Uddannelses­forløb

vandløbstekniker

Hos kan du blive uddannet til vandløbstekniker. Uddannelsen er en overbygning til den grundlæggende åmandsuddannelse, der tages på Skovskolen.

Formålet med Ferskvandscentrets Vandløbsteknikeruddannelse er at sikre en god vandløbstilstand og vandløbsvedligeholdelse. Vandløbsteknikeren er den kommunale vandløbsmedarbejders vigtige højre hånd ude i marken. 

Uddannelsen lærer dig at: 

  • Føre tilsyn med vandløbsvedligeholdelsen og mindre restaureringsprojekter
  • Have den første kontakt med lodsejeren i forbindelse med klager over vandløbets vedligeholdelsestilstand
  • Foretage forureningsopsporing og elfiske
  • Foretage vandføringsmålinger og vandløbsopmåling
  • Og meget, meget mere…

Du kan kalde dig vandløbstekniker, når du udover åmandsuddannelsen har samlet 12 vandløbsteknikerpoint (VTp) ved at tage en række af vores kurser, hvoraf de fleste er obligatoriske.

Obligatoriske kurser:

De obligatoriske kurser udgør i alt 10 vandløbsteknikerpoint. Se alle vores vandløbsteknikerkurser og styk resten af din uddannelse sammen, så den passer til din hverdag.

Kurser til denne uddannelse

Næste kursusstart 30-11-2023
Kurset for dig der vil sikre god sammenhæng mellem dit vandløbsregulativ, udbudsmateriale og vandløbsvedligeholdelse? Og have et godt og tæt samarbejde med din vandløbsentreprenør!
Bliv i stand til at udføre simple vandføringsmålinger bl.a. til brug ved kontrol af vandløbets regulativmæssige dimensioner eller simple projekteringsopgaver.
Næste kursusstart 22-11-2023
Vi lærer dig at udføre simple vandløbsopmålingsopgaver, bl.a. til brug ved kontrol af vandløbets regulativmæssige dimensioner eller ved simple projekteringsopgaver.
Få et solidt plantekendskab og viden om vækstpunkter, så du kan foretage den rette grødeskæring i de målsatte vandløb.
Næste kursusstart 01-11-2023
Her får du konkret viden om og inspiration til at kunne gennemføre jeres egne restaureringsprojekter i lokale vandløb.
Næste kursusstart 12-06-2024
På dette kursus lærer du om de relevante afsnit i vandløbsloven og at læse og forstå et vandløbsregulativ, så du har en solid baggrund…