Uddannelses­forløb

miljøsagsbehandler

Bliv miljøsagsbehandler hos os og få den nødvendige viden og de rette kompetencer til arbejdet som offentlig sagsbehandler på miljøområdet.

Uddannelsen består af i alt fire kurser: To tværfaglige kurser, alle skal tage, og to fagrelevante kurser fra en profil, du vælger. Der er i alt ti profiler at vælge mellem – se længere nede.

De to tværfaglige kurser er:

 

De fire kurser kan tages i vilkårlig rækkefølge. Til slut får du et uddannelsesbevis som miljøsagsbehandler.

Efter endt uddannelsesforløb kan du bygge oven på med mere specialiserede kurser, alt efter dit ansvarsområde. Det får du mere information om, når du er ved at være færdig.

Bliv miljøsagsbehandler hos os og få den nødvendige viden og de rette kompetencer til arbejdet som offentlig sagsbehandler på miljøområdet.

Uddannelsen består af to grundlæggende kurser:

Efter endt uddannelsesforløb kan du bygge oven på med mere specialiserede kurser, alt efter dit ansvarsområde.

 • LANDBRUG:
  • Det gode landbrugstilsyn
  • Miljøgodkendelser af husdyrbrug
 • PLAN:
  • Planloven i praksis
  • VVM
 • BYG:
  • Byggetilladelser (under udvikling)
  • Den gode nedrivningstilladelse
 • VANDLØB:
  • Vandløbslovgivning og administration 1
  • Vandløbsvedligeholdelse for sagsbehandlere
 • INDUSTRI:
  • Miljøgodkendelser af industri
  • Virksomhedstilsyn og administration
 • JORDFORURENING:
  • Jura på jordforureningsområdet
  • Jordforurening, undersøgelser og risikovurdering
 • NATUR:
  • Natursagsbehandleren
  • Naturbeskyttelseslovens §3
 • GRUNDVAND OG VANDFORSYNING:
  • Vandforsyningsjura
  • Grundlæggende hydrogeologi
 • SPILDEVAND OG AFLØB:
  • Afløbsjura
  • Spildevandsplanen
  • Spildevandsafledning i det åbne land
 • AFFALD OG GENBRUG:
  • Under udvikling

Du kan læse meget mere om de enkelte kurser og opstartsdatoer på denne side

Miljøsags­behandler

Tværfaglige kurser
For alle

Grundvand og vandforsyning

Fagspecifik profil

Industri

Fagspecifik profil

Jordforurening

Fagspecifik profil

Plan

Fagspecifik profil

Spildevand og afløb

Fagspecifik profil

Vandløb

Fagspecifik profil

Affald og genbrug

Fagspecifik profil

Byg

Fagspecifik profil
 • Byggetilladelser
 • Den gode nedrivningstilladelse
På vej

Kurser

Næste kursusstart 04-12-2024
Har du svært ved at få et overblik over de love og regler der findes på afløbsområdet? Så er dette kursus for dig.
Næste kursusstart 11-11-2024
På kurset kommer vi hele vejen rundt om landbrugstilsynet. Vi ser på den juridiske side af landbrugstilsynet og gennemgår, hvordan man gør i hverdagen.
Næste kursusstart 21-10-2024
Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.
Næste kursusstart 22-10-2024
Du får et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og grundvandsbeskyttelse.
Næste kursusstart 20-08-2024
Få overblik over Naturbeskyttelseslovens §3 og administration heraf, herunder klagenævnspraksis, naturvurdering og sagsbehandling
Næste kursusstart 12-11-2024
Administration af Naturbeskyttelsesloven – § 3 beskyttede naturtyper, Bygge- og beskyttelseslinjer og offentlig adgang til naturen, Habitat og fuglebeskyttelsesdirektiver mv.
Næste kursusstart 25-03-2025
Her får du en grundlæggende indføring i planlovens overordnede struktur og praktiske administration.
Næste kursusstart 28-11-2024
Mangler du inspiration til at løse udfordringer omkring udarbejdelse af spildevandsplanen?
Næste kursusstart 02-10-2024
Du får en generel og bred viden om jura på vandforsyningsområdet. Vi drøfter ligheder, forskelle og samarbejde mellem vandforsyning og kommune.
Næste kursusstart 21-10-2024
Bliv klædt godt på til alt det grundlæggende om administration, sagsbehandling, regulativer, tilsyn, vedligehold, vandløbsteknik, lovgivning og meget mere.