Cirkulær forandring for danske kommuner

Hør erfaringer fra cirkulære projekter og prøv metoder fra Realdania-støttet innovationsforløb
Kom til temadag som afholdes i samarbejde med Danish Design Center og Clean, Danmarks Vand- og Miljøklynge.

Kun 4% af ressourceforbruget i Danmark er cirkulært. Denne udfordring dykker vi ned i på temadagen, som udbydes i samarbejde med Dansk Design Center og Clean, den danske vand- og miljøklynge.

Temadagen giver dig indsigt i grundlæggende principper for cirkulær økonomi samt designfaglige metoder, der kan hjælpe jer til at arbejde mere systemisk med den cirkulære dagsorden.

Vi vil præsentere dig for det Realdania-støttede projekt "Cirkulære Byer" og dele erfaring og indsigter fra de kommuner, der deltog i projektet, herunder København, Aalborg og Odsherred kommune. På dagen vil Clean guide dig gennem et spændende program med fokus på grøn omstilling og den cirkulære økonomi.

Deltagerne får projektets helt nye whitepaper udleveret, der beskriver erfaringer fra alle seks deltagende kommuner:
Københavns kommune: Fremtidens byggepladser uden affald
Fredericia kommune: Nyt vandpartnerskab skal fremtidssikre Fredericias vandforsyning
Odsherred kommune: Cirkulære byfællesskaber skal bidrage til byliv og fastholdelse af unge
Aalborg kommune: Cirkulær økonomi skal være grundlæggende for omdannelse af industrikvarterer
Fredensborg kommune: Fra overskudsmaterialer og byggeaffald til cirkulære byrum
Kolding Kommune: Dogmer og værktøjer skal bidrage til kommunalt arbejde med cirkulær økonomi i byggeriet

Målgruppen

Denne temadag henvender sig til dig, der ønsker at få mere viden om opstart af cirkulære projekter, og som gerne vil blive inspireret til at ruste din kommune bedre til at håndtere cirkulære udfordringer.

Du er kommunal medarbejder, leder eller beslutningstager, der engagerer dig i, eller overvejer at påbegynde arbejdet med cirkulær økonomi.

Eller du er byplanlægger, miljøchef, del af et affalds- og ressourceteam, innovationsspecialist eller har en anden rolle, hvor du ønsker at forstå og implementere cirkulære systemløsninger i kommunen.

Desuden vil aktører og samarbejdspartnere i byens økosystem, herunder virksomheder, uddannelsesinstitutioner m.fl. der ønsker at samarbejde med kommuner om cirkulære initiativer også kunne finde viden og inspiration på temadagen.


Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

03-09-2024

Kursusprogram
15. april 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst
  Overordnet introduktion af oplægsholdere og deltagere for at sikre involvering og inddragelse af de erfaringer og spørgsmål deltagerne bringer med ind i temadagen.
  Charlotte Frambøl, Emilie Kamuk Christiansen og Kasper Havemann
09:45 Grundlæggende principper for cirkulær økonomi med fokus på værktøjer til at arbejde med cirkulær økonomi
  Sofie Frydkjær Witte
10:25 Introduktion til projektet "Cirkulære Byer" - Hovedkonklusioner og læring
  Kommune som facilitator og katalysator for cirkulær omstilling.
  Emilie Kamuk Christiansen og Kasper Havemann
11:15 Pause
11:30 Case fra Aalborg kommune
  Integrering af cirkulære processer og principper i hverdags-byomdannelse og ikke blot i prestigeprojekter. Fokus på hvordan myndighedsarbejde lettes og forbedres til i højere grad at understøtte cirkulære principper. Hvordan kan interne samarbejdsprocesser opbygges for at sikre succes med cirkularitet i praksis.
  Anne Juel Andersen og Thomas Birket-Smith
12:15 Frokost
13:15 Case fra Københavns kommune
  Hvordan kan vi påvirke kildesortering på byggepladsen gennem adfærdsændrende tiltag, såsom oplysning, kommunikation, teknologi, indretning og indsamlingsmateriale?
  Kristoffer Carr-Saunders
14:00 Kort pause
14:10 Case fra Odsherred kommune
  Hvordan kan kommunen understøtte, at byrum afspejler borgernes behov og opfordrer til aktivt medborgerskab?
Hvordan kan lokale aktører og unge inddrages i et fælles rum, hvor bæredygtighed og cirkularitet er i centrum?
  Ida Martin
14:55 Prøv det selv!
  Vi dykker ned i nogle af de metoder, som er blevet benyttet i projektet. I vil bl.a. komme til at arbejde med at identificere konkrete problemstillinger, der er relevante for jeres organisation samt lave en tentativ kortlægning over jeres cirkulære system.
  Emilie Kamuk Christiansen og Kasper Havemann
15:35 Kaffepause
15:50 Prøv selv!
  Vi dykker ned i nogle af de metoder, som er blevet benyttet i projektet.
  Emilie Kamuk Christiansen og Kasper Havemann
16:30 Opsamling i plenum
  Præsentation af jeres gruppearbejde, inkl. jeres oplevelse af at afprøve metoden.
  Emilie Kamuk Christiansen og Kasper Havemann
17:00 Feedback og evaluering og derefter tak for i dag.
  Charlotte Frambøl
Undervisere

Kursusledelse

• Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

Undervisere

• Arkitekt og byplanlægger Anne Juel Andersen, Aalborg Kommune • Arkitekt Thomas Birket-Smith, Aalborg Kommune • Kristoffer Carr-Saunders, Københavns Kommune • Emilie Kamuk Christiansen, Clean, den danske vand- og miljøklynge • Kasper Havemann, Clean, den danske vand- og miljøklynge • Arkitekt Ida Martin, Odsherred Kommune • Konsulent Sofie Frydkjær Witte, Teknologisk Institut

3.000,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 05-08-2024
Pris: 3.000,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Cirkulær forandring for danske kommuner (19030)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Cirkulær forandring for danske kommuner