Uddannelses­forløb

miljøsagsbehandler

Bliv miljøsagsbehandler hos os og få den nødvendige viden og de rette kompetencer til arbejdet som offentlig sagsbehandler på miljøområdet.

Uddannelsen består af i alt fire kurser: To tværfaglige kurser, alle skal tage, og to fagrelevante kurser fra en profil, du vælger. Der er i alt ti profiler at vælge mellem – se længere nede.

De to tværfaglige kurser er:

De fire kurser kan tages i vilkårlig rækkefølge. Til slut får du et uddannelsesbevis som miljøsagsbehandler.

Efter endt uddannelsesforløb kan du bygge oven på med mere specialiserede kurser, alt efter dit ansvarsområde. Det får du mere information om, når du er ved at være færdig.

Bliv miljøsagsbehandler hos os og få den nødvendige viden og de rette kompetencer til arbejdet som offentlig sagsbehandler på miljøområdet.

Uddannelsen består af to grundlæggende kurser:

Efter endt uddannelsesforløb kan du bygge oven på med mere specialiserede kurser, alt efter dit ansvarsområde.

 • LANDBRUG:
  • Det gode landbrugstilsyn
  • Miljøgodkendelser af husdyrbrug
 • PLAN:
  • Planloven i praksis
  • VVM
 • BYG:
  • Byggetilladelser (under udvikling)
  • Den gode nedrivningstilladelse
 • VANDLØB:
  • Vandløbslovgivning og administration 1
  • Vandløbsvedligeholdelse for sagsbehandlere
 • INDUSTRI:
  • Miljøgodkendelser af industri
  • Virksomhedstilsyn og administration
 • JORDFORURENING:
  • Jura på jordforureningsområdet
  • Jordforurening, undersøgelser og risikovurdering
 • NATUR:
  • Natursagsbehandleren
  • Naturbeskyttelseslovens §3
 • GRUNDVAND OG VANDFORSYNING:
  • Vandforsyningsjura
  • Grundlæggende hydrogeologi
 • SPILDEVAND OG AFLØB:
  • Afløbsjura
  • Spildevandsplanen
  • Spildevandsafledning i det åbne land
 • AFFALD OG GENBRUG:
  • Under udvikling

Vi arbejder lige nu også på at udvikle et helt nyt indledende kursus med titlen ”Værd at vide om at arbejde i en Teknik & Miljøforvaltning”, som vi forventer at udbyde i 2021. Er det relevant for dig, så send os en mail og bliv skrevet på interesselisten. Dette kursus vil dog ikke erstatte de grundlæggende kurser i uddannelsen, så du kan roligt tilmelde dig allerede nu.

Du kan læse meget mere om de enkelte kurser og opstartsdatoer på denne side

Miljøsags­behandler

Tværfaglige kurser
For alle

Grundvand og vandforsyning

Fagspecifik profil

Industri

Fagspecifik profil

Jordforurening

Fagspecifik profil

Plan

Fagspecifik profil

Spildevand og afløb

Fagspecifik profil

Vandløb

Fagspecifik profil

Affald og genbrug

Fagspecifik profil

Byg

Fagspecifik profil
 • Byggetilladelser
 • Den gode nedrivningstilladelse
På vej

Kurser

På kurset kommer vi hele vejen rundt om landbrugstilsynet. Endvidere ser vi på den juridiske side af landbrugstilsynet, retssikkerhedsloven og de forskellige håndhævelsesskridt, og…
Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.
Næste kursusstart 13-11-2023
Du får et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og grundvandsbeskyttelse.
På dette kursus dykker vi ned i Naturbeskyttelseslovens §3 og administration heraf. Vi ser på NBL`s formål, hvor gælder loven og hvad er undtaget….
Administration af Naturbeskyttelsesloven – § 3 beskyttede naturtyper, Bygge- og beskyttelseslinjer og offentlig adgang til naturen, Habitat og fuglebeskyttelsesdirektiver – anmeldeordningen, beskyttelse af dyre-…
Her får du en grundlæggende indføring i planlovens overordnede struktur og praktiske administration, hvor de nye ændinger i loven er indopereret i kurset.
Næste kursusstart 15-05-2023
Mangler du inspiration til at løse udfordringer omkring udarbejdelse af spildevandsplanen?
Her lærer du at anvende de vigtigste juridiske paragraffer inden for vandforsyningsområdet, og du bliver klædt på til samarbejdet mellem vandforsyning og kommune.