Drikkevands- og markboringer

Til sagsbehandlere
Boringer kan være svære at gennemskue, men på dette kursus går vi i dybden med både de boringer der blev etableret før i tiden, og hvad du skal være særligt opmærksom på, når vi ser på de forskellige tidsperioder de er etableret i. Herudover går vi i dybden med processen når der skal etableres en ny boring, fra udvælgelse af placeringen til oprettelsen i Jupiter.
Vores underviser har mange års erfaring fra en stor brøndborervirksomhed, og kan hjælpe dig med alt det du endnu ikke ved om boringer.

Målgruppen

Sagsbehandlere i kommunerne, eller konsulenter som arbejder med grundvand, eller på anden vis har berøring med drikkevands- og markboringer. Forsyningsmedarbejdere med interesse i at forstå kommunens rolle i forhold til boringer er også meget velkomne.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Drikkevands- og markboringer