Kurser i

Jord­forurening

Jorden er giftig! Eller er den nu også det? Og i så fald, hvad gør du så? Her kan du finde alle vores kurser om håndtering af forurenet jord, der fx lærer dig om ansøgninger, anmeldelser og sagsbehandling af jordforureningssager.

Vi tilbyder kurser inden for grundlæggende kemi, hydrogeologi, geologi og vandkredsløb. Det er også her, du finder kurser om håndtering af bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord, undersøgelser, risikovurderinger og om programmerne JAGG og BRIBE.

Til dig, der:

  • Er ny eller erfaren kommunal sagsbehandler og varetager håndtering af forurenet jord
  • Er ansat i en rådgivningsvirksomhed og har behov for viden om jordforurening


Et grundlæggende kendskab til juraen på området får du på kurset Jura på jordforureningsområdet, der ligesom kurset Forvaltningsret udgør en vigtig del af din faglige baggrund som kommunal sagsbehandler.

Kurser