Kurser i

Klima og cirkulær økonomi

Grøn omstilling er hot. Heldigvis! Vi ser udviklingen påvirke indholdet på alle vores kurser, og vi tilbyder også kurser, der har sit udspring i den cirkulære økonomi.

Der er brug for viden om cirkulær økonomi og klima i de brancher, vi understøtter. Den viden vil vi gerne tilbyde – for det er vigtigt med branchevinklen, hvis du skal kunne omsætte din nye viden til virkelighed, når du vender tilbage til arbejdspladsen.

Til dig, der:

  • Arbejder med klima og klimatilpasning hos en forsyning, kommune, region, statslig styrelse, rådgiver eller anden virksomhed
  • Er miljøsagsbehandler eller projektleder for natur-, byudviklings- eller klimatilpasningsprojekter hos en kommune
  • Arbejder med affald og cirkulær økonomi
  • Er aktør inden for byggeriet og ønsker at bidrage til øget bæredygtighed ved mere cirkulære forretningsprocesser

Vi skal alle helt konkret gøre noget andet i morgen, end vi gjorde i går, hvis vi skal ende med at reducere vores klimapåvirkning og nå i mål med FNs verdensmål. Handling forudsætter dog, at vi skal have mulighed for at lære, hvad der skal forandres for at sikre bæredygtig drift og vækst – og der skal undervises i hvordan. Det er den opgave, vi hos Ferskvandscenteret gerne vil bidrage til.

Vi arbejder derfor med at integrere både udfordringer og løsninger i forhold til klima i mange af vores kurser. Vores undervisere har også fokus på at sikre, at substansen fra verdensmålene integreres i kurserne. Der er både værdi i at virkeliggøre teknologispring og skabe små hverdagsforbedringer.

Med den rigtige viden kan vand- og miljøsektoren skabe fremdrift for mange af verdensmålene samtidig med, at kerneservices planlægges og gennemføres effektivt. Vi tilbyder læring, der både kan bidrage til forandringer, som kan modvirke ændringer i klimaet, og læring, der kan sikre kompetent klimatilpasning.

Bæredygtigt byggeri
Der er et stort potentiale for at skabe mere bæredygtigt byggeri ved at lære at bygge cirkulært. Men ikke alle cirkulære processer er bæredygtige, hverken på den økonomiske, sociale eller miljømæssige bundlinje.

Den miljømæssige bæredygtighed kan i cirkulært byggeri udfordres, hvis fortidens miljøsynder flytter med ind i det nye byggeri eller ved energitung bearbejdning og evt. øget transport af genbrugsmaterialer. 

Den økonomiske bundlinje kan udfordres, når der kræves meget manuelle arbejdsprocesser, knyttet til nedrivning og bearbejdning af genbrugsmaterialer, fordi processerne er nye, mængderne små og logistikken ikke fuldt ud implementeret.

Det er derfor vigtigt med efteruddannelse, der sikrer viden- og erfaringsoverdragelse om cirkulære processer.

Kurser