Her får du

Kurser, der
skaber værdi

Vi efteruddanner over 2.000 kursister. Hvert år.

Som kursist på Ferskvandscentret får du adgang til Danmarks mest omfattende program af efteruddannelse på vand-, miljø- og naturområdet.

Den grønne omstilling påvirker i høj grad den måde, forsyningsvirksomhederne, myndighederne, rådgiverne og andre aktører arbejder på. Behovet for at være opdateret på nye metoder, teknologier og ny lovgivning er derfor stort.

Det stiller krav til både driftsfolk og administrative medarbejdere om at tilegne sig ny viden og nye kompetencer for at sikre en effektiv arbejdsdag. Begge dele får du hos os.

Højt niveau
Vi gennemfører hvert år mere end 100 kurser for over 2.000 kursister, og vi udvikler hele tiden nye tilbud, der matcher udviklingen i de forskellige brancher, vi understøtter. Vi holder os naturligvis også opdateret med nye læringsformer, læringsrum og værktøjer, så du altid kan forvente et højt niveau i både den teoretiske og praktiske del af undervisningen.

Vores kursister vælger os for vores praksisnære tilgang, og vi sætter en ære i at koble teori og virkelighed. Fx gennem ekskursioner, cases og gruppeopgaver.

Kursusområder
Herunder finder du de forskellige områder, vi tilbyder kurser inden for. Er I mange på samme arbejdsplads, der ønsker et bestemt kursus? Så har vi mulighed for at skræddersy et forløb, der foregår i jeres lokaler. Se mere her.

Vi er desuden altid åbne for ideer til nye kurser. Skriv til kursus@fvc.dk, hvis du har et særligt ønske, vi ikke tilbyder i dag.

Kursusområder

I dag ser vi affald som en ressource. Det er nok ikke gået din næse forbi. Sortering i flere fraktioner, genanvendelse og god kundeservice – lær om alt det nye hos os.
Rent drikkevand kommer ikke af sig selv. Det kommer af viden om hydrogeologi, kemi, mikrobiologi, juridiske forhold – og gode samarbejdsevner.
Helt styr på industrimiljøet? Det får du på vores kurser! Tilsyn, godkendelser, VVM og revurderinger – alt er skræddersyet til dig, der arbejder med håndtering af industrimiljø.
Jorden er giftig! Eller er den nu også det? Og i så fald, hvad gør du så? Lær om håndtering af forurenet jord – herunder anmeldelser, ansøgninger og sagsbehandling – hos os.
Grøn omstilling er hot. Heldigvis! Vi ser udviklingen påvirke indholdet på alle vores kurser, og vi tilbyder også kurser, der har sit udspring i den cirkulære økonomi.
Tilsyn, miljøgodkendelser, tilladelser. Arbejder du med landbrugsmiljø, har du brug for viden om den lovgivning, der styrer erhvervet. Den viden får du på kurser hos os.
Vidste du, at vi tilbyder faglige kurser, der understøtter din funktion og styrker dine kompetencer? Hvor vi forholder os til din branche, så konteksten er den rette for dig?
Naturen er under pres. Det er afgørende at kende den gældende lovgivning. Lær at udføre tilsyn, give tilladelser og afslag med hjemmel i Naturbeskyttelsesloven.
Kommuneplaner, lokalplaner, planstrategi, helhedsplaner… ja, vi kan blive ved. Der er mange planer at jonglere med, og det kan være et stort arbejde at få dem på plads.
Vi elsker spildevand! Der sker hele tiden noget nyt, der optimerer den måde, vi transporterer og renser spildevandet på. Det kræver løbende opdatering.
Du passer på vandmiljøet. Vi passer på din faglighed. Sammen er vi et stærkt hold! Her får du det bredeste udvalg af kurser, der styrker din viden.
Et sundt og godt miljø i vandløb, åer, søer, fjorde og hav er grundlaget for alt liv, som vi kender det. Derfor skal vi passe rigtig godt på det, blandt andet ved at lære nyt.

Følg os på LinkedIn

Vi har en aktiv profil på LinkedIn, hvor du kan følge med og få nyheder fra vores verden af vand, natur og miljø. Ses vi?