JAGG og GrundRisk

JAGG og GrundRisk er to vigtige værktøjer til risikovurdering – og dette kursus lærer dig både at forstå og kunne bruge begge værktøjer.

På kurset får du en gennemgang af programmerne JAGG og GrundRisk – og en forståelse for både opbygning samt teorien bag. Du vil også lære, hvilket program du skal brug hvornår.

Kurset vil give dig et overblik over de forskellige beregningsmoduler. Hvordan bruges de, valg af parametre, usikkerhedsvurderinger, tolkninger af resultaterne og meget mere.

Du får på kurset hands-on indføring i de forskellige emner og moduler gennem opgaver, da kurset er bygget op om skiftende moduler med oplæg og regne-/diskussionsopgaver.

Efter kurset vil du kunne foretage grundlæggende risikoberegninger med JAGG og GrundRisk og kunne vurdere resultaterne af en beregning. Du får også både tips og tricks til beregningerne med hjem, samt viden om, hvor du kan søge yderligere informationer, når du efter kurset selv skal arbejde videre med værktøjerne.

Du får efterfølgende et kursusbevis, der beskriver dine nye kompetencer.

Målgruppen

Medarbejdere hos kommuner, regioner, styrelser og rådgiver, som enten udarbejder eller modtager rapporter med risikovurderinger udført enten med JAGG eller GrundRisk.

Kurset er hovedsageligt rettet mod dig, der lige er kommet i gang med at lave/modtage risikovurderinger. Kurset er ikke tiltænkt den erfarne JAGG- elle GrundRiskbruger.

Kurset tager udgangspunkt