Drikkevandskvalitet

Hvad er vi bekymrede for, hvor stor er riskoen og hvordan beskytter vi os?
Kort introduktion til grundvandskemi. Risikoparametre i grundvandskemien, hvad betyder det for drikkevandskvaliteten. Lær at forstå analyseblanketten fra laboratoriet, og hvordan du bruger den viden den giver.

Kurset lærer dig at tolke analysen af den grundvandskemiske sammensætning. Hvilke processer man kan læse af analysen og hvordan identificerer man fejlbehæftede analyser?

Vi gennemgår behandlingskrævende parametre og beskriver problematiske indhold. Vi ser også på årsager og handling i forbindelse med forurening af en grundvandsboring med fx pesticider og nitrat. Hvilke virkemidler har vi til beskyttelse af boringer, hvad er effekten og hvordan måles det?

Målgruppen

Medarbejdere ved kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere, der arbejder med kvalitet af grundvand og drikkevand.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Drikkevandskvalitet