Kurser i

Land­brugs­miljø

Tilsyn, miljøgodkendelser, tilladelser. Arbejder du med landbrugsmiljø, enten ved en kommune eller som landbrugsrådgiver, har du brug for viden om den lovgivning, der styrer erhvervet. Den viden får du på kurser hos os.

Her får du god og nødvendig basisviden om lovgivningen og de miljøpåvirkninger og risici, der er forbundet med landbrugsproduktion.

Vi tilbyder både grundkurser som fx Moderne landbrug og mere specialiserede kurser som fx Landskabsanalyse og Biogas.

Til dig, der:

 • Arbejder med landbrugsmiljø ved en kommune
 • Er landbrugsrådgiver

Grundlæggende juridisk ballast får du på kurset Forvaltningsret, der især er relevant for dig, der arbejder som kommunal sagsbehandler.

Kurser

 • Næste kursusstart 28-02-2024
  Få aktuel og hands-on viden om klima-lavbundsprojekter og andre udtagningsprojekter.
 • Næste kursusstart 04-04-2024
  Kurset styrker din direkte kommunikation med borgere gennem introduktion til typepsykologi og profilværktøjet "Jungiansk Typeindeks" samt indsigt i kommunale erfaringer med markante borgere.
 • Næste kursusstart 12-04-2024
  Mød os online og hør om Ferskvandscentrets uddannelser.
 • Næste kursusstart 15-04-2024
  På kurset kommer vi hele vejen rundt om landbrugstilsynet. Vi ser på den juridiske side af landbrugstilsynet og gennemgår, hvordan man gør i hverdagen.
 • Næste kursusstart 30-04-2024
  Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.
 • Næste kursusstart 22-05-2024
  Få overblik over vandløbsregulativerne, deres revision og hvilke krav de skal opfylde, samt værktøjer og indspark til din egen proces.
 • Næste kursusstart 10-06-2024
  Her lærer du, hvordan du udarbejder en miljøgodkendelse af et husdyrbrug.
 • Næste kursusstart 20-08-2024
  Få overblik over Naturbeskyttelseslovens §3 og administration heraf, herunder klagenævnspraksis, naturvurdering og sagsbehandling
 • Næste kursusstart 10-09-2024
  Hvordan indpasser vi et projekt i landskabet? Hvordan analyserer vi landskabets kendetegn og vurderer landskabs sårbarhed og egnethed til et konkret projekt eller en ønsket planlægning?
 • Næste kursusstart 03-10-2024
  Her får du et overblik over landzonereglerne og de nye ændringer.
 • Næste kursusstart 27-11-2024
  Gå i dybden med de mere avancerede dele af landzoneadministrationen.
 • Næste kursusstart 21-01-2025
  Kurset for enhver, der fører tilsyn på natur- og miljøområdet
 • Få styr på de administrative processer, der er nødvendige for at komme fra ansøgning til miljøgodkendelse, når der drejer sig om biogasanlæg.
 • Få overblik over den kommunale BNBO indsats og grundvandsbeskyttelse i et juridist perspektiv. Der vil være fokus på nye afgørelser og erstatningsfastsættelse.
 • Hvordan skal du agere på skadestedet i forhold til hvad og hvem?
 • Du lærer, hvad du som kommunal miljøvagt skal gøre, fra det øjeblik du får besked på, at der er sket en miljøulykke til sagen engang er lukket.
 • På kurset bliver du skarp på at føre landbrugstilsyn på husdyrbedrifter. Vi ser på den juridiske side af landbrugstilsynet, retssikkerhedsloven og de forskellige håndhævelsesskridt, og vi drøfter betydningen af myndighedspassivitet. Derudover får du mulighed for at høre om anklagemyndighedens erfaringer med miljøsager, og gode råd til tilsyn, miljøvagt og politianmeldelser.
 • "Typepsykologi og teams" er for teams der ønsker at blive introduceret til typepsykologi og derigennem styrke samarbejdet.
 • En lærerig dag for undervisere og formidlere. Program følger.