Kurser i

Natur

Vores natur er under pres. Derfor er det afgørende at kende de forskellige regler og love, der regulerer området. Vores kurser gør dig blandt andet i stand til at udføre tilsyn, give tilladelser og afslag med hjemmel i Naturbeskyttelsesloven og anden relevant lovgivning.

Beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer og offentlig adgang til naturen, habitat og fuglebeskyttelsesdirektiver, beskyttelse af dyre- og plantearter og konsekvensvurderinger af planer og projekter. Du kan lære om det hele på Ferskvandscentret og dermed få nemmere og hurtigere ved at træffe de rette afgørelser i dit daglige arbejde.

Til dig, der:

 • Er ny eller erfaren kommunal sagsbehandler på naturområdet eller ansat ved anden offentlig institution
 • Er ansat i en privat rådgivningsvirksomhed og har behov for viden om lovgivningen inden for naturområdet
 • Har interesse for naturområdet og ønsker sig mere viden og efteruddannelse

Alle vores naturkurser indeholder jura i mindre eller højere grad. Kurserne Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet og Forvaltningsret tilbyder grundlæggende viden og er yderst relevante for dig, der arbejder som sagsbehandler på naturområdet ved en kommune.

Kurser

 • Kommunikation tegning
  Næste kursusstart 05-02-2021
  Forståelse for menneskers forskelligheder og kommunikationsstile har stor betydning for, hvor godt og effektivt vi kommunikerer med hinanden - og dermed for, hvordan vi samarbejder. Kommunikation...
 • Næste kursusstart 11-02-2021
  Et onlinekursus d. 11. februar 2021 kl. 9.00-12.00 Deltag i onlinekurset-. Kom igang med Grafisk Facilitering målrettet projektledere, der arbejder med klimatilpasningsprojekter i by og i det åbne...
 • Næste kursusstart 04-03-2021
  Et onlinekursusVil du være en stærk visuel natur- formidler, facilitator og idegenerator? Ønsker du at blive bedre til at involvere borgerne på dine møder og workshops?...
 • Næste kursusstart 04-03-2021
  På kurset lærer du om de forvaltningsmæssige udfordringer, ved kystbeskyttelsesprojekter. Borgerinddragelse, samspillet mellem EU's naturbeskyttelsesdirektiver og konsekvensvurderingen.
 • Næste kursusstart 09-03-2021
  På dette kursus lærer du noget om de overvejelser, du skal gøre i forbindelse med et eventuelt udbud af vandløbsvedligeholdelsen, hvad du med fordel kan skrive ind i udbudsmaterialet...
 • Næste kursusstart 10-03-2021
  Gå i dybden med de mere avancerede dele af landzoneadministrationen
 • Næste kursusstart 07-04-2021
  Få et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området og eksempler på optimal design af bassinerne, udledningskrav, geotekniske udfordringer, drift af bassinerne...
 • Næste kursusstart 13-04-2021
  Dette kursus klæ’r dig på til at kunne varetage den kommunale administration af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinier
 • Næste kursusstart 19-04-2021
  Få overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.
 • Næste kursusstart 27-04-2021
  Kurset for enhver, der fører tilsyn på natur- og miljøområdet
 • Næste kursusstart 18-05-2021
  På dette kursus dykker vi ned i Naturbeskyttelseslovens §3 og administration heraf. Vi ser på NBL`s formål, hvor gælder loven og hvad er undtaget. Hvilke muligheder er der...
 • Næste kursusstart 10-06-2021
  Få overblik over den kommunale BNBO indsats inden 2022.
 • Næste kursusstart 17-06-2021
  På dette kursus sætter vi fokus på det paradoks at separeringer og centralisering mange steder desværre ikke har medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes...
 • Næste kursusstart 03-11-2021
  Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.
 • Næste kursusstart 04-11-2021
  Har du brug for input og idéer til at vurdere et landskabs sårbarhed og egnethed til et konkret projekt?
 • Kurset giver dig en generel indflyvning i borgerinddragelse med særligt fokus på digital borgerinddragelse. Du får præsenteret vigtige værktøjer og får tips og...
 • Administration af Naturbeskyttelsesloven - § 3 beskyttede naturtyper, Bygge- og beskyttelseslinjer og offentlig adgang til naturen, Habitat og fuglebeskyttelsesdirektiver - anmeldeordningen, beskyttelse...
 • Kurset har til formål at give en introduktion til naturbeskyttelseslovens kap. 4 med tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til skove, udyrkede arealer, strande, veje,...
 • Lær hvordan du får mere ud af dronedata. På kurset gennemgås grundlæggende principper i håndtering af data.
 • Lær om de typiske årsager til uvedkommende vand herunder fejlkoblinger af kloaksystemet. Kurset ser på forsyningens og kommunens roller, når uvedkommende vand og fejlkoblingerne...