Grundvandsbeskyttelse og BNBO

Med den seneste vedtagelse i Folketinget bliver det nu forbudt at anvende sprøjtemidler i de sårbare boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Indtil nu har kommunerne haft mulighed for at udstede påbud om sprøjtestop i områder omkring drikkevandsboringer, hvor der er særlig risiko for forurening. Med den nye lov er kommunerne nu forpligtet til at udstede påbud om sprøjtestop i BNBO, hvis der er risiko for forurening, og hvis ikke der er indgået en frivillig aftale med lodsejeren.

Og det skal gå stærkt, hvis lovgivningen skal overholdes.

Dette kursus vil give deltagerne en dybdegående forståelse af de nye lovkrav og kommunernes forpligtelser.

Du får indsigt i emner som:
· Den nye lovgivning og betydningen i praksis
· Indgåelse af frivillige aftaler og håndhævelse heraf
· Påbud, hjemmel og indhold, proces og klageadgang
· Erstatningsfastsættese

Der vil blive rig lejlighed til erfaringsudveksling mellem deltagerne bl.a. om udarbejdelse af skabelon til påbuddet.

Bliv klædt på til at håndtere de nye lovkrav nye lovgivning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), der træder i kraft den 1. juli 2024.

Målgruppen

Medarbejdere i kommuner, vandselskaber, rådgivere og andre som har interesse i BNBO

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

29-08-2024

Kursusprogram
29. august 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Peter Nymann og Gitte Moestrup
09:45 Lovgrundlaget 2024
  - Oversigt over den nye lovgivning om BNBO og betydningen i forhold til ændrede forhold i praksis
  Peter Nymann
10:45 Pause
11:00 Frivillige aftaler
  - Indgåelse, indhold og håndhævelse
  Peter Nymann
11:30 Påbud
  - Hjemmel, indhold og tekst, proces og klageadgang
12:00 Frokost
13:00 Påbud (fortsat)
  Peter Nymann
13:45 Kommunens håndtering af påbud
14:30 Pause med kaffe og kage
14:45 Erstatningsfastsættelse
  - Hvordan fastsættes erstatningen og betydningen af den nye lovgivning om BNBO
  Peter Nymann
15:30 Erfaringsudveksling og den videre proces
  - Hvilken vej skal vi gå?
- Andre tiltag
- Den nye lovgivnings betydning for andre indsatser og grundvandsbeskyttelsen i øvrigt
  Peter Nymann
16:30 Evaluering og tak for i dag
  Peter Nymann og Gitte Moestrup
Undervisere

Kursusledelse

• Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Undervisere

• Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 26-07-2024
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Grundvandsbeskyttelse og BNBO (19101)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Grundvandsbeskyttelse og BNBO