Uddannelses­forløb

vandløbstekniker

Hos kan du blive uddannet til vandløbstekniker. Uddannelsen er en overbygning til den grundlæggende åmandsuddannelse, der tages på Skovskolen.

Formålet med Ferskvandscentrets Vandløbsteknikeruddannelse er at sikre en god vandløbstilstand og vandløbsvedligeholdelse. Vandløbsteknikeren er den kommunale vandløbsmedarbejders vigtige højre hånd ude i marken. 

Uddannelsen lærer dig at: 

  • Føre tilsyn med vandløbsvedligeholdelsen og mindre restaureringsprojekter
  • Have den første kontakt med lodsejeren i forbindelse med klager over vandløbets vedligeholdelsestilstand
  • Foretage forureningsopsporing og elfiske
  • Foretage vandføringsmålinger og vandløbsopmåling
  • Og meget, meget mere…

Du kan kalde dig vandløbstekniker, når du udover åmandsuddannelsen har samlet 12 vandløbsteknikerpoint (VTp) ved at tage en række af vores kurser, hvoraf de fleste er obligatoriske.

Obligatoriske kurser:

De obligatoriske kurser udgør i alt 10 vandløbsteknikerpoint. Se alle vores vandløbsteknikerkurser og styk resten af din uddannelse sammen, så den passer til din hverdag.

Kurser til denne uddannelse

Næste kursusstart 09-05-2023
Lær en ikke så tidskrævende metode til at vurdere vandløbets miljøtilstand, restaureringers virkning eller eventuelle forureninger, og afklar om behovet for en fuld DVFI.
Bliv i stand til at udføre simple vandføringsmålinger bl.a. til brug ved kontrol af vandløbets regulativmæssige dimensioner eller simple projekteringsopgaver.
Næste kursusstart 22-05-2023
Vi lærer dig at udføre simple vandløbsopmålingsopgaver, bl.a. til brug ved kontrol af vandløbets regulativmæssige dimensioner eller ved simple projekteringsopgaver.
Næste kursusstart 22-06-2023
Få et solidt plantekendskab og viden om planternes vækstpunkter, så du kan indrette din grødeskæring på en måde, som sikrer en stor variation af…
Her får du konkret viden om og inspiration til at kunne gennemføre jeres egne restaureringsprojekter i lokale vandløb.
Næste kursusstart 12-06-2023
På dette kursus lærer du om de relevante afsnit i vandløbsloven og at læse og forstå et vandløbsregulativ, så du har en solid baggrund…