Sagsbehandling på renovationsområdet

– Fejlsortering og arbejdsmiljøforhold – Udbud og ydelsesbeskrivelser
Hvordan håndterer du de svære og ofte meget komplicerede affaldsklager eller sager, hvor der er problemer med at overholde arbejdstilsynets krav til sikkerhed og arbejdsmiljø? På dette kursus får du styr på hvad dine handlemuligheder er. Du får sparring på dine egne problematikker, og du hører, hvad der rører sig andre steder, så du kan være forberedt på, hvordan du kan løse lignende problematikker i din kommune.
Opgaverne i kundeservicefunktionerne kan blive udfordret når udbudsgrundlag, regulativer og miljøbeskyttelsesloven skal spille sammen, men sammen får vi overblikket og dykker ned i de spidsfindigheder, der kan være med til at løse dine udfordringer.
Vi gennemgår konkrete eksempler på udbudssituationer, og hvor der kan ligge faldgruber, og drøfter hvordan man kunne komme udenom dem.
Du har mulighed for at sende din egen case inden kurset, så den kan indgå i sparring med andre.

Målgruppen

Sagsbehandlere og servicemedarbejdere inden for affaldsadministration

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

05-11-2024

Kursusprogram
5. november 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst og præsentation
  Martin Frank Mogensen og Gitte Moestrup
09:45 AT-Vejledning kontra anden lovgivning på renovationsområdet
  - Miljøbeskyttelsesloven
- Rettigheder på vejen
- Rettigheder på privat grund
- Arbejdsmiljøregler
  Martin Frank Mogensen
10:45 Kort pause
11:00 Hverdagens klagesager om fejlsortering og adgangsforhold
  Martin Frank Mogensen
12:30 Frokost
13:30 Udbud og ydelsesbeskrivelser
  - Hvilke håndtag og virkemidler skal anvendes hvor?
- Hvordan sikrer man, at vilkårene er entydige og rammerne klare?
- Hvordan hænger værdikæden bedst sammen, så både serviceniveau, effektivitet, omkostningsniveau, arbejdsmiljø og samarbejde bliver tilgodeset?
- Hvad er go / no go med hensyn til ydelsesbeskrivelser - lov ikke mere ende du kan regulere.
  Louise Åstrøm
14:30 Kaffe, te og kage
14:45 Drøftelser med udgangspunkt i jeres konkrete eksempler på sager, der er gået i hårdknude
  - Egne eksempler sendes inden kurset
  Martin Frank Mogensen og Louise Åstrøm
16:15 De vigtigste pointer og Evaluering
  Martin Frank Mogensen, Gitte Moestrup og Louise Åstrøm
16:30 Tak for i dag
Undervisere

Kursusledelse

• Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Specialkonsulent Martin Frank Mogensen, Sønderborg Kommune

Undervisere

• Specialkonsulent Martin Frank Mogensen, Sønderborg Kommune • Chefkonsulent Louise Åstrøm, Rambøll Danmark A/S

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 04-10-2024
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Sagsbehandling på renovationsområdet (18980)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Sagsbehandling på renovationsområdet