Uddannelses­forløb

Spilde­vands­operatør­uddannelsen

Arbejder du på et renseanlæg? Så er uddannelsen til spildevandsoperatør skabt til dig!

Du bliver spildevandsoperatør ved at tage Grundkurset og to-tre andre af Ferskvandscentrets grundlæggende kurser.

Kurser, du kan vælge mellem:

Med spildevandsoperatøruddannelsen får du vigtige kompetencer, der giver grundlag for arbejdsglæde, jobsikkerhed, karriereudvikling og bedre løn.

Mange tager alle syv spildevandsoperatørkurser og sikrer sig på den måde omfattende kompetencer til driften af renseanlæg.

Uddannelsen til spildevandsoperatør har siden 1998 været de facto standard for efterudannelse for medarbejdere på renseanlæg mm. Grundlaget er en overenskomst fra 1998 fra SiD (nu 3F), hvori kravene blev lagt fast. Overenskomsten er stadig relevant i de fleste forsyninger.

Kurser

Få et grundigt indblik i laboratoriearbejdet på et renseanlæg. Lær at udføre både simple og lidt vanskeligere analyser.
Næste kursusstart 04-10-2022
Lær om det daglige tilsyn med afløbssystemet, og hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
Næste kursusstart 26-09-2022
Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.
Næste kursusstart 14-11-2022
Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.