Ferskvandscentret

Fra folkesanatorie
til forskning

Vejlsøhus

Ferskvandscentret og AQUAs udvikling fra folkesanatorie til selvejende institutioner

Den selvejende institution Ferskvandscentret blev etableret i 1987 med formålene at

  • etablere et kursuscenter med moderne kursus- og konferencefaciliteter med overnatningsmuligheder
  • etablere en kursusafdeling til udvikling og afholdelse af kurser primært indenfor vandmiljøområdet
  • indrette og udleje moderne kontorlokaler til virksomheder som primært orienterer sig imod vandmiljøområdet
  • opbygge udstillingsfaciliteter til fremvisning af odderens liv og færden, men også til formidling af den nyeste viden indenfor vandmiljøområdet

Forskningsmiljø i Silkeborg

Endelig ville man sikre sig et forskermiljø i området med udgangspunkt i den forskning inden for (vand)miljøområdet, der på daværende tidspunkt var etableret i Silkeborg. Det skete ved, at der i 1990 blev placeret en afdeling af det nyoprettede Danmarks Miljø Undersøgelser (DMU) – i dag en del af Aarhus Universitet, Bio Science – i området, og i 1994 da Danmarks Fiskeri Undersøgelsers (DFU) lokale afdeling flyttede fra Lysbro ind i lejede lokaler på centret – i dag DTU AQUA.

Kursuslokaler og Erhvervspark

Ferskvandscentret fik hurtigt etableret kursuslokaler i den gamle overlægebolig (Bygning K), og afholdt de første vandmiljøkurser i 1988. Kursusområdet blev i sin tid overgivet fra det daværende Ferskvandslaboratorium (DMU) i Silkeborg. Hovedbygningen blev efter en gennemgribende renovering indviet af Hans kongelige Højhed Prins Joakim, som protektor for stedet, i september 1991. Bygningen blev indrettet til et moderne hotel og konferencecenter med fælles reception, restaurant, fælles møderum, hotelværelser og kantinefaciliteter til brug lejere og ansatte på centret samt med kontorlokaler til udlejning til ErhvervsParken. De øvrige bygninger i området er senere blevet istandsat og indrettet til bl.a. kontorlokaler til udlejning til primært små og mellemstore virksomheder primært inden for (vand)miljøområdet.

“Den runde akvariebygning”

I juni 1993 stod AQUA bygningen færdig og den blev indviet den 11. juni 1993 – også med hjælp fra Hans kongelige Højhed Prins Joakim – og åbnede for publikum den 12. juni 1993. Allerede i efteråret 1993 stod det klart, at selskabernes, og dermed centrets egenkapital, var opbrugt, hvorfor centrets bestyrelse og Silkeborg Byråd indgik forhandlinger om en mulig økonomisk rekonstruktion og videreførelse af centrets aktiviteter. Silkeborg Kommune ydede underskudsgaranti (1993 og 1994) mens forhandlingerne foregik.

Nye bygninger

I 2006 og 2007 blev der opført nye bygninger til erhvervslejemål og med moderne hotelværelser på øverste etage. Takket være et godt samarbejde mellem offentlige og private aktører, virksomheder, myndigheder, sponsorer og frivillige er det lykkes at skabe et center i konstant udvikling med fokus på forskning, formidling, erhvervsaktiviteter og familieoplevelser.
Folkesanatoriet Silkeborg

Ferskvandscentrets historie

Fra sanatorium til Ferskvandscenter

Ferskvandscentret blev stiftet som selvejende institution i 1987 og har til huse i det store og smukke bygningskompleks Vejlsøhus, der blev opført i 1903 som tuberkulosesanatorium. Ferskvandscentret har udviklet sig til at være det nationale center vedrørende miljøforhold med fokus på vandområdet. Denne fremtrædende position er opnået gennem samling af forskning, udvikling af erhvervsaktiviteter samt vidensformidling om vandmiljøområdet.

Gudenåen, Silkeborgsøerne og de store skove i Søhøjlandet sætter scenen for Ferskvandscentret, Vejlsøhus Hotel & Konferencecenter og AQUA Akvarium & Dyrepark. Her i disse unikke omgivelser driver Ferskvandscentret også erhvervspark samt Danmarks største udbyder af kurser inden for vandmiljø.

Læs historien her…