Kurser i

Affald og genbrug

I dag ser vi affald som en ressource. Det er nok ikke gået din næse forbi. Måden at håndtere affaldet på er under hastig forandring – og har været det længe. Sortering i flere fraktioner, genanvendelse og kundeservice er alle temaer, du skal lære nyt om. Det kan du på kursus hos os.

For nye medarbejdere i branchen tilbyder vi et grundkursus, der giver faglig kompetence og baggrundsviden til det at arbejde på en genbrugsstation.

Derudover har vi en række kurser, der bygger oven på: dels om affaldets videre vej og dels om service.

Til dig, der:

 • Er kommunal affaldsmedarbejder
 • Er medarbejder eller leder på genbrugsstationer, genbrugspladser, modtagestationer og deponier
 • Er rådgiver eller konsulent på affaldsområdet

Vores to årlige træf, det ene for personale på genbrugsstationer og det andet for driftsledere og formænd, er begge velbesøgte og omdrejningspunkter for en branche, hvor erfaringsudveksling med kolleger fra hele Danmark er vigtigt.

I kursusoversigten vil du også finde en række kurser uden dato for næste afholdelse. Det er vores ad hoc-kurser, hvor du uforpligtende kan tilmelde dig. Ved nok interesse, fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit.

Kurser

 • Næste kursusstart 24-08-2022
  Få en teknisk og lovmæssig forståelse af miljøfarlige stoffer i bygninger, herunder roller og ansvar.
 • Næste kursusstart 06-09-2022
  Er du arbejdsmiljørepræsentant i forsyningssektoren - eller drømmer om at blive det? Så tag den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på Ferskvandscentret. Her er kurset...
 • Næste kursusstart 19-09-2022
  Få overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.
 • Næste kursusstart 06-10-2022
  Kom til en dag med aktuelle emner, masser af netværk og erfaringsudveksling. For alle på genbrugsstationer og andre, der arbejder med genanvendelse.
 • Næste kursusstart 13-10-2022
  På kurset bliver du inspireret til at få gjort det lettere for borgerne at sortere korrekt på pladsen. Der bliver en kort genopfriskning af principperne i nudging - metoden - men fokus...
 • Næste kursusstart 24-10-2022
  Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.
 • Næste kursusstart 27-10-2022
  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag. Vi har et særligt fokus på forsyningsbranchen.
 • Næste kursusstart 01-11-2022
  Et grundlæggende kursus for nye pladsmedarbejdere: Lær, hvordan du arbejder på en genbrugsplads og hvorfor arbejdet dér er så vigtigt.
 • Næste kursusstart 17-11-2022
  Mød dine driftlederkolleger, mens I arbejder med optimering af driften af jeres genbrugsstationer.
 • Næste kursusstart 29-11-2022
  Lær mere om, hvilke affaldsfraktioner, der bliver brugt til hvad. Hvem aftager, hvad bliver det til, hvor meget bliver til nye ressourcer etc. Giver bedre forståelse for fraktioner og større...
 • Næste kursusstart 01-12-2022
  Så står du også midt i sagsbehandlingere på affaldsområdet? Så er det på dette kursus at du får overblikket over, hvad der er dit ansvar og din rolle i kommunen.
 • Næste kursusstart 08-02-2023
  Hvad bliver de sorterede "onde" fraktioner fra genbrugsstationerne til, når de bliver kørt væk? Og hvordan sorterer vi dem bedst muligt? Hvordan kan vi evt. minimere nogle...
 • Lær at håndtere de konflikter, du oplever i kontakten med borgerne, hvad enten det er ansigt til ansigt, på mail, eller telefon. Du får en grundlæggende forståelse for,...
 • Hvordan sikrer du som pladsmand M/K, at kunderne på pladsen sorterer bedst muligt? Lær at gå positivt til kunden og bliv vejleder frem for irettesætter. Det skaber respekt om jobbet,...
 • Du gør alt for at borgerne skal forstå det, og så kan de alligevel ikke finde ud af at sortere rigtigt. Lær at nudge dem, så de gør det rigtigt uden at tænke...
 • Brug nudging og få din vilje.På dette intensive online-kursus får du indsigt i, hvordan du kan få de besøgende på genbrugspladsen til at sortere bedre - uden at du...
 • Lær, hvordan du formidler og underviser digitalt, grafisk og præsentativt.