Kurser i

Affald og genbrug

I dag ser vi affald som en ressource. Det er nok ikke gået din næse forbi. Måden at håndtere affaldet på er under hastig forandring – og har været det længe. Sortering i flere fraktioner, genanvendelse og kundeservice er alle temaer, du skal lære nyt om. Det kan du på kursus hos os.

For nye medarbejdere i branchen tilbyder vi et grundkursus, der giver faglig kompetence og baggrundsviden til det at arbejde på en genbrugsstation.

Derudover har vi en række kurser, der bygger oven på: dels om affaldets videre vej og dels om service.

Til dig, der:

  • Er kommunal affaldsmedarbejder
  • Er medarbejder eller leder på genbrugsstationer, genbrugspladser, modtagestationer og deponier
  • Er rådgiver eller konsulent på affaldsområdet


Vores to årlige træf, det ene for personale på genbrugsstationer og det andet for driftsledere og formænd, er begge velbesøgte og omdrejningspunkter for en branche, hvor erfaringsudveksling med kolleger fra hele Danmark er vigtigt.

I kursusoversigten vil du også finde en række kurser uden dato for næste afholdelse. Det er vores ad hoc-kurser, hvor du uforpligtende kan tilmelde dig. Ved nok interesse, fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit.

Kurser