Hvor bliver fraktionerne af?

Affaldets videre skæbne
God sortering betyder, at fraktionerne bliver til værdifulde ressourcer, der kan erstatte nye materialer. Det er godt for vores fælles miljø. Bliv bevidst om din egen vigtige rolle i genvindingen af vores knappe ressourcer.

Hør, hvordan affald bliver til værdifulde ressourcer, og hvad I kan gøre for at få endnu mere ud af det. Hvad sker der, når jeres sorterede træ, gips, jern, plast, elektronik, papir eller glas bliver hentet på genbrugsstationen?

Når du ved mere om det, kan du endnu bedre vejlede borgerne i deres sortering.

Målgruppen

Alle medarbejdere på genbrugsstationer og formidlere om affald. Administrative medarbejdere i affaldsselskaber mm. vil også have glæde af den konkrete viden, kurset giver.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

30-11-2021

Kursusprogram
30. november 2021
09:30 Velkomst, præsentation og forventninger
  Lea Kromann-Gallop
09:50 Vi får flere fraktioner - du er med til at lære Danmark at sortere dem rigtigt
  Det er personalet på genbrugsstationerne, der er de bærende kræfter, når borgerne, bruger og kunderne på genbrugsstationerne skal sortere alt det nye fra. Vi ser på, hvilken udvikling, der er i gang, og hvad pladspersonalet betyder.
  Jacob Høg Nyborg
10:25 Træ og gips
  Sorterer I også mere og mere rent træ fra - i stedet for at sende det til stort brændbart? Der er både samfundsøkonomi og økonomi for genbrugsstationen at genbruge det rene træ. Novopan er aftager af det meste rene affaldstræ og omdanner det til nye møbelplader.
Marius Pedersen A/S transporterer meget af træet og håndterer også det trykimprægnerede - og gipsplader oveni.
Hør, hvad et læs træ bliver bedømt på, hvordan trykimprægneret træ nyttiggøres og hvordan rent træaffald og gipsplader bliver til helt nye produkter. Det er en god historie!
  Lars Bjerning
11:15 Kaffe
  Nej, det er ikke en fraktion, men en opkvikker!
11:30 Jern, metal og kølemøbler
  H.J. Hansen modtager skrot, akkumulatorer, kabler og ledninger, trykflasker og ildslukkere og hårde hvidevarer.
Hvad gør HJH ved skrotfraktionerne, og hvad bliver de til? Genanvendes det hele?
Hvordan er udviklingen i pris og kvalitet af fraktionerne?
Hvad kan gøre skrot mere værd?
  Morten B. Andersen
12:10 Frokost
13:10 Plast
  Hvor mange slags plast sorterer I fra? Måske er der flere på vej. Hør om folie, hård plast, trekantmærkerne og hvilken udvikling, der sker inden for plastgenbrug.
Hvad kan give mening at sortere på jeres plads?
Hvad skal der til for at I får den bedste pris for plasten?
Og hvem bruger plastfraktionerne til hvad, når I har samlet dem ind?
  Anders Aagaard Gideon
13:50 Glas
  Glas er ikke bare glas: Der er vinduesglas, emballageglas, drikkeglas, spejlglas og meget mere. Hvad bliver der af det glas, I får ind? Reiling Glasrecykling modtager affaldsglas fra hele landet og sender det videre til upcykling hos Ardagh i Holmegaard. Hør, hvordan de forskellige glasfraktioner håndteres og renses, før de bliver til nyt glas. Hvad kan du gøre, for at glasset bliver bedre?
  Kim Lykke
14:20 WEEE
  Dansk Producentansvars System administrerer ordningen om elektronik, batterier og biler.
Hør om hvordan det reviderede WEEE-direktiv påvirker både producenter og kommunale indsamlingssteder,
når de nationale miljømål skal nås. DPA-System fortæller om den årlige tildelingsprocedure (Skiftedag), herunder forhold vedr. nye fraktioner og de forskellige aktører.
  Susan Christensen
15:05 Kaffe & kage
15:35 Papir
  Hvad bliver papir og pap til? Hvordan er udviklingen i pris og kvalitet, og hvad bestemmer prisen? Hvad kan pladskvinden K/M gøre for at forhøje værdien (og mængden?) af fraktionerne?
  Henning Pedersen
16:10 Opsamling, afslutning, evaluering
  Lea Kromann-Gallop
16:20 Kurset er slut
  Lea Kromann-Gallop
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

Undervisere

• Key account manager offentlige virksomheder Morten B. Andersen, H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S • Trading konsulent Lars Bjerning, Marius Pedersen A/S • Informationskoordinator Susan Christensen, DPA-System • Fagkonsulent Anders Aagaard Gideon, DAKOFA • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Afdelingsleder Kim Lykke, Reiling Glasrecycling Danmark ApS • Chefkonsulent Jacob Høg Nyborg, Processor • Key Account Manager Henning Pedersen, HCS A/S Transport & Spedition

3.890,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 29-10-2021
Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Hvor bliver fraktionerne af? (18420)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Hvor bliver fraktionerne af?