Om vores

Undervisere

Mød vores dygtige undervisere

Hvad er en god underviser? For os er det helt klart en blanding af at være faglig specialist og en dygtig formidler. Som formår at få egen indsigt i og begejstring for et fagområde ud på sådan en facon, at vores kursusdeltagere får fuldt udbytte af at deltage på et kursus på Ferskvandscentret.

Vi har et stort netværk af fantastiske undervisere, og vi er meget stolte af det gode samarbejde, vi har. Alle er de håndplukket fra den virkelige verden, fordi vi ønsker at tilbyde undervisning fra landets bedste specialister. Som ved, hvordan det er at stå med fødderne i pumpestationen, i vandløbet eller midt i en vanskelig juridisk sag om fx tilsyn. Og meget, meget andet. Det sikrer kurser med højt fagligt niveau og aktuel relevans.

Hos os bliver teorien praksisnær. Derfor kan den hurtigt og nemt blive omsat til konkret handling, når du som kursist vender tilbage til din arbejdsplads efter endt kursus. For ny viden skal anvendes – og gerne hurtigt, mens du har det i frisk hukommelse – for at give den rette værdi.

Herunder kan du møde alle vores dygtige undervisere. Du kan også bruge søgefunktionen til hurtigt at finde en specifik underviser frem.

 • Aksel Kirkeby

  Aksel Kirkeby

  Aksel er den måske nok mest erfarne underviser, der findes inden for spildevand og afløb. Han er projektleder ved Vand og Affald i Svendborg.

 • Anders Munk Rediin

  Anders Munk Rediin

  Anders er anlægsingeniør og arbejder som projektchef i EnviDan. Hans speciale er planlægning og projektering af kloaksanering.

 • Anna Katrine Vangsgaard

  Anna Katrine Vangsgaard

  Anna Katrine Vangsgaard er miljøingeniør og har en PhD i biologisk kvælstoffjernelse. Hun arbejder som procesingeniør ved EnviDan.

 • Anna-Marie Bøgh

  Anna-Marie har en baggrund som laborant og er en engageret underviser på vores spildevandskurser.

 • Anne Margrethe Wegeberg

  Anne Margrethe Wegeberg

  Anne Margrethe Wegeberg - også kaldet Maggie - er biolog ved Randers Kommune og underviser i naturbeskyttelsesloven.

 • Underviser

  Anne-Mette Rasmussen

  Anne-Mette Rasmussen er civilingeniør og har mange års erfaring med miljøområdet, primært ift planlægning og tilsyn i den offentlige forvaltning.

 • Aviaja Hansen

  Aviaja Anna Hansen

  Aviaja Anna Hansen er uddannet PhD i mikrobiologi og arbejder i dag som teamleder for Procesgruppen hos Krüger A/S.

 • Benny Nielsen

  Benny Nielsen

  Benny Nielsen er uddannet Ingeniør og arbejder i dag som afdelingschef for Plan & Projekt hos Herning Vand.

 • Birgitte Holm Christensen

  Birgitte Holm Christensen

  Birgitte Holm Christensen er kemiingeniør hos NIRAS, hvor hun blandt andet arbejder med industrimiljø.

 • Bo Skovmark

  Bo Skovmark er uddannet civilingeniør i miljøteknik og arbejder i dag hos Miljøstyrelsen i Nordjylland.

 • Bo Utoft

  Bo Utoft

  Bo Utoft er uddannet biolog og arbejder i dag som afdelingsleder hos Aarhus Kommune, når han ikke underviser på Ferskvandscentret.

 • Brian Foldager Larsen

  Brian Foldager Larsen

  Brian er uddannet ergoterapeut og arbejder i dag som arbejdsmiljørådgiver hos ArbejdsmiljøCentret inden for bygge og anlæg.

 • Britt Tang Pedersen

  Britt Tang Pedersen

  Britt er uddannet miljøkemiker og arbejder i dag som miljørådgiver i industrimiljø og VVM ved Rambøll.

 • Bruno Kiilerich

  Bruno Kiilerich

  Bruno Kiilerich er senior specialist ved Grundfos og har en bred viden om spildevand, særligt med fokus på svovlbrinte i kloaksystemer.

 • Christina Foldager

  Christina Foldager

  Christina Foldager underviser i projektledelse. Hun er energisk og prioriterer den praksisnære tilgang højt.

 • Claus Kobberø

  Claus Kobberø

  Claus Kobberø er uddannet civilingeniør og arbejder i dag som projektchef i EnviDans renseanlægsafdeling.

 • Ellen Marie Drastrup

  Ellen er ingeniør i miljøteknologi. Hun underviser i de biologiske processer på renseanlæg og er kursusleder på Procesteknik1.

