Kurser i

Klima og cirkulær økonomi

Grøn omstilling er hot. Heldigvis! Vi ser udviklingen påvirke indholdet på alle vores kurser, og vi tilbyder også kurser, der har sit udspring i den cirkulære økonomi.

Der er brug for viden om cirkulær økonomi og klima i de brancher, vi understøtter. Den viden vil vi gerne tilbyde – for det er vigtigt med branchevinklen, hvis du skal kunne omsætte din nye viden til virkelighed, når du vender tilbage til arbejdspladsen.

Til dig, der:

 • Arbejder med klima og klimatilpasning hos en forsyning, kommune, region, statslig styrelse, rådgiver eller anden virksomhed
 • Er miljøsagsbehandler eller projektleder for natur-, byudviklings- eller klimatilpasningsprojekter hos en kommune
 • Arbejder med affald og cirkulær økonomi
 • Er aktør inden for byggeriet og ønsker at bidrage til øget bæredygtighed ved mere cirkulære forretningsprocesser

Vi skal alle helt konkret gøre noget andet i morgen, end vi gjorde i går, hvis vi skal ende med at reducere vores klimapåvirkning og nå i mål med FNs verdensmål. Handling forudsætter dog, at vi skal have mulighed for at lære, hvad der skal forandres for at sikre bæredygtig drift og vækst – og der skal undervises i hvordan. Det er den opgave, vi hos Ferskvandscenteret gerne vil bidrage til.

Vi arbejder derfor med at integrere både udfordringer og løsninger i forhold til klima i mange af vores kurser. Vores undervisere har også fokus på at sikre, at substansen fra verdensmålene integreres i kurserne. Der er både værdi i at virkeliggøre teknologispring og skabe små hverdagsforbedringer.

Med den rigtige viden kan vand- og miljøsektoren skabe fremdrift for mange af verdensmålene samtidig med, at kerneservices planlægges og gennemføres effektivt. Vi tilbyder læring, der både kan bidrage til forandringer, som kan modvirke ændringer i klimaet, og læring, der kan sikre kompetent klimatilpasning.

Bæredygtigt byggeri
Der er et stort potentiale for at skabe mere bæredygtigt byggeri ved at lære at bygge cirkulært. Men ikke alle cirkulære processer er bæredygtige, hverken på den økonomiske, sociale eller miljømæssige bundlinje.

Den miljømæssige bæredygtighed kan i cirkulært byggeri udfordres, hvis fortidens miljøsynder flytter med ind i det nye byggeri eller ved energitung bearbejdning og evt. øget transport af genbrugsmaterialer. 

Den økonomiske bundlinje kan udfordres, når der kræves meget manuelle arbejdsprocesser, knyttet til nedrivning og bearbejdning af genbrugsmaterialer, fordi processerne er nye, mængderne små og logistikken ikke fuldt ud implementeret.

Det er derfor vigtigt med efteruddannelse, der sikrer viden- og erfaringsoverdragelse om cirkulære processer.

Kurser

 • Næste kursusstart 11-10-2022
  Kurset giver dig et godt kendskab til det grundlæggende indenfor afløbsteknik og du får en viden så du kan begå dig indenfor afløbsområdet.
 • Næste kursusstart 27-10-2022
  Her sætter vi fokus på det paradoks at separeringer og centralisering mange steder desværre ikke har medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse...
 • Næste kursusstart 10-11-2022
  På dette kursus bliver du klædt på til at lave et udbud som skaber et bæredygtigt byggeprojekt der lykkes i virkeligheden.
 • Næste kursusstart 14-11-2022
  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.
 • Næste kursusstart 01-12-2022
  Flere og flere forsyninger anvender QGIS dels til ledningsregistrering (for andre forsyningsarter end spildevand) men i særdeleshed som et supplerende GIS-værktøj til at løse...
 • Næste kursusstart 06-12-2022
  Klimatilpasningerne rammer os først og hårdt gennem vandet, hvor flere ekstremregn skaber oversvømmelser i vores byer, og kraftige stormfloder udfordrer byerne fra havsiden
 • Næste kursusstart 13-12-2022
  Lær om overløb, regnvandshåndtering og styring på denne højaktuelle kursusnyhed i 2022
 • Næste kursusstart 28-02-2023
  Kurset giver dig mulighed for at udbygge kompetencerne til anvendelse af QGIS. Efter kurset er du i stand til at arbejde med flere dataformater, redigere vektordata og lave avancerede kortopsætninger.Vi...
 • Næste kursusstart 20-03-2023
  Beskæftiger du dig med renseanlæg, udledning og indrapportering af klimagasser?
 • Næste kursusstart 07-09-2023
  Deltag i onlinekurset og kom igang med Grafisk Facilitering målrettet projektledere, der arbejder med klimatilpasningsprojekter i by og i det åbne land, samt naturmedarbejdere og naturvejledere...
 • Du får oplæg fra eksperter involveret i nystartet MUDP projekt om mikroplast og fra konsoriet marine.plastic.dk. MUDP projektet udføres i et samarbejde mellem Eurofins Miljø,...
 • Samfundets aktuelle agendaer om bæredygtighed, klima mv. kræver samarbejde mellem det politiske niveau og embedsværket i kommunen. Ikke mindst om borgerdialog. Få inspiration og...
 • Erfaringer viser, at god kommunikation mellem det politiske niveau og embedsværket kan være en afgørende forudsætning for at komme succesfuldt i mål med tværgående...
 • Lær at tegne fængende præsentationer og forberede processer der INVOLVERER.
 • Få aktuel og hands-on viden om Klima lavbundsprojekter
 • På kurset lærer du om de forvaltningsmæssige udfordringer, ved kystbeskyttelsesprojekter. Borgerinddragelse, samspillet mellem EU's naturbeskyttelsesdirektiver og konsekvensvurderingen.
 • På kurset bliver du inspireret til at få gjort det lettere for borgerne at sortere korrekt på pladsen. Der bliver en kort genopfriskning af principperne i nudging - metoden - men fokus...
 • Arbejder du med klimatilpasninger? Så kan du blive opdateret på de nye vejledninger, der kommer i kølvandet på de nye klimatilpasningsregler.
 • Miljøområdet er stort og komplekst og det kan være vanskeligt at gennemskue hvor stort og hvor det politiske råderum faktisk er. Kurset giver en indflyvning til lovkomplekset indenfor...
 • Vi klæder dig på med ledelsesteori, specifikke projektejer-erfaringer og konkrete værktøjer, der styrker din evne til at sikre at projektporteføljen, bidrager væsentligt...
 • Vi gennemgår mulige faser i sagsbehandlingen, hvor kursusdeltagerne får en indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling.
 • Lær, hvordan du formidler og underviser digitalt, grafisk og præsentativt.