Drikkevandskvalitet

Hvad er vi bekymrede for, hvor stor er riskoen og hvordan beskytter vi os?
Kort introduktion til grundvandskemi. Risikoparametre i grundvandskemien, hvad betyder det for drikkevandskvaliteten? Lær at forstå analyseblanketten fra laboratoriet, og hvordan du bruger den viden den giver.

Kurset lærer dig at tolke analysen af den grundvandskemiske sammensætning. Hvilke processer man kan læse af analysen og hvordan identificerer man fejlbehæftede analyser?

Vi gennemgår behandlingskrævende parametre og beskriver problematiske indhold. Vi ser også på årsager og handling i forbindelse med forurening af en grundvandsboring med fx pesticider og nitrat. Hvilke virkemidler har vi til beskyttelse af boringer, hvad er effekten og hvordan måles det?

Målgruppen

Medarbejdere ved kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere, der arbejder med kvalitet af grundvand og drikkevand.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

10-05-2023 til 11-05-2023

Kursusprogram
10. maj 2023
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  - Velkomst
- Rammesætning
  Tina Halkjær Andersen og Anne Trabjerg Kamp
10:15 Intro til grundvandskemi
  - Naturlige stoffer
- Grundvand er regnvand der siver ned i jordlag som afsmitter på vandet
  Tina Halkjær Andersen
10:25 Hydrogeologisk miljø
  - Geologi og landskaber
- Geologiske lag og grundvandskemi
- Behandlingskrævende parametre
- Planlægning af indvindingsniveau
  Tina Halkjær Andersen
10:50 Pause
11:05 Grundvandskemiske hovedprocesser
  - pH
- Redoxprocesser
  Tina Halkjær Andersen
11:35 Kritiske parametre og fejlkilder i grundvandsanalyser
  - Hvordan defineres og identificeres disse?
- Hvad i relation til hovedprocesser: pH og redox?
- Fejlkilder i grundvandsanayser
  Tina Halkjær Andersen
11:45 Frokost
12:45 Kemiske processer
  - Forvitringsgrad
- Ionbytning
  Tina Halkjær Andersen
13:00 Kemiske processer - fortsat
  - Opgave 1: Vandtyper og ionbytning og forvitringsgrad
- Pyritoxidation
- Sulfatreduktion
  Tina Halkjær Andersen
13:40 Problemparametre i naturlig grundvandskemi
  - Salt
- Fluorid
- Arsen
- Stronitum
  Tina Halkjær Andersen
13:55 Kaffepause
14:25 Dårlig vandkvalitet
  - Hvilke parametre er der tale om?
14:55 Årsager til dårlig vandkvalitet
  - Tekniske installationer
- Naturlig grundvandskvalitet
- Forureningstyper
- Hvordan opklares årsager til forurening?
15:35 Handlemuligheder
  - Målrettede analyseprogrammer
- Almene anlæg
- Enkeltindvindere
- Hvilke handlemuligheder er der?
- Områdeudpegninger (OSD/FI/IO/BNBO)
- Hvad kan man gøre indenfor disse områder?
- Hvad gør man udenfor?
- Pesticidaftalens indflydelse på screening af pesticider i GRUMO og boringskontrollen
15:55 Pause
16:00 Kort opsamling på dagen
  Tina Halkjær Andersen
16:05 Opgave 2
  - Vandtyper, behandlingskrævende parametre og identifikation af kritiske parametre
  Tina Halkjær Andersen
17:00 Egen tid
18:30 Middag
20:00 Hygge i dråben
11. maj 2023
08:30 Frivilligt: Spørgsmål fra kursusdeltagerne
  Tina Halkjær Andersen
09:00 Opsamling på dag 1 og intro til dag 2
  - Kort opsamling fra gårdsdagens program
- Gennemgang af dagens program
-Opgave 2 fra i går gennemgås
  Tina Halkjær Andersen
09:30 Arealanvendelse og risikostoffer relateret til arealanvendelse
  - Risikostoffer
- Kvælstofkredsløbet
- Nitratudvaskning
- Indvirkning fra historik
- Opgave 3: nitratudvaskning
- Klimaforandringernes indflydelse på arealanvendelse og nitratudvaskning
  Tina Halkjær Andersen
10:30 Kaffepause
10:45 Pesticider
  - Pesticiders kemi og nedbrydningsforhold
- Risikovurdering og intro til kemi
- Hvordan vurderes risiko for forurening
-SFI/BNBO
-Kildeopsporing
- Hvordan bruges grundvandskemien i kildeopsporing
-Varslingsprogram
- BNBO
- BNBO og den nye pesticidaftale
  Tina Halkjær Andersen
12:00 Frokost
13:00 Pesticider - fortsat
  - Hvordan risikovurderes overfor pesticid og nitrat - til valg af virkemidler
13:20 Prioritering af virkemidler
  - Prioritering af virkemidler til grundvandsbeskyttelse - hvordan kan man gøre det i praksis?
14:05 Kaffe og kage
14:30 Prioritering af virkemidler - fortsat
  - Kommunes input til valg af virkemidler
- Hvad er jeres erfaring?
  Tina Halkjær Andersen
15:05 Effekt af virkemidler
  - Hvordan estimeres effekten af virkemidlerne?
15:35 Afslutning og evaluering
  - Kort opsamling fra dag 2
  Tina Halkjær Andersen og Anne Trabjerg Kamp
15:50 Tak for i dag
Undervisere

Kursusledelse

• Projektchef Tina Halkjær Andersen, EnviDan A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

Undervisere

• Projektchef Tina Halkjær Andersen, EnviDan A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

8.545,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 07-04-2023
Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Drikkevandskvalitet (18719)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Drikkevandskvalitet