Hvor bliver fraktionerne af?

Affaldets videre skæbne
God sortering betyder, at fraktionerne bliver til værdifulde ressourcer, der kan erstatte nye materialer. Det er godt for vores fælles miljø. Bliv bevidst om din egen vigtige rolle i genvindingen af vores knappe ressourcer.

Hør, hvordan affald bliver til værdifulde ressourcer, og hvad I kan gøre for at få endnu mere ud af det. Hvad sker der, når jeres sorterede træ, gips, jern, plast, elektronik, papir eller glas bliver hentet på genbrugsstationen?

Når du ved mere om det, kan du endnu bedre vejlede borgerne i deres sortering.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).

Målgruppen

Alle medarbejdere på genbrugsstationer og formidlere om affald. Administrative medarbejdere i affaldsselskaber mm. vil også have glæde af den konkrete viden, kurset giver.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

05-11-2024

Kursusprogram
5. november 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst, præsentation og forventninger
  Anne Trabjerg Kamp
09:50 Vi får flere fraktioner - du er med til at lære Danmark at sortere dem rigtigt
  Det er personalet på genbrugsstationerne, der er de bærende kræfter, når borgerne, bruger og kunderne på genbrugsstationerne skal sortere alt det nye fra. Vi ser på, hvilken udvikling, der er i gang, og hvad pladspersonalet betyder.
  Jacob Høg Nyborg
10:25 Kort pause
10:35 Gips og træ
  Norrecco fortæller om potentialerne ved genanvendelse af gips, og had der skal til for at vi kan genanvende alt det gips der kommer ind på genbrugsstationerne.De fortæller også om hvad et læs træ bliver bedømt på, hvordan trykimprægneret træ nyttiggøres og hvordan rent træaffald og gipsplader bliver til helt nye produkter. Det er en god historie!
  Jette Bjerre Hansen
11:25 Kaffe
  Nej, det er ikke en fraktion, men en opkvikker!
11:40 Jern, metal og kølemøbler
  H.J. Hansen modtager skrot, akkumulatorer, kabler og ledninger, trykflasker og ildslukkere og hårde hvidevarer.
Hvad gør HJH ved skrotfraktionerne, og hvad bliver de til? Genanvendes det hele?
Hvordan er udviklingen i pris og kvalitet af fraktionerne?
Hvad kan gøre skrot mere værd?
  Anne-Dorthe Klok
12:20 Frokost
13:20 Plast
  Hvor mange slags plast sorterer I fra? Måske er der flere på vej. Hør om folie, hård plast, trekantmærkerne og hvilken udvikling, der sker inden for plastgenbrug.
Hvad kan give mening at sortere på jeres plads?
Hvad skal der til for at I får den bedste pris for plasten?
Og hvem bruger plastfraktionerne til hvad, når I har samlet dem ind?
  Pia Johansen
14:10 Kaffe & kage
14:25 Glas
  Glas er ikke bare glas: Der er vinduesglas, emballageglas, drikkeglas, spejlglas og meget mere. Hvad bliver der af det glas, I får ind? Reiling Glasrecykling modtager affaldsglas fra hele landet og sender det videre til upcykling hos Ardagh i Holmegaard. Hør, hvordan de forskellige glasfraktioner håndteres og renses, før de bliver til nyt glas. Hvad kan du gøre, for at glasset bliver bedre?
  Kim Lykke
15:15 Kort pause
15:25 Papir
  Hvad bliver papir og pap til? Hvordan er udviklingen i pris og kvalitet, og hvad bestemmer prisen? Hvad kan pladskvinden K/M gøre for at forhøje værdien (og mængden?) af fraktionerne?
  Henning Pedersen
16:10 Opsamling, afslutning, evaluering
  Anne Trabjerg Kamp
16:20 Kurset er slut
  Anne Trabjerg Kamp
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

Undervisere

• Jette Bjerre Hansen, Norrecco A/S • Miljøkonsulent Pia Johansen, Ragn Sells • Anne-Dorthe Klok, H. J. Hansen A/S • Afdelingsleder Kim Lykke, Reiling Glasrecycling Danmark ApS • Chefkonsulent Jacob Høg Nyborg, JHN Processor • Key Account Manager Henning Pedersen, HCS A/S Transport & Spedition • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 04-10-2024
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Hvor bliver fraktionerne af? (19053)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Hvor bliver fraktionerne af?