Kurser i

Jord­forurening

Jorden er giftig! Eller er den nu også det? Og i så fald, hvad gør du så? Her kan du finde alle vores kurser om håndtering af forurenet jord, der fx lærer dig om ansøgninger, anmeldelser og sagsbehandling af jordforureningssager.

Vi tilbyder kurser inden for grundlæggende kemi, hydrogeologi, geologi og vandkredsløb. Det er også her, du finder kurser om håndtering af bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord, undersøgelser, risikovurderinger og om programmerne JAGG og BRIBE.

Til dig, der:

 • Er ny eller erfaren kommunal sagsbehandler og varetager håndtering af forurenet jord
 • Er ansat i en rådgivningsvirksomhed og har behov for viden om jordforurening

Et grundlæggende kendskab til juraen på området får du på kurset Jura på jordforureningsområdet, der ligesom kurset Forvaltningsret udgør en vigtig del af din faglige baggrund som kommunal sagsbehandler.

Kurser

 • Næste kursusstart 24-10-2022
  Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.
 • Næste kursusstart 31-10-2022
  Her får du det grundlæggende kendskab til undersøgelsesmetoder og risikovurdering af forurenet jord.
 • Næste kursusstart 08-11-2022
  Du får et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og grundvandsbeskyttelse.
 • Næste kursusstart 15-11-2022
  De danske kommuner har fokus på god dialog, samarbejde og involvering af borgere og virksomheder. Det er klogt, det er værdiskabende, det er sympatisk - men uha, det kan være svært....
 • Næste kursusstart 22-11-2022
  Lær hvordan du laver en tilladelse til anlæg og byggeri på forurenede grunde, for eksempel når havneområder omdannes til boligområder.
 • Næste kursusstart 24-11-2022
  Kurset for enhver, der fører tilsyn på natur- og miljøområdet
 • Næste kursusstart 28-11-2022
  Du lærer, hvad du som kommunal miljøvagt skal gøre, fra det øjeblik du får besked på, at der er sket en miljøulykke til sagen engang er lukket.
 • Næste kursusstart 28-11-2022
  Du bliver opdateret på lovgivningen indenfor PFAS samt den nyeste viden om kommunens forpligtigelser ved fund af PFAS.
 • Næste kursusstart 01-12-2022
  Flere og flere forsyninger anvender QGIS dels til ledningsregistrering (for andre forsyningsarter end spildevand) men i særdeleshed som et supplerende GIS-værktøj til at løse...
 • Næste kursusstart 19-01-2023
  Få et grundlæggende kendskab til juraen på jordforureningsområdet.
 • Næste kursusstart 01-02-2023
  Lær at bruge JAGG i grænseområderne for regnearkets anvendelse, og få en introduktion til GrundRisk.
 • Næste kursusstart 09-02-2023
  På dette kursus dykker vi ned i pesticiderne, og alt hvad der rør sig inden for dette område. Vi går i dybden med et emne der bliver mere og mere relevant og aktuelt som tiden...
 • Næste kursusstart 28-02-2023
  Kurset giver dig mulighed for at udbygge kompetencerne til anvendelse af QGIS. Efter kurset er du i stand til at arbejde med flere dataformater, redigere vektordata og lave avancerede kortopsætninger.Vi...
 • Næste kursusstart 09-03-2023
  Få inspiration og værktøjer til at håndtere overskydende jord praktisk, billigt og miljøvenligt!
 • Næste kursusstart 05-09-2023
  Lær om de hyppigst forekommende miljøfremmede organiske stoffer i jord og grundvand, og hvordan stofferne opfører sig i miljøet.
 • Næste kursusstart 26-10-2023
  Få overblik over reglerne om basistilstandsrapporter (BTR). Kurset er online.
 • De danske kommuner har fokus på god dialog, samarbejde og involvering af borgere og virksomheder. Det er klogt, det er værdiskabende, det er sympatisk - men uha, det kan være svært....
 • Mød os online og hør om Ferskvandscentrets uddannelser. Du får information og mulighed for at stille spørgsmål om følgende uddannelser:Spildevandsoperatør,...
 • Her får du et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og konkrete værktøjer til beregning af grundvandssænkning og påvirkninger af indvindingsoplande...
 • Hvordan skal du agere på skadestedet i forhold til hvad og hvem?
 • Brug BRIBE - Beregningsværktøj til RIsikovurdering af forureninger i boringsnære Beskyttelsesområder - til vurdering af risiko for forurening af grundvand ved kemikaliespild.
 • Kurset for enhver, der fører tilsyn på natur- og miljøområdet
 • Lær, hvordan du formidler og underviser digitalt, grafisk og præsentativt.