Temadag om kommuner, affald og selskabsgørelse – ET MUST

Denne temadag er for dig der arbejder med selskabsgørelse.
Enhver, der kender til selskabsgørelse af kommunale forsyningsopgaver ved, at det aldrig er for tidligt at komme i gang.
Politiske klimaaftaler har senest ført til nye regler for kommunal behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse og indsamling af erhvervsaffald. Og i februar 2023 lagde et udkast til lovforslag bl.a. op til en ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald.
På dette kursus giver vi for det første en generel indføring i gældende ret i forhold til de politiske aftaler på affaldsområdet. For det andet får i et overblik over de nye rammer for kommuners deltagelse i affaldsaktiviteter. For det tredje dykker vi ned i kravet om sel-skabsgørelse og selve selskabsgørelsesprocessen – hvornår og hvordan? Og for det fjerde ser vi på de opgaver, der i denne omgang forbliver på de kommunale myndighedshænder.
Kort sagt: Kom, deltag og bliv beredt i tide.

Kurset gennemføres af advokat (H) og partner i Horten, advokatpartnerselskab Henriette Soja og advokatfuldmægtig Signe Eggert Bojesen-Kofoed, ligeledes Horten. Henriette har arbejdet med affaldsområdet i mere end 35 år, først som embedsmand, siden som advokat for især kommuner og kommunalt ejede selskaber. Sammen med Signe rådgiver Henriette kommuner og kommunale forsyninger om de nye regler og initiativer på området.

Målgruppen

Denne temadag er for alle, der arbejder med affalds- og forbrændingsområdet: kommunale myndigheder og kommunalt ejede selskaber, tekniske, økonomiske og strategiske rådgivere samt private virksomheder.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

28-04-2023

Kursusprogram
28. april 2023
09:00 Ankomst og Morgenmad
09:30 Præsentation og introduktion
  Henriette Soja og Gitte Moestrup
09:40 Fra politiske aftaler til regler - Indhold og konsekvenser
  Henriette Soja og Signe Eggert Bojesen-Kofoed
10:00 Nye rammer for kommuners deltagelse i aktiviteter forbundet med affald egnet til materialenyttiggørelse
  Henriette Soja og Signe Eggert Bojesen-Kofoed
10:45 Pause
11:00 Nye rammer for kommuners deltagelse i aktiviteter forbundet med forbrændingsegnet affald
  Henriette Soja og Signe Eggert Bojesen-Kofoed
12:00 Frokost
13:00 Kravet om selskabsgørelse
  Henriette Soja og Signe Eggert Bojesen-Kofoed
13:30 Selskabsgørelse: Forberedelse, proces, struktur og styring
  Henriette Soja og Signe Eggert Bojesen-Kofoed
14:30 Pause
14:45 Hvilke opgaver forbliver hos kommunalbestyrelsen efter selskabsgørelsen?
  - og hvordan forvaltes de?
  Henriette Soja og Signe Eggert Bojesen-Kofoed
15:45 Opsamleing og afslutning
  Henriette Soja, Signe Eggert Bojesen-Kofoed og Gitte Moestrup
16:00 Tak for i dag
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

Undervisere

• Signe Eggert Bojesen-Kofoed , Horten Advokatpartnerselskab • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

2.440,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 31-03-2023
Pris: 2.440,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Temadag om kommuner, affald og selskabsgørelse - ET MUST (18831)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Temadag om kommuner, affald og selskabsgørelse - ET MUST