Kurser i

Planlægning

Det er dyrt at lave fejl, når der skal bygges eller renoveres. Rigtig dyrt. Derfor ved du, hvor vigtigt det er at tage højde for de mange miljø- og sikkerhedshensyn i planlægningsfasen. Lovgivning, der skal overholdes. Projektlederevner, der er afgørende for det gode resultat. Vores kurser inden for plan og byg tilbyder et bredt udvalg af muligheder for kompetenceudvikling, der sikrer effektivitet i arbejdet.

Planloven, miljøvurdering, lokalplaner, landzoneadministration, spildevandsplaner og meget mere indgår som temaer i vores kursustilbud i kategorien planlægning.

Til dig, der:

 • Arbejder i planafdelingen ved en kommune, region eller i staten
 • Arbejder ved en rådgivervirksomhed eller er konsulent
 • Er rådgiver, arkitekt eller byggeentreprenør

I kursusoversigten vil du finde en række kurser uden dato for næste afholdelse. Her har du mulighed for at tilkendegive din interesse, så du får direkte besked, når en ny dato for afholdelse er klar.

Kurser

 • Næste kursusstart 19-01-2023
  Lad ikke udfordringerne om den private ejendomsret og andre juridiske arealbindinger bremse dit forsyningsprojekt. Lær hvordan du hjælper dit projekt sikkert i mål.
 • Næste kursusstart 27-02-2023
  Få overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.
 • Næste kursusstart 28-02-2023
  Trænger du til nye værktøjer, for fx at sikre en god borgerinddragelse, at brugerne handler efter planen og at du rent faktisk kommer i mål med det, du har sat dig for?
 • Næste kursusstart 28-02-2023
  Lær om QGIS som et supplerende GIS-værktøj til at løse en bred palette af opgaver, inkl. en række analyse- og registreringsopgaver.
 • Næste kursusstart 28-02-2023
  Skal du i gang med at give en udledningstilladelse af renset spildevand eller lave en tilslutningstilladelse til Spildevandsforsyningens afløbsanlæg, men mangler viden og input?
 • Næste kursusstart 01-03-2023
  Kurset giver dig et godt kendskab til det grundlæggende indenfor afløbsteknik og du får en viden så du kan begå dig indenfor afløbsområdet.
 • Næste kursusstart 08-03-2023
  Et kursus med fokus på en drones anvendelsesmulighede i den offentlige forvaltning. Vi ser både på regler, registreringer og kommunikation.
 • Næste kursusstart 09-03-2023
  Få inspiration og værktøjer til at håndtere overskydende jord praktisk, billigt og miljøvenligt!
 • Næste kursusstart 15-03-2023
  Her får du en grundlæggende indføring i planlovens overordnede struktur og praktiske administration, hvor de nye ændinger i loven er indopereret i kurset.
 • Næste kursusstart 28-03-2023
  Udbyg dine kompetencer i QGIS. Efter kurset er du i stand til at arbejde med flere dataformater, redigere vektordata og lave avancerede kortopsætninger.
 • Næste kursusstart 29-03-2023
  Dette kursus klæ’r dig på til at kunne varetage den kommunale administration af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinier
 • Næste kursusstart 20-04-2023
  Lær om de typiske årsager til uvedkommende vand herunder fejlkoblinger af kloaksystemet. Kurset ser på forsyningens og kommunens roller, når uvedkommende vand og fejlkoblingerne...
 • Næste kursusstart 24-04-2023
  Ledelsesteori, projektejer-erfaringer og værktøjer, der styrker din evne til at sikre at din projektportefølje, bidrager til at virkeliggøre strategiske mål.
 • Næste kursusstart 27-04-2023
  En lærerig dag for undervisere og formidlere. Program følger.
 • Næste kursusstart 10-05-2023
  Få et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området og eksempler på optimal design af bassinerne, udledningskrav, geotekniske udfordringer, drift af bassinerne...
 • Næste kursusstart 15-05-2023
  Mangler du inspiration til at løse udfordringer omkring udarbejdelse af spildevandsplanen?
