Kurser i

Grundvand og vandforsyning

Rent drikkevand kommer ikke af sig selv. Det kommer af viden om hydrogeologi, kemi, mikrobiologi, juridiske forhold – og gode samarbejdsevner. Vi tilbyder de kurser, der er nødvendige for en sikker vandforsyning.

Én ting er sikkert: Fremtiden vil byde på endnu flere avancerede teknikker, hvis vi fortsat skal have rent vand i hanerne. Og det skal vi selvfølgelig.

Vores kurser strækker sig fra de mere grundlæggende om kemi, hydrogeologi, geologi, vandkredsløb og forureningers bevægelse til kurser i tilsyn med vandværker og håndtering af takstblade. Vi tilbyder også kurser i undersøgelse og risikovurdering ved hjælp af programmerne JAGG og BRIBE.

Til dig, der:

 • Arbejder med kvalitet af drikkevand, drift af vandværker eller beskyttelse af grundvandsressourcen, enten ved et forsyningsselskab, en kommune eller i en rådgivervirksomhed

Grundlæggende juridisk ballast får du på kurset Forvaltningsret.

I kursusoversigten vil du finde en række kurser uden dato for næste afholdelse. Det er vores ad hoc-kurser, hvor du uforpligtende kan tilmelde dig. Ved nok interesse, fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit.

Kurser

 • Kommunikation tegning
  Næste kursusstart 05-02-2021
  Forståelse for menneskers forskelligheder og kommunikationsstile har stor betydning for, hvor godt og effektivt vi kommunikerer med hinanden - og dermed for, hvordan vi samarbejder. Kommunikation...
 • Næste kursusstart 11-03-2021
  Dette et-dags-kursus giver et bredt overblik over vandbehandlingsteknikker og koncepter, som er relevante i en dansk sammenhæng.Efter kurset vil du være i stand til at forklare grundprincipperne...
 • Næste kursusstart 16-03-2021
  Bliv klædt på til at give indvindingstilladelser:Få et grundlæggende indblik i hydrogeologien samt lov- og plangrundlaget og indvinding af drikkevand. Vi ser på samspillet...
 • Næste kursusstart 23-03-2021
  Her går vi i dybden med de regler, der gælder på vandforsyningsområdet, præsenteret af dygtige jurister og praktikere.
 • Næste kursusstart 24-03-2021
  Projektdagen giver dig mulighed for at netværke og erfaringsudveksle med andre projektledere i branchen. Samtidigt får du ny viden om projektarbejdet og du løfter dine kompetencer inden...
 • Næste kursusstart 12-04-2021
  Ved tilmelding køber du dig adgang til et undervisningsmateriale på video. Du får adgang til 7 videoer, der giver dig metoderne til at mestre nervøsiteten og komme tilbage til...
 • Næste kursusstart 13-04-2021
  Hvert enkelt projekt i danske forsyninger igangsættes for at generere en eller anden for for effekt eller værdiskabelse. På dette kursus vil vi have fokus på målsætning...
 • Næste kursusstart 19-04-2021
  Få overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.
 • Næste kursusstart 20-04-2021
  Her får du et godt overblik over gældende lovgivning, og hvordan man gennemfører det praktiske tilsyn på vandværker. Gældende lovgivning og vejledninger indenfor området...
 • Næste kursusstart 04-05-2021
  Få styr på grundvandskemi og grundvandsbeskyttelse. Hvilke handlinger er jf. gældende lovgivning mulig for sikring af grundvandskvaliteten?
 • Næste kursusstart 18-05-2021
  På dette kursus dykker vi ned i Naturbeskyttelseslovens §3 og administration heraf. Vi ser på NBL`s formål, hvor gælder loven og hvad er undtaget. Hvilke muligheder er der...
 • Næste kursusstart 18-05-2021
  Du lærer at udarbejde og godkende et kontrolprogram. Kontrolprogrammet gennemgås ud fra kravene i drikkevandsbekendtgørelsen samt vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg....
 • Næste kursusstart 10-06-2021
  Få overblik over den kommunale BNBO indsats inden 2022.
 • Næste kursusstart 17-06-2021
  Få inspiration og værktøjer til at håndtere overskydende jord praktisk, billigt og miljøvenligt!
 • Næste kursusstart 15-09-2021
  Lær om de hyppigst forekommende miljøfremmede organiske stoffer i jord og grundvand, og hvordan stofferne opfører sig i miljøet.
 • Næste kursusstart 02-11-2021
  Tilladelser til miljøfarlige stoffer er svære - lær at forstå håndværket her.
 • Lær om digitalisering.Online- kurset er del af et forløb på i alt 5 moduler men man kan godt plukke i de enkelte moduler og ikke deltage i alt.To moduler har fokus på digitale...
 • Lær om digitalisering.Online- kurset er del af et forløb på i alt 5 moduler men man kan godt plukke i de enkelte moduler og ikke deltage i alt.To moduler har fokus på digitale...
 • Lær at bruge JAGG i grænseområderne for regnearkets anvendelse.
 • Kurset giver dig en generel indflyvning i borgerinddragelse med særligt fokus på digital borgerinddragelse. Du får præsenteret vigtige værktøjer og får tips og...
 • Lær om digitalisering.Online- kurset er del af et forløb på i alt 5 moduler men man kan godt plukke i de enkelte moduler og ikke deltage i alt.To moduler har fokus på digitale...
 • Brug BRIBE - Beregningsværktøj til RIsikovurdering af forureninger i boringsnære Beskyttelsesområder - til vurdering af risiko for forurening af grundvand ved kemikaliespild.
 • Her får du et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og konkrete værktøjer til beregning af grundvandssænkning og påvirkninger af indvindingsoplande...
 • Online kursus om forsyningers køb af arealer og servitutrettigheder. Lad ikke udfordringerne om den private ejendomsret og andre juridiske arealbindinger bremse dit forsyningsprojekt. Lær...
 • Lær om digitalisering.Online- kurset er del af et forløb på i alt 5 moduler men man kan godt plukke i de enkelte moduler og ikke deltage i alt.To moduler har fokus på digitale...
 • Lær om digitalisering. Online-kurset er del af et forløb på ialt 5 moduler, men man kan godt plukke i de enkelte moduler og ikke deltage i alt. To moduler har fokus på digitale...