Kurser i

Industrimiljø

Helt styr på industrimiljøet? Det får du på vores kurser! Tilsyn, godkendelser, VVM og revurderinger – vores kursusprogram er skræddersyet til dig, der arbejder med håndtering af industrimiljø, enten som sagsbehandler ved en kommune eller i en rådgivningsvirksomhed.

Det er også her, du finder kurser om forskellige emissioner eller udledninger, fx luftforurening og støj, og om udledningstilladelser til spildevand eller miljøfarlige stoffer.

Til dig, der:

 • Er ny eller erfaren kommunal sagsbehandler og varetager håndtering af industrimiljø
 • Er ansat i en rådgivningsvirksomhed og har behov for viden om industrimiljø

Langt de fleste af vores kurser inden for industrimiljø indeholder jura i mindre eller højere grad. Kurset Forvaltningsret tilbyder grundlæggende juridisk viden og er især relevant for dig, der arbejder som sagsbehandler på naturområdet ved en kommune.

Kurser

 • Næste kursusstart 02-02-2021
  Lær hvordan du revurderer en miljøgodkendelse på en industrivirksomhed.
 • Kommunikation tegning
  Næste kursusstart 05-02-2021
  Forståelse for menneskers forskelligheder og kommunikationsstile har stor betydning for, hvor godt og effektivt vi kommunikerer med hinanden - og dermed for, hvordan vi samarbejder. Kommunikation...
 • Næste kursusstart 10-02-2021
  Her lærer du, hvordan du laver en miljøgodkendelse af en industrivirksomhed.
 • Næste kursusstart 02-03-2021
  Få overblik over reglerne om basistilstandsrapporter (BTR)
 • Næste kursusstart 04-03-2021
  Få styr på hele VVM-processen og miljøvurdering af planer
 • Næste kursusstart 12-04-2021
  Ved tilmelding køber du dig adgang til et undervisningsmateriale på video. Du får adgang til 7 videoer, der giver dig metoderne til at mestre nervøsiteten og komme tilbage til...
 • Næste kursusstart 13-04-2021
  Dette kursus klæ’r dig på til at kunne varetage den kommunale administration af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinier
 • Næste kursusstart 27-04-2021
  Kurset for enhver, der fører tilsyn på natur- og miljøområdet
 • Næste kursusstart 26-05-2021
  Har du brug for en grundlæggende viden om forskellige typer af virksomhedstilsyn?
 • Næste kursusstart 02-06-2021
  Her lærer du at udarbejde en tilslutnings– og en udledningstilladelse.
 • Næste kursusstart 03-06-2021
  Få styr på samarbejdet omkring risikovirksomheder
 • Næste kursusstart 02-09-2021
  Sagsbehandler for virksomheder med luftforurening og lugt? Lær om reglerne for luftforurening og lugt, teknikkerne til begrænsning, effektivitet og priser.
 • Næste kursusstart 07-09-2021
  Få et grundlæggende kendskab til hvordan du laver en støjmåling, kendskab til de relevante støjvejledninger og regneregler for støjens udbredelse.
 • Næste kursusstart 07-10-2021
  Kom til en dag med aktuelle emner, masser af netværk og erfaringsudveksling. For alle på genbrugsstationer og andre, der arbejder med genanvendelse.
 • Næste kursusstart 03-11-2021
  Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.
 • Næste kursusstart 02-12-2021
  Kend din støjrapport og måler
 • Få de grundlæggede begreber og myndighedsarbejdet i forhold til fedtudskillere på plads.
 • Er du operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en Spildevandsforsyning med høj industribelastning, så er dette kursus noget for dig.
 • Få styr på de administrative processer, der er nødvendige for at komme fra ansøgning til miljøgodkendelse, når der drejer sig om biogasanlæg.
 • Lær hvordan du laver en tilladelse til anlæg og byggeri på forurenede grunde, for eksempel når havneområder omdannes til boligområder.