

  Jane Rosenstand Laugesen

  Jane har en PhD i Hydrologi og arbejder i dag som projektleder i EnviDan. Hun er bl.a. specialist i hydrometri.

 • Jannik Seslef

  Jannik er professionsbachelor i natur og miljø og har stor kompetence inden for udtagning af lavbundsjorde.

 • Jeanette Agertved Madsen

  Jeanette Agertved Madsen

  Jeanette er uddannet civilingeniør og har en master i Environmental Management og er udviklingschef hos EnviDan.

 • Jeppe Bregendahl

  Jeppe er uddannet civilingeniør i miljøteknologi og specialist i renseanlæg.

 • Jes Vollertsen

  Jes er miljøingeniør, ph.d og professor i miljøteknologi. Han er anerkendt for sin forskning inden for bl.a. regnvandssystemer og mikroplast i miljøet.

 • Jesper Arent Andersen

  Jesper Arent Andersen er uddannet miljøteknolog og arbejder i dag som miljø- og kvalitetschef hos Kingo Karlsen A/S.

 • Johan Galster

  Johan er uddannet kemiingeniør og har indgående kendskab til bl.a. tilsyn og miljøgodkendelser.

 • Julie Simone Nielsen

  Julie Simone Nielsen

  Med en baggrund som civilingeniør inden for bioteknologi arbejder Julie Simone Nielsen som projektingeniør hos Krüger A/S.

 • Karsten Egebjerg Pedersen

  Karsten Egebjerg Pedersen

  Karsten Egebjerg Pedersen er uddannet teknikumingeniør og arbejder som projektchef i EnviDan.

 • Katrine Turner

  Katrine Turner

  Katrine Turner er uddannet biolog og har en PhD i landsskabsøkologi. Hun har arbejdet med vilde haver, erhvervsanlæg og fællesarealer siden 2015.

 • Kim Pless-Schmidt

  Kim er uddannet biolog med speciale inden for smådyr og genopretning af vandløb.

 • Kim Sundmark

  Kim Sundmark

  Kim Sundmark er oprindeligt Cand. Scient. i kemi og fysik på Aarhus Universitet og arbejder i dag som senior procesingeniør hos Krüger A/S.

 • Kirsten Hesselaa

  Kirsten Hesselaa

  Kirsten Hesselaa er civilingeniør og arbejder ved Silkeborg Kommune, primært inden for miljøvurderingsområdet.

 • Kristoffer Juul Bertelsen

  Kristoffer er advokat med speciale i sager indenfor teknik- og miljøområdet.

 • Lars Dyhrberg Bruun

  Lars har kratlusket, siden han kunne gå, og er uddannet biolog fra Århus i 2002. Lars er ekspert i smådyr.

 • Lasse Baaner

  Lasse Baaner

  Lasse Baaner er skov- og landskabsingeniør samt jurist og arbejder som lektor ved Københavns Universitet.

 • Lennarth Skov Espersen

  Lennarth er uddannet biolog med speciale i botanik og er en garvet underviser.

 • Lisbeth Errboe Svendsen

  Lisbeth er arkitekt MAA, cand. arch. og og specialiseret inden for miljø- og planområdet.

 • Lissen Højrup Munch

  Lissen Højrup Munch

  Lissen Højrup Munch er uddannet arkitekt og underviser i inddragelse af borgere, brugere, beboere mm i offentlige udviklingsprojekter.

 • Louise Bjerregaard Madsen

  Louise er uddannet civilingeniør. Hun klæder kursisterne grundigt på til at håndtere sagsbehandling.

 • Louise Raaschou Andersen

  Louise er uddannet geolog og har særlig kompetence inden for jord og jordforurening.

 • Mads Kobberø

  Mads Kobberø

  Mads er uddannet Cand.jur. fra Aarhus Universitet i 1991 og arbejder i dag som advokat hos Codex Advokater i Vejle.

 • Mads Sanddal Jeppesen

  Mads er landinspektør med indgående kendskab til lovgivning vedr. landbrug, natur og miljø.

 • Mai-Britt Bruun

  Mai-Britt Bruun

  Mai-Britt Bruun er jurist og ejer af Miljøjura. Hun arbejder med miljøsagsbehandling og miljøretlige- og forvaltningsretlige problemstillinger.

 • Maibritt Søstrøm

  Maibritt Søstrøm

  Maibritt er uddannet bygningsingeniør med speciale i miljø og ressourcer.

 • Majbritt Hye

  Majbritt er uddannet eksportingeniør og har bred erfaring med analyse og overvågning af vand.

 • Margrethe Børsting

  Margrethe Børsting

  Margrethe Børsting er grafisk facilitator og har mere end 20 års erfaring som underviser, møde- og procesfacilitator og leder.

 • Marie Ambye-Jensen

  Marie er civilingeniør med særlig kompetence inden for luftforurening, miljøjura og tung industri.