 • Erich Beck

  Erich har en baggrund som stærkstrømsingeniør. Han er en kompetent og tillidsvækkende underviser.

 • Esben Astrup Kristensen

  Esben Astrup Kristensen

  Esben har en PhD i vandløbsøkologi og er i dag teamleder i EnviDan. Han er specialist i vandløb, vandløbsrestaurering og naturgenopretning.

 • Florian Benedikt Wagner

  Florian Benedikt Wagner

  Florian Benedikt Wagner er uddannet PhD i Miljøteknologi og arbejder i dag som procesingeniør hos Krüger A/S.

 • Gitte de Paoli

  Gitte de Paoli

  Gitte de Paoli er Ferskvandscentrets tilknyttede erhvervspsykolog og udfører bl.a. profilanalyser ved rekruttering af ledere til Ferskvandscentret.

 • Gudmundur Andresson

  Gudmundur Andresson

  Gudmundur har en master i Environmental Engineering fra DTU og arbejder i dag som projektingeniør hos EnviDan.

 • Hanne Brendstrup Nielsen

  Hanne er uddannet cand.scient. Landskabsforvaltning og arbejder som chefkonsulent hos NIRAS A/S inden for det åbne lands planlægning.

 • Henriette Soja

  Henriette Soja er advokat med speciale i miljøret og har mange års erfaring på området. Hun er desuden partner i Horten.

 • Henrik Melgaard

  Henrik Melgaard

  Henrik Melgaard er uddannet geolog fra Aarhus Universitet i 1999 og har arbejdet med miljørådgivning i mere end 22 år.

 • Jacob Birk Jensen

  Jacob Birk Jensen

  Jacob er uddannet civilingeniør og PhD i grundvandsmodellering. Han er partner i firmaet WatsonC Aps.

 • Jacob Kragh Andersen

  Jacob Kragh Andersen

  Jacob er uddannet cand.polyt. i Miljøteknologi og har skrevet en PhD om affaldsteknologier med vægt på organisk affald.

 • Jan Dalkjær Grønning

  Jan Dalkjær Grønning

  Jan Dalkjær Grønning er ingeniør med speciale i afløbs- og fornyelsesplanlægning. Han er især ekspert i hydraulisk modellering.

 • Jan Gilling Timmermann

  Jan Gilling Timmermann

  Jan arbejder ved Vandmiljø Randers A/S som projektleder og som specialist især med regnvandsbassiner og rettighedserhvervelse.

 • Jane Rosenstand Laugesen

  Jane Rosenstand Laugesen

  Jane har en PhD i Hydrologi og arbejder i dag som projektleder i EnviDan. Hun er bl.a. specialist i hydrometri.

 • Jeanette Agertved Madsen

  Jeanette Agertved Madsen

  Jeanette er uddannet civilingeniør og har en master i Environmental Management og er udviklingschef hos EnviDan.

 • Jens Albrechtsen

  Jens Albrechtsen

  Jens er uddannet ingeniør og er entreprisechef hos EnviDan. Han har over 20 års erfaring med etablering af spildevandsanlæg.

 • Jesper Arent Andersen

  Jesper Arent Andersen er uddannet miljøteknolog og arbejder i dag som miljø- og kvalitetschef hos Kingo Karlsen A/S.

 • Julie Simone Nielsen

  Julie Simone Nielsen

  Med en baggrund som civilingeniør inden for bioteknologi arbejder Julie Simone Nielsen som projektingeniør hos Krüger A/S.

 • Karsten Egebjerg Pedersen

  Karsten Egebjerg Pedersen

  Karsten Egebjerg Pedersen er uddannet teknikumingeniør og arbejder som projektchef i EnviDan.

 • Katrine Turner

  Katrine Turner

  Katrine Turner er uddannet biolog og har en PhD i landsskabsøkologi. Hun har arbejdet med vilde haver, erhvervsanlæg og fællesarealer siden 2015.

 • Kim Sundmark

  Kim Sundmark

  Kim Sundmark er oprindeligt Cand. Scient. i kemi og fysik på Aarhus Universitet og arbejder i dag som senior procesingeniør hos Krüger A/S.

 • Kirsten Hesselaa

  Kirsten Hesselaa

  Kirsten Hesselaa er civilingeniør og arbejder ved Silkeborg Kommune, primært inden for miljøvurderingsområdet.

 • Lars Dyhrberg Bruun

  Lars har kratlusket, siden han kunne gå, og er uddannet biolog fra Århus i 2002. Lars er ekspert i smådyr.

 • Lasse Baaner

  Lasse Baaner

  Lasse Baaner er skov- og landskabsingeniør samt jurist og arbejder som lektor ved Københavns Universitet.

