Kurser i

Affald og genbrug

I dag ser vi affald som en ressource. Det er nok ikke gået din næse forbi. Måden at håndtere affaldet på er under hastig forandring – og har været det længe. Sortering i flere fraktioner, genanvendelse og kundeservice er alle temaer, du skal lære nyt om. Det kan du på kursus hos os.

For nye medarbejdere i branchen tilbyder vi et grundkursus, der giver faglig kompetence og baggrundsviden til det at arbejde på en genbrugsstation.

Derudover har vi en række kurser, der bygger oven på: dels om affaldets videre vej og dels om service.

Til dig, der:

 • Er kommunal affaldsmedarbejder
 • Er medarbejder eller leder på genbrugsstationer, genbrugspladser, modtagestationer og deponier
 • Er rådgiver eller konsulent på affaldsområdet


Vores to årlige træf, det ene for personale på genbrugsstationer og det andet for driftsledere og formænd, er begge velbesøgte og omdrejningspunkter for en branche, hvor erfaringsudveksling med kolleger fra hele Danmark er vigtigt.

I kursusoversigten vil du også finde en række kurser uden dato for næste afholdelse. Det er vores ad hoc-kurser, hvor du uforpligtende kan tilmelde dig. Ved nok interesse, fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit.

Kurser

 • Næste kursusstart 07-03-2024
  Kom til en dag med aktuelle emner, masser af netværk og erfaringsudveksling. For alle på genbrugsstationer og andre, der arbejder med genanvendelse.
 • Næste kursusstart 14-03-2024
  Mød dine driftlederkolleger, mens I arbejder med optimering af driften af jeres genbrugsstationer.
 • Næste kursusstart 09-04-2024
  Kursets overordnede tema sætter fokus på, hvordan vi kan fremme det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.
 • Næste kursusstart 11-04-2024
  Står du også midt i sagsbehandlingen på affaldsområdet? Så er det på dette kursus at du får overblikket over, hvad der er dit ansvar og din rolle i kommunen.
 • Næste kursusstart 12-04-2024
  Mød os online og hør om Ferskvandscentrets uddannelser.
 • Næste kursusstart 30-04-2024
  Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.
 • Næste kursusstart 22-05-2024
  Hvad bliver de "onde" fraktioner fra genbrugsstationerne til, når de bliver kørt væk? Hvordan sorterer vi dem bedst muligt? Og kan vi evt. minimere nogle af dem?
 • Næste kursusstart 11-09-2024
  Tag den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på Ferskvandscentret, hvor kurset er målrettet forsyningssektoren. Både for ledere og for medarbejdere. I samarbejde med DANVA.
 • Næste kursusstart 05-11-2024
  Kurset giver dig redskaber til at balancere sager om adgangsveje og standpladser mellem arbejdstilsynets vejledning for renovationssystemer og relevant lovgivning.
 • Kurset klæder dig på til at tage en dialog med virksomheden, når du er på tilsyn, om hvordan råvarer og affald fra virksomheden kan give værdi og reducere klimabelastningen.
 • Et grundlæggende kursus for nye pladsmedarbejdere: Lær, hvordan du arbejder på en genbrugsplads og hvorfor arbejdet dér er så vigtigt.
 • Lær mere om, hvilke affaldsfraktioner, der bliver brugt til hvad. Hvem aftager, hvad bliver det til, hvor meget bliver til nye ressourcer etc. Giver bedre forståelse for fraktioner og større viden at formidle og forklare til brugerne.
 • Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag. Vi har et særligt fokus på forsyningsbranchen.
 • Hvordan sikrer du som pladsmand M/K, at kunderne på pladsen sorterer bedst muligt? Lær at gå positivt til kunden og bliv vejleder frem for irettesætter.
 • Gør det lettere at sortere korrekt på pladsen. Du får en kort genopfriskning af principperne i nudging,men fokus er på hvordan du skaber fremdrift.
 • Lær at nudge borgerne, så de sorterer rigtigt uden at tænke over det.
 • Brug nudging og få din vilje.På dette intensive online-kursus får du indsigt i, hvordan du kan få de besøgende på genbrugspladsen til at sortere bedre - uden at du skælder ud eller bliver frustreret. Ved at arbejde med metoden nudging kan du ændre folks adfærd uden at de selv opdager det. Du får ideer til anderledes - men simple- måder at få brugerne til at forstå, hvad de skal på pladsen. Vi arbejder som en stafet, hvor du over flere dage får ny viden som du kan komme tilbage på din arbejdsplads og prøve af. På denne måde tager kurset direkte afsæt i dine problemstillinger, og du vil få mulighed for sparring med din underviser. Du får redskaberne til at komme fra ide til reel handling.
 • Få en teknisk og lovmæssig forståelse af miljøfarlige stoffer i bygninger, herunder roller og ansvar.
 • Få i et overblik over de nye rammer for kommuners deltagelse i affaldsaktiviteter og kravet om selskabsgørelse og selve selskabsgørelsesprocessen – hvornår og hvordan?
 • En lærerig dag for undervisere og formidlere. Program følger.
 • Kurset går i dybden med alle de mange muligheder for at anvende genbrugsmaterialer i byggeprojekter og lærer dig om, hvordan I kan understøtte den cirkulære økonomi i kommunen.