Grundkursus for personale på genbrugsstationer

For nye medarbejdere
Her får du en introduktion til genbrugstanken og til, hvorfor genbrugspladserne er så vigtige.
Vi fortæller om statens ressourceplan, som skal hjælpe med at bevare vores ressourcer. Du skal selvfølgelig lære om sortering af affald, om specielle fraktioner og lidt om farligt affald. Vi kommer også til at berøre affaldsjura, betjening af mindre og større maskiner på genbrugspladserne.
Endelig giver vi dig en introduktion til kommunikation, konflikthåndtering og kundeservice.
Kurset afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesserede nok.

Målgruppen

Nye medarbejdere på genbrugspladser

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

16-11-2021 til 17-11-2021

Kursusprogram
16. november 2021
09:15 Ankomst, kaffe/te og morgenmad
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Lea Kromann-Gallop og Kim Rene Olsen
10:00 Arbejdet på en genbrugsstation
  Sortering af affald er vigtigt! Om affaldet i Danmark og om Ressourceplanen
Opbygning og generelle principper for en genbrugsstation/plads
Hvorfor pladsmedarbejderen er vigtig: De væsentligste opgaver: Service og praktisk gøremål
  Kim Rene Olsen
12:15 Frokostbuffet
13:15 Besøg på Genbrugscenter Tietgensvej, Silkeborg Genbrug & Affald
  Kort introduktion om Silkeborg Forsyning
Rundvisning
Oplæg om det daglige arbejde og service i Silkeborg Genbrug og Affald
Kaffe/te & kage på stedet
  Erich Beck
15:00 Tilbage på Ferskvandscentret
  Reaktioner og opfølgning på besøget
  Kim Rene Olsen
15:30 Kaffe/te-pause
16:00 God service på genbrugsstationer
  Service er helt centralt på genbrugsstationer. Lær hvorfor og hvad god service er og kan være
  Jacob Høg Nyborg
18:00 Middag
19:30 Aftenundervisning: Nudging i praksis
  Små puf til bedre sortering - gør det let for kunden at finde ud af det
  Kim Rene Olsen
17. november 2021
08:00 Opsamling på førstedagen
  Kim Rene Olsen
08:15 Arbejdsmiljø: Pas på dig selv og dine kolleger
  Sikkerhedskultur - hvordan gør "vi"?
Fysisk: Løft, støv, fald, værnemidler etc.
Psykisk: Konflikthåndtering, mobning, kommunikation
Formelt: APV, regler
Farligt affald – lovpligtigt kursus
  Anette Østerby
11:00 Kort tur i AQUA
11:25 Arbejdsmiljø fortsat
  Anette Østerby
12:15 Frokostbuffet
13:15 Arbejdsmiljø fortsat
  Farlige fraktioner - undgå ulykker
  Anette Østerby
14:15 Erfaringer med service og kommunikation
  Hvad betyder god kommunikation for din velfærd og for kundetilfredsheden?
  Torben Anegaard Villumsen
15:00 Kaffe, te, kage og snak om kursets udbytte
  Opsamling: Hvad har vi lært? Hvad skal vi også lære?
Herunder evaluering og afrunding
  Kim Rene Olsen og Lea Kromann-Gallop
15:30 Kurset er slut
  Herunder evaluering af kurset
  Lea Kromann-Gallop og Kim Rene Olsen
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Driftsleder Kim Rene Olsen, Sønderborg Forsyning A/S

Undervisere

• Ingeniør Erich Beck, Silkeborg Forsyning A/S • Chefkonsulent Jacob Høg Nyborg, Processor • Driftsleder Kim Rene Olsen, Sønderborg Forsyning A/S • Holdleder Torben Anegaard Villumsen, AffaldVarme Aarhus • Kemiingeniør Anette Østerby, AviChem

8.100,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 15-10-2021
Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Grundkursus for personale på genbrugsstationer (18364)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Grundkursus for personale på genbrugsstationer