Kurser i

Planarbejde

Kommuneplaner, lokalplaner, planstrategi, helhedsplaner… ja, vi kan blive ved. Der er mange planer at jonglere med, og det kan være et stort og vanskeligt arbejde at få dem på plads. Der skal være styr på juraen for både at kende de juridiske begrænsninger samt finde de muligheder, lovgivningen tilbyder.

Vores kurser inden for planarbejde giver et bredt udvalg af muligheder for kompetenceudvikling, der sikrer kvalitet og effektivitet i arbejdet.

Planlovenmiljøvurderinglokalplanerlandzoneadministration, spildevandsplaner og meget mere indgår som temaer i vores kursustilbud i kategorien planarbejde.

Det kan også handle om andet end jura. Fx kurser om forståelse af landskabsanalyse eller vores kursus lokalplankataloget, hvor du kan lære at udnytte planlovens vide rammer for lokalplanlægning, så din næste lokalplan får en større kreativ kvalitet.

Til dig, der:

 • Arbejder i planafdelingen ved en kommune, region eller i staten
 • Arbejder ved en rådgivervirksomhed eller er konsulent
 • Er bygherrerådgiver, arkitekt eller byggeentreprenør

I kursusoversigten vil du finde en række kurser uden dato for næste afholdelse. Her har du mulighed for at tilkendegive din interesse, så du får direkte besked, når en ny dato for afholdelse er klar.

Kurser

 • Næste kursusstart 28-03-2023
  Udbyg dine kompetencer i QGIS. Efter kurset er du i stand til at arbejde med flere dataformater, redigere vektordata og lave avancerede kortopsætninger.
 • Næste kursusstart 29-03-2023
  Dette kursus klæder dig på til at kunne varetage den kommunale administration af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.
 • Næste kursusstart 20-04-2023
  Lær om de typiske årsager til uvedkommende vand herunder fejlkoblinger af kloaksystemet. Kurset ser på forsyningens og kommunens roller, når uvedkommende vand og fejlkoblingerne...
 • Næste kursusstart 02-05-2023
  Få styr på VVM-processen og miljøvurdering af projekter
 • Næste kursusstart 10-05-2023
  Få et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området og eksempler på optimal design af bassinerne, udledningskrav, geotekniske udfordringer, drift af bassinerne...
 • Næste kursusstart 15-05-2023
  Mangler du inspiration til at løse udfordringer omkring udarbejdelse af spildevandsplanen?
 • Næste kursusstart 07-06-2023
  På kurset lærer du om de forvaltningsmæssige udfordringer, ved kystbeskyttelsesprojekter. Borgerinddragelse, samspillet mellem EU's naturbeskyttelsesdirektiver og konsekvensvurderingen.
 • Næste kursusstart 07-06-2023
  Her får du et overblik over landzonereglerne og de nye ændringer.
 • Næste kursusstart 12-06-2023
  Støj og boligområder hænger sjældent godt sammen, kom på kursus i Støj for byplanlæggere og bliv klogere på hvilke handlemuligheder du har som planlægger.
 • Næste kursusstart 19-06-2023
  En lærerig dag for undervisere og formidlere. Program følger.
 • Næste kursusstart 21-06-2023
  Flere og flere forsyninger anvender QGIS dels til ledningsregistrering (for andre forsyningsarter end spildevand) men i særdeleshed som et supplerende GIS-værktøj til at løse...
 • Næste kursusstart 26-06-2023
  Få styr på de juridiske krav til lokalplaner.
 • Næste kursusstart 04-09-2023
  Få overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.
 • Næste kursusstart 13-09-2023
  Hvordan indpasser vi et projekt i landskabet? Hvordan analyserer vi landskabets kendetegn og vurderer landskabs sårbarhed og egnethed til et konkret projekt eller en ønsket planlægning?
 • Næste kursusstart 14-09-2023
  Kend din støjrapport og -måler, På dette kursus tager du støjmåleren i hænderne, og vi øver os i at bruge den. Og vi kigger på de svære klagesager.
 • Næste kursusstart 12-10-2023
  Er du i tvivl om hvordan du håndterer myndighedsbehandlingen angående nedsivning og LAR løsninger? Så er dette kursus for dig.
 • Trænger du til nye værktøjer, for fx at sikre en god borgerinddragelse, at brugerne handler efter planen og at du rent faktisk kommer i mål med det, du har sat dig for?
 • Har du svært ved at få et overblik over de love og regler der findes på afløbsområdet? Så er dette kursus for dig.
 • Lad ikke udfordringerne om den private ejendomsret og andre juridiske arealbindinger bremse dit forsyningsprojekt. Lær hvordan du hjælper dit projekt sikkert i mål.
 • Kurset giver dig et godt kendskab til det grundlæggende indenfor afløbsteknik og du får en viden så du kan begå dig indenfor afløbsområdet.
 • Få styr på de administrative processer, der er nødvendige for at komme fra ansøgning til miljøgodkendelse, når der drejer sig om biogasanlæg.
 • Lær hvordan du laver en tilladelse til anlæg og byggeri på forurenede grunde, for eksempel når havneområder omdannes til boligområder.
 • Et kursus med fokus på hvordan man anlægger og drifter bynatur til gavn for biodiversiteten.
 • Biodiversitet i Byen? Ja det er en af de mange indsatser der i dag bliver gjort for at bremse den faldende biodiversitet. På dette kursus får du hands on viden om, hvordan du får gennemført...
 • På dette nye kursus er det også naturen, der er i fokus, men her inviterer vi alle glade tegnere til en spændende dag, hvor I kan udvikle jeres tegneegenskaber inden for dyr og planter.
 • Du får oplæg fra eksperter om mikroplast og fra konsoriet marine.plastic.dk. Du får et fagligt løft på det fælles overblik over fakta og ubesvarede spørgsmål.
 • Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.
 • Ved tilmelding køber du dig adgang til et undervisningsmateriale på video. Du får adgang til 7 videoer, der giver dig metoderne til at mestre nervøsiteten og komme tilbage til...
 • Samfundets aktuelle agendaer om bæredygtighed, klima mv. kræver samarbejde mellem det politiske niveau og embedsværket i kommunen. Ikke mindst om borgerdialog.
 • Få inspiration til at skabe jeres eget kommunikationskodeks, der sikrer samspil mellem politikere og embedsværk.
 • Mød os online og hør om Ferskvandscentrets uddannelser. Du får information og mulighed for at stille spørgsmål om følgende uddannelser:Spildevandsoperatør,...
 • Få inspiration og værktøjer til at håndtere overskydende jord praktisk, billigt og miljøvenligt!
 • Lær hvordan du får mere ud af dronedata. På kurset gennemgås grundlæggende principper i håndtering af data.
 • Gå i dybden med de mere avancerede dele af landzoneadministrationen
 • Lær at udnytte planlovens vide rammer for lokalplanlægning, så din næste lokalplan får en større kreativ kvalitet.
 • Kurset har til formål at give en introduktion til naturbeskyttelseslovens kap. 4 med tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til skove, udyrkede arealer, strande, veje,...
 • Her får du en grundlæggende indføring i planlovens overordnede struktur og praktiske administration, hvor de nye ændinger i loven er indopereret i kurset.
 • Få en indflyvning til lovkomplekset indenfor miljø, natur og klima, der giver dig hjælp til at gennemskue hvor det politiske råderum faktisk er.
 • Få en teknisk og lovmæssig forståelse af miljøfarlige stoffer i bygninger, herunder roller og ansvar.
 • Ledelsesteori, projektejer-erfaringer og værktøjer, der styrker din evne til at sikre at din projektportefølje, bidrager til at virkeliggøre strategiske mål.
 • På kurset får du overblik over relevant forskning i sammenhæng mellem menneskers adgang til natur og deres sundhed og trivsle. Du bliver præsenteret for konkrete eksempler på...
 • Skal du i gang med at give en udledningstilladelse af renset spildevand eller lave en tilslutningstilladelse til Spildevandsforsyningens afløbsanlæg, men mangler viden og input?
 • Kurset for enhver, der fører tilsyn på natur- og miljøområdet
 • Et kursus med fokus på en drones anvendelsesmulighede i den offentlige forvaltning. Vi ser både på regler, registreringer og kommunikation.
 • Få styr på hele VVM-processen og miljøvurdering af planer