 • Lilli Gruwier

  Lilli Gruwier

  Lilli er uddannet biolog og arbejder i dag som konsulent inden for biodiversitet, naturformidling og rådgivning om den bynære natur.

 • Lisbeth Røge

  Lisbeth Røge er uddannet biolog og arbejder i dag som miljøsagsbehandler hos Norddjurs Kommune.

 • Lissen Højrup Munch

  Lissen Højrup Munch

  Lissen Højrup Munch er uddannet arkitekt og underviser i inddragelse af borgere, brugere, beboere mm i offentlige udviklingsprojekter.

 • Louise Bjerregaard Madsen

  Louise er uddannet civilingeniør og klæder kursisterne grundigt på til at håndtere sagsbehandlingsprocessen.

 • Mads Kobberø

  Mads Kobberø

  Mads er uddannet Cand.jur. fra Aarhus Universitet i 1991 og arbejder i dag som advokat hos Codex Advokater i Vejle.

 • Mads Sanddal Jeppesen

  Mads Sanddal Jeppesen

  Mads Sanddal Jeppesen er senior specialist og fagchef i COWIs afdeling for Arealer og rettigheder.

 • Mai-Britt Bruun

  Mai-Britt Bruun

  Mai-Britt Bruun er jurist og ejer af Miljøjura. Hun arbejder med miljøsagsbehandling og miljøretlige- og forvaltningsretlige problemstillinger.

 • Maibritt Søstrøm

  Maibritt Søstrøm

  Maibritt er uddannet bygningsingeniør med speciale i Miljø og ressourcer og er i dag projektingeniør ved EnviDan.

 • Margrethe Børsting

  Margrethe Børsting

  Margrethe Børsting er grafisk facilitator og har mere end 20 års erfaring som underviser, møde- og procesfacilitator og leder.

 • Martin Nissen Nørgård

  Martin Nissen Nørgård er uddannet landinspektør i 1994 og har stor ekspertise inden for naturgenopretning.

 • Mikkel Algren Stokholm-Bjerregaard

  Mikkel Algren Stokholm-Bjerregaard

  Mikkel Algren Stokholm-Bjerregaard har en Industriel PhD og arbejder i dag som Innovationschef for Spildevand hos Krüger A/S.

 • Niels Arildskov

  Niels er civilingeniør med speciale i uorganisk grundvandskemi samt Ph.d. med speciale i miljøfremmede stoffers opførsel i jord og grundvand.

 • Nikolaj Feldbech Rasmussen

  Nikolaj Feldbech Rasmussen

  Nikolaj er civilingeniør og projektingeniør i EnviDan. Han har bl.a. stor erfaring med myndighedsbehandling.

 • Pernille Aagaard Truelsen

  Pernille Aagaard Truelsen er partner og advokat ved Advokatfirmaet Energi & Miljø.

 • Peter Lindequist Madsen

  Peter er uddannet civilingeniør med speciale i miljøteknik. Han ved alt, der er værd at vide om affaldsdeponering.

 • Peter Nymann

  Peter Nymann er partner og advokat ved Advokatfirmaet Energi & Miljø.

 • Rasmus Johansen

  Rasmus Johansen

  Rasmus er uddannet civilingeniør i miljøteknik og arbejder i dag som proceschef i EnviDans renseanlægsafdeling.

 • Røskva Lill Lindgaard Høimark

  Røskva er uddannet civilingeniør i miljøteknologi. Hun har bred viden om de anvendte mekanismer og processer i spildevandsrensning.

 • Stine Lundbøl Vestergaard

  Stine Lundbøl Frølund

  Stine er uddannet cand.agro. med speciale i miljøvidenskab. Hun er en erfaren oplægsholder og underviser.

 • Svend Marker

  Svend Marker

  Svend Marker har en baggrund som civilingeniør i miljøteknik og arbejder i dag som senior procesingeniør hos Krüger A/S.

 • Thomas Borch Hansen

  Thomas Borch Hansen

  Thomas har en baggrund som civilingeniør i miljøteknik og er specialist inden for både renseanlæg og afløb.

 • Tina Halkjær Andersen

  Tina Halkjær Andersen

  Tina er uddannet cand.scient. i geologi med mere end 20 års erfaring og er i dag projektchef ved EnviDan.

 • Tine Nettelfield

  Tina Nettelfield

  Tina Nettelfield er uddannet civilingeniør i miljøteknik og arbejder i dag som hydrauliker hos Rambøll.

 • Vibeke Reimer Borregaard

  Vibeke Reimer Borregaard

  Vibeke Reimer Borregaard er miljøingeniør og har arbejdet med processer på renseanlæg i mange år. Hun er i dag markedschef ved Krüger A/S.