Kurser i

Grundvand og vandforsyning

Rent drikkevand kommer ikke af sig selv. Det kommer af viden om hydrogeologi, kemi, mikrobiologi, juridiske forhold – og gode samarbejdsevner. Vi tilbyder de kurser, der er nødvendige for en sikker vandforsyning.

Én ting er sikkert: Fremtiden vil byde på endnu flere avancerede teknikker, hvis vi fortsat skal have rent vand i hanerne. Og det skal vi selvfølgelig.

Vores kurser strækker sig fra de mere grundlæggende om kemi, hydrogeologi, geologi, vandkredsløb og forureningers bevægelse til kurser i tilsyn med vandværker og håndtering af takstblade. Vi tilbyder også kurser i undersøgelse og risikovurdering ved hjælp af programmerne JAGG og BRIBE.

Til dig, der:

 • Arbejder med kvalitet af drikkevand, drift af vandværker eller beskyttelse af grundvandsressourcen, enten ved et forsyningsselskab, en kommune eller i en rådgivervirksomhed

Grundlæggende juridisk ballast får du på kurset Forvaltningsret.

I kursusoversigten vil du finde en række kurser uden dato for næste afholdelse. Det er vores ad hoc-kurser, hvor du uforpligtende kan tilmelde dig. Ved nok interesse, fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit.