 • Næste kursusstart 07-06-2023
  På kurset lærer du om de forvaltningsmæssige udfordringer, ved kystbeskyttelsesprojekter. Borgerinddragelse, samspillet mellem EU's naturbeskyttelsesdirektiver og konsekvensvurderingen.
 • Næste kursusstart 12-10-2023
  Er du i tvivl om hvordan du håndterer myndighedsbehandlingen angående nedsivning og LAR løsninger? Så er dette kursus for dig.
 • Har du svært ved at få et overblik over de love og regler der findes på afløbsområdet? Så er dette kursus for dig.
 • Få styr på de administrative processer, der er nødvendige for at komme fra ansøgning til miljøgodkendelse, når der drejer sig om biogasanlæg.
 • Lær hvordan du laver en tilladelse til anlæg og byggeri på forurenede grunde, for eksempel når havneområder omdannes til boligområder.
 • Et kursus med fokus på hvordan man anlægger og drifter bynatur til gavn for biodiversiteten.
 • Biodiversitet i Byen? Ja det er en af de mange indsatser der i dag bliver gjort for at bremse den faldende biodiversitet. På dette kursus får du hands on viden om, hvordan du får gennemført...
 • På dette nye kursus er det også naturen, der er i fokus, men her inviterer vi alle glade tegnere til en spændende dag, hvor I kan udvikle jeres tegneegenskaber inden for dyr og planter.
 • Kend din støjrapport og støjmåler, På dette kursus får du støjmåleren i hænderne og vi øver os i at bruge den.
 • Du får oplæg fra eksperter om mikroplast og fra konsoriet marine.plastic.dk. Du får et fagligt løft på det fælles overblik over fakta og ubesvarede spørgsmål.
 • Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.
 • Ved tilmelding køber du dig adgang til et undervisningsmateriale på video. Du får adgang til 7 videoer, der giver dig metoderne til at mestre nervøsiteten og komme tilbage til...
 • Samfundets aktuelle agendaer om bæredygtighed, klima mv. kræver samarbejde mellem det politiske niveau og embedsværket i kommunen. Ikke mindst om borgerdialog.
 • Få inspiration til at skabe jeres eget kommunikationskodeks, der sikrer samspil mellem politikere og embedsværk.
 • Mød os online og hør om Ferskvandscentrets uddannelser. Du får information og mulighed for at stille spørgsmål om følgende uddannelser:Spildevandsoperatør,...
 • Lær hvordan du får mere ud af dronedata. På kurset gennemgås grundlæggende principper i håndtering af data.
 • Har du brug for input og idéer til at vurdere et landskabs sårbarhed og egnethed til et konkret projekt?
 • Her får du et overblik over landzonereglerne og de nye ændringer.
 • Gå i dybden med de mere avancerede dele af landzoneadministrationen
 • Få styr på de juridiske krav til lokalplaner.
 • Lær at udnytte planlovens vide rammer for lokalplanlægning, så din næste lokalplan får en større kreativ kvalitet.
 • Kurset har til formål at give en introduktion til naturbeskyttelseslovens kap. 4 med tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til skove, udyrkede arealer, strande, veje,...
 • Få en indflyvning til lovkomplekset indenfor miljø, natur og klima, der giver dig hjælp til at gennemskue hvor det politiske råderum faktisk er.
 • Få en teknisk og lovmæssig forståelse af miljøfarlige stoffer i bygninger, herunder roller og ansvar.
 • Støj og boligområder hænger sjældent godt sammen, kom på kursus i Støj for byplanlæggere og bliv klogere på hvilke handlemuligheder du har som planlægger.
 • På kurset får du overblik over relevant forskning i sammenhæng mellem menneskers adgang til natur og deres sundhed og trivsle. Du bliver præsenteret for konkrete eksempler på...
 • Kurset for enhver, der fører tilsyn på natur- og miljøområdet
 • Få styr på hele VVM-processen og miljøvurdering af projekter
 • Få styr på hele VVM-processen og miljøvurdering af planer