Kurser i

Natur

Vores natur er under pres. Derfor er det afgørende at kende de forskellige regler og love, der regulerer området. Vores kurser gør dig blandt andet i stand til at udføre tilsyn, give tilladelser og afslag med hjemmel i Naturbeskyttelsesloven og anden relevant lovgivning.

Beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer og offentlig adgang til naturen, habitat og fuglebeskyttelsesdirektiver, beskyttelse af dyre- og plantearter og konsekvensvurderinger af planer og projekter. Du kan lære om det hele på Ferskvandscentret og dermed få nemmere og hurtigere ved at træffe de rette afgørelser i dit daglige arbejde.

Til dig, der:

  • Er ny eller erfaren kommunal sagsbehandler på naturområdet eller ansat ved anden offentlig institution
  • Er ansat i en privat rådgivningsvirksomhed og har behov for viden om lovgivningen inden for naturområdet
  • Har interesse for naturområdet og ønsker sig mere viden og efteruddannelse

Alle vores naturkurser indeholder jura i mindre eller højere grad. Kurserne Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet og Forvaltningsret tilbyder grundlæggende viden og er yderst relevante for dig, der arbejder som sagsbehandler på naturområdet ved en kommune.

Kurser