Kurser

 • Næste kursusstart 07-01-2022
  Mød os online og hør om Ferskvandscentrets uddannelser. Du får information og mulighed for at stille spørgsmål om følgende uddannelser:Spildevandsoperatør,...
 • Næste kursusstart 13-01-2022
  Få overblik over den kommunale BNBO indsats og grundvandsbeskyttelse inden 2022 i et juridist perspektiv. Der vil være fokus på nye afgørelser og erstatningsfastsættelse.
 • Næste kursusstart 18-01-2022
  Her går vi i dybden med de regler, der gælder på vandforsyningsområdet, præsenteret af dygtige jurister og praktikere.
 • Næste kursusstart 19-01-2022
  Er du arbejdsmiljørepræsentant i forsyningssektoren - eller drømmer om at blive det? Så tag den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på Ferskvandscentret. Her er kurset...
 • Næste kursusstart 27-01-2022
  Deltag i onlinekurset og kom igang med Grafisk Facilitering målrettet projektledere, der arbejder med klimatilpasningsprojekter i by og i det åbne land.
 • Næste kursusstart 01-02-2022
  De danske kommuner har fokus på god dialog, samarbejde og involvering af borgere og virksomheder. Det er klogt, det er værdiskabende, det er sympatisk - men uha, det kan være svært....
 • Næste kursusstart 03-02-2022
  Online kursus om forsyningers køb af arealer og servitutrettigheder. Lad ikke udfordringerne om den private ejendomsret og andre juridiske arealbindinger bremse dit forsyningsprojekt. Lær...
 • Næste kursusstart 08-02-2022
  Du lærer at udarbejde og godkende et kontrolprogram. Kontrolprogrammet gennemgås ud fra kravene i drikkevandsbekendtgørelsen samt vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg....
 • Næste kursusstart 08-02-2022
  Få overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.
 • Næste kursusstart 23-02-2022
  Lær at bruge JAGG i grænseområderne for regnearkets anvendelse, og få en introduktion til GrundRisk.
 • Næste kursusstart 08-03-2022
  Hvert enkelt projekt i danske forsyninger igangsættes for at generere en eller anden for for effekt eller værdiskabelse. På dette kursus vil vi have fokus på målsætning...
 • Næste kursusstart 10-03-2022
  Projektlederes fokus skal ud i alle vinkler. Fokus på teamets medarbejdere, samarbejdspartnere, underleverandører og til projektets interessenter er meget vigtigt - men også det fokus...
 • Næste kursusstart 24-03-2022
  Dette et-dags-kursus giver et bredt overblik over vandbehandlingsteknikker og koncepter, som er relevante i en dansk sammenhæng.Efter kurset vil du være i stand til at forklare grundprincipperne...
 • Næste kursusstart 07-04-2022
  Et kursus med fokus på hvordan man anlægger og drifter bynatur til gavn for biodiversiteten.
 • Næste kursusstart 04-05-2022
  På dette kursus dykker vi ned i pesticiderne, og alt hvad der rør sig inden for dette område. Vi går i dybden med et emne der bliver mere og mere relevant og aktuelt som tiden...
 • Næste kursusstart 17-05-2022
  Risikoparametre i grundvandskemien, hvad betyder det for drikkevandskvaliteten. Lær at forstå analyseblanketten fra laboratoriet, og hvordan du bruger den viden den giver.
 • Næste kursusstart 15-06-2022
  Tilladelser til miljøfarlige stoffer er svære - lær at forstå håndværket her.
 • Næste kursusstart 31-08-2022
  Bliv klædt på til at give indvindingstilladelser:Få et grundlæggende indblik i hydrogeologien samt lov- og plangrundlaget og indvinding af drikkevand. Vi ser på samspillet...
 • Næste kursusstart 08-09-2022
  Lær om de hyppigst forekommende miljøfremmede organiske stoffer i jord og grundvand, og hvordan stofferne opfører sig i miljøet.
 • Næste kursusstart 28-09-2022
  Her får du et godt overblik over gældende lovgivning, og hvordan man gennemfører det praktiske tilsyn på vandværker. Gældende lovgivning og vejledninger indenfor området...
 • Her får du et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og konkrete værktøjer til beregning af grundvandssænkning og påvirkninger af indvindingsoplande...
 • Du får oplæg fra eksperter involveret i nystartet MUDP projekt om mikroplast og fra konsoriet marine.plastic.dk. MUDP projektet udføres i et samarbejde mellem Eurofins Miljø,...
 • Kurset giver dig en generel indflyvning i borgerinddragelse med særligt fokus på digital borgerinddragelse. Du får præsenteret vigtige værktøjer og får tips og...
 • Dette et-dags online-kursus giver et bredt overblik over vandbehandlingsteknikker og koncepter, som er relevante i en dansk sammenhæng.Efter kurset vil du være i stand til at forklare grundprincipperne...
 • Lær om digitalisering.
 • Kurset for enhver, der fører tilsyn på natur- og miljøområdet
 • Lær om digitalisering.Online- kurset er del af et forløb på i alt 5 moduler men man kan godt plukke i de enkelte moduler og ikke deltage i alt.To moduler har fokus på digitale...
 • Brug BRIBE - Beregningsværktøj til RIsikovurdering af forureninger i boringsnære Beskyttelsesområder - til vurdering af risiko for forurening af grundvand ved kemikaliespild.
 • Kommunikation tegning
  Forståelse for menneskers forskelligheder og kommunikationsstile har stor betydning for, hvor godt og effektivt vi kommunikerer med hinanden - og dermed for, hvordan vi samarbejder. Kommunikation...
 • Her får du et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og konkrete værktøjer til beregning af grundvandssænkning og påvirkninger af indvindingsoplande...
 • De danske kommuner har fokus på god dialog, samarbejde og involvering af borgere og virksomheder. Det er klogt, det er værdiskabende, det er sympatisk - men uha, det kan være svært....
 • Hvordan skal du agere på skadestedet i forhold til hvad og hvem?
 • Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.
 • Ved tilmelding køber du dig adgang til et undervisningsmateriale på video. Du får adgang til 7 videoer, der giver dig metoderne til at mestre nervøsiteten og komme tilbage til...
 • Lær om digitalisering.Online- kurset er del af et forløb på i alt 5 moduler men man kan godt plukke i de enkelte moduler og ikke deltage i alt.To moduler har fokus på digitale...
 • Lær om digitalisering.Online- kurset er del af et forløb på i alt 5 moduler men man kan godt plukke i de enkelte moduler og ikke deltage i alt.To moduler har fokus på digitale...
 • Lær om digitalisering.Online- kurset er del af et forløb på i alt 5 moduler men man kan godt plukke i de enkelte moduler og ikke deltage i alt.To moduler har fokus på digitale...
 • Online læringssprint afbrudt af fordybelsesprocesser. For dig, der arbejder med borgerinddragelse og kundeinvolvering.4 onsdage i træk med læringssprint á 1½ -2 timer. Efter...