Temadag om kommuner, affald og selskabsgørelse – ET MUST

Denne temadag er for alle, der arbejder med affalds- og forbrændingsområdet: kommunale myndigheder og kommunalt ejede selskaber, tekniske, økonomiske og strategiske rådgivere samt private virksomheder. For enhver, der kender til selskabsgørelse af kommunale forsyningsopgaver, ved, at det aldrig er for tidligt at komme i gang.
Politiske klimaaftaler har senest ført til nye regler for kommunal behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse og indsamling af erhvervsaffald. Og i februar 2023 lagde et udkast til lovforslag bl.a. op til en ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald.
På dette kursus giver vi for det første en generel indføring i gældende ret i forhold til de politiske aftaler på affaldsområdet. For det andet får i et overblik over de nye rammer for kommuners deltagelse i affaldsaktiviteter. For det tredje dykker vi ned i kravet om sel-skabsgørelse og selve selskabsgørelsesprocessen – hvornår og hvordan? Og for det fjerde ser vi på de opgaver, der i denne omgang forbliver på de kommunale myndighedshænder.
Kort sagt: Kom, deltag og bliv beredt i tide.

Kurset gennemføres af advokat (H) og partner i Horten, advokatpartnerselskab Henriette Soja og advokatfuldmægtig Signe Eggert Bojesen-Kofoed, ligeledes Horten. Henriette har arbejdet med affaldsområdet i mere end 35 år, først som embedsmand, siden som advokat for især kommuner og kommunalt ejede selskaber. Sammen med Signe rådgiver Henriette kommuner og kommunale forsyninger om de nye regler og initiativer på området.

Målgruppen

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Temadag om kommuner, affald og selskabsgørelse - ET MUST