 • Martin Nissen Nørgård

  Martin Nissen Nørgård er uddannet landinspektør og har stor ekspertise inden for naturgenopretning.

 • Mathilde Kjær Hansen

  Mathilde har akademiske rødder i antropologien og er særligt interesseret i krydsfelterne mellem samfund, klima og miljø.

 • Michael Schytz Poulsen

  Michael er uddannet maskiningeniør og underviser på kurset Rådnetanke – proces og anlæg.

 • Mikkel Algren Stokholm-Bjerregaard

  Mikkel Algren Stokholm-Bjerregaard

  Mikkel Algren Stokholm-Bjerregaard har en Industriel PhD og arbejder i dag som Innovationschef for Spildevand hos Krüger A/S.

 • Mogens Lindgaard

  Mogens er uddannet maskinmester og er ekspert i renseanlæg. Han nyder den inspirerende dialog med kursisterne.

 • Morten Flarup Sørensen

  Morten er landmand, rørlægger, maskinfører og projektleder. Han har særlig interesse for jordhåndtering og genanvendelse af opgravede materialer.

 • Morten Møllnitz

  Morten er civilingeniør og brænder for klimatilpasningsprojekter, der har fokus på hele vandets kredsløb.

 • Nana Winkler

  Nana har en baggrund som miljøingeniør og er fast underviser på driftsledertræf for genbrugspladser.

 • Niels Arildskov

  Niels er civilingeniør med speciale i uorganisk grundvandskemi samt Ph.d. med speciale i miljøfremmede stoffers opførsel i jord og grundvand.

 • Niels Vase

  Niels er advokat (H) og har stor ekspertise inden for bl.a. miljø- og planret.

 • Niels-Peter Mohr

  Niels-Peter er byplanlægger med en samfundsfaglig vinkel og særlig interesse i bl.a. strategisk planlægning og helhedstænkning.

 • Nikolaj Feldbech Rasmussen

  Nikolaj Feldbech Rasmussen

  Nikolaj er civilingeniør og projektingeniør i EnviDan. Han har bl.a. stor erfaring med myndighedsbehandling.

 • Ole Mark

  Ole kan skrive både civilingeniør, ph.d. og dr. techn. på CV'et. Han er ikke alene yderst kompetent men også en meget afholdt underviser.

 • Orla Ulstrup Jensen

  Orla er uddannet merkonom i markedsføring og har siden 1988 specialiseret sig inden for kemi og spildevand.

 • Pernille Aagaard Truelsen

  Pernille Aagaard Truelsen er partner og advokat ved Advokatfirmaet Energi & Miljø.

 • Peter Lindequist Madsen

  Peter er uddannet civilingeniør med speciale i miljøteknik. Han ved alt, der er værd at vide om affaldsdeponering.

 • Peter Nymann

  Peter Nymann er partner og advokat ved Advokatfirmaet Energi & Miljø.

 • Peter Stockmarr

  Peter er passioneret geolog og underviser og en stor kapacitet inden for sit felt.

 • Peter Tychsen

  Peter er civilingeniør og har stor ekspertise inden for spildevandsrensning.

 • Rasmus Johansen

  Rasmus Johansen

  Rasmus er uddannet civilingeniør i miljøteknik og arbejder i dag som proceschef i EnviDans renseanlægsafdeling.

 • Røskva Lill Lindgaard Høimark

  Røskva er civilingeniør i miljøteknologi. Hun har bred viden om de anvendte mekanismer og processer i spildevandsrensning.

 • Søren Barbré Pedersen

  Søren er uddannet civilingeniør og har mange års erfaring inden for bl.a. vand og spildevand.

 • Søren Karmark Obel

  Søren er uddannet biolog og har i mange år arbejdet med naturbeskyttelse.

 • Stine Lundbøl Vestergaard

  Stine Lundbøl Frølund

  Stine er uddannet cand.agro. med speciale i miljøvidenskab. Hun er en erfaren oplægsholder og underviser.

 • Svend Marker

  Svend Marker

  Svend Marker har en baggrund som civilingeniør i miljøteknik og arbejder i dag som senior procesingeniør hos Krüger A/S.

 • Thomas Borch Hansen

  Thomas Borch Hansen

  Thomas har en baggrund som civilingeniør i miljøteknik og er specialist inden for både renseanlæg og afløb.

 • Tina Halkjær Andersen

  Tina Halkjær Andersen

  Tina er uddannet cand.scient. i geologi med mere end 20 års erfaring og er i dag projektchef ved EnviDan.

 • Tine Nettelfield

  Tina Nettelfield

  Tina Nettelfield er uddannet civilingeniør i miljøteknik og arbejder i dag som hydrauliker hos Rambøll.

 • Tina Toft

  Tina er cand.jur. og underviser i miljøretlige forhold.

 • Trine Skov Jepsen

  Trine er miljøingeniør. Hun er specialist i undersøgelser og risikovurderinger af jord- og grundvandsforurening.