Kurser i

Plan og byg

Det er dyrt at lave fejl, når der skal bygges eller renoveres. Rigtig dyrt. Derfor ved du, hvor vigtigt det er at tage højde for de mange miljø- og sikkerhedshensyn i planlægningsfasen. Lovgivning, der skal overholdes. Projektlederevner, der er afgørende for det gode resultat. Vores kurser inden for plan og byg tilbyder et bredt udvalg af muligheder for kompetenceudvikling, der sikrer effektivitet i arbejdet.

Planloven, landzoneadministration, spildevandsplaner, forurenet jord og meget mere indgår som temaer i vores kursustilbud i kategorien plan og byg.

Til dig, der:

 • Arbejder i planafdelingen ved en kommune, region eller i staten
 • Arbejder ved en rådgivervirksomhed eller er konsulent
 • Er kommunal byggesagsbehandler
 • Er rådgiver, arkitekt eller byggeentreprenør
 • Arbejder i en kommunal ejendomsadministration, boligforening eller anden ejendomsbesidder

I kursusoversigten vil du finde en række kurser uden dato for næste afholdelse. Det er vores ad hoc-kurser, hvor du uforpligtende kan tilmelde dig. Ved nok interesse, fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit.

Kurser

 • Kommunikation tegning
  Næste kursusstart 05-02-2021
  Forståelse for menneskers forskelligheder og kommunikationsstile har stor betydning for, hvor godt og effektivt vi kommunikerer med hinanden - og dermed for, hvordan vi samarbejder. Kommunikation...
 • Næste kursusstart 04-03-2021
  Få styr på hele VVM-processen og miljøvurdering af planer
 • Næste kursusstart 04-03-2021
  På kurset lærer du om de forvaltningsmæssige udfordringer, ved kystbeskyttelsesprojekter. Borgerinddragelse, samspillet mellem EU's naturbeskyttelsesdirektiver og konsekvensvurderingen.
 • Næste kursusstart 10-03-2021
  Gå i dybden med de mere avancerede dele af landzoneadministrationen
 • Næste kursusstart 16-03-2021
  Få overblik over de almindelige sagsbehandlingsregler samt kondemneringsreglerne i byfornyelsesloven og kendskab til relevante afgørelser og domme i tilknytning hertil.
 • Næste kursusstart 24-03-2021
  Projektdagen giver dig mulighed for at netværke og erfaringsudveksle med andre projektledere i branchen. Samtidigt får du ny viden om projektarbejdet og du løfter dine kompetencer inden...
 • Næste kursusstart 07-04-2021
  Få et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området og eksempler på optimal design af bassinerne, udledningskrav, geotekniske udfordringer, drift af bassinerne...
 • Næste kursusstart 12-04-2021
  Ved tilmelding køber du dig adgang til et undervisningsmateriale på video. Du får adgang til 7 videoer, der giver dig metoderne til at mestre nervøsiteten og komme tilbage til...
 • Næste kursusstart 13-04-2021
  Dette kursus klæ’r dig på til at kunne varetage den kommunale administration af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinier
 • Næste kursusstart 19-04-2021
  Få overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.
 • Næste kursusstart 19-04-2021
  Få styr på de juridiske krav til lokalplaner.
 • Næste kursusstart 18-05-2021
  Mangler du inspiration til at løse udfordringer omkring udarbejdelse af spildevandsplanen?
 • Næste kursusstart 20-05-2021
  Her får du et overblik over landzonereglerne og de nye ændringer.
 • Næste kursusstart 03-06-2021
  Få styr på samarbejdet omkring risikovirksomheder
 • Næste kursusstart 08-06-2021
  Få styr på, hvordan du griber problemer med miljøfarlige stoffer i bygninger an.
 • Næste kursusstart 17-06-2021
  På dette kursus sætter vi fokus på det paradoks at separeringer og centralisering mange steder desværre ikke har medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes...
 • Næste kursusstart 31-08-2021
  Her får du en grundlæggende indføring i planlovens overordnede struktur og praktiske administration, hvor de nye ændinger i loven er indopereret i kurset.
 • Næste kursusstart 14-09-2021
  Her bliver du klædt på til administrere lokal håndtering af regnvand fra bygninger og veje.
 • Næste kursusstart 14-09-2021
  Her får du det grundlæggende kendskab til undersøgelsesmetoder og risikovurdering af forurenet jord.
 • Næste kursusstart 03-11-2021
  Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.
 • Næste kursusstart 04-11-2021
  Har du brug for input og idéer til at vurdere et landskabs sårbarhed og egnethed til et konkret projekt?
 • Næste kursusstart 10-11-2021
  Har du svært ved at få et overblik over de love og regler der findes på afløbsområdet? Så er dette kursus for dig.
 • Næste kursusstart 02-12-2021
  Kend din støjrapport og måler
 • Lær om de typiske årsager til uvedkommende vand herunder fejlkoblinger af kloaksystemet. Kurset ser på forsyningens og kommunens roller, når uvedkommende vand og fejlkoblingerne...
 • Kurset giver dig en generel indflyvning i borgerinddragelse med særligt fokus på digital borgerinddragelse. Du får præsenteret vigtige værktøjer og får tips og...
 • Lær hvordan du laver en tilladelse til anlæg og byggeri på forurenede grunde, for eksempel når havneområder omdannes til boligområder.
 • Lær hvordan du får mere ud af dronedata. På kurset gennemgås grundlæggende principper i håndtering af data.
 • Kurset har til formål at give en introduktion til naturbeskyttelseslovens kap. 4 med tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til skove, udyrkede arealer, strande, veje,...
 • Lær at udnytte planlovens vide rammer for lokalplanlægning, så din næste lokalplan får en større kreativ kvalitet.
 • Online kursus om forsyningers køb af arealer og servitutrettigheder. Lad ikke udfordringerne om den private ejendomsret og andre juridiske arealbindinger bremse dit forsyningsprojekt. Lær...
 • Få viden, så du kan forebygge og bekæmpe Legionella-bakterier i varmtvandsanlæg
 • Få styr på de administrative processer, der er nødvendige for at komme fra ansøgning til miljøgodkendelse, når der drejer sig om biogasanlæg.
 • Få de grundlæggede begreber og myndighedsarbejdet i forhold til fedtudskillere på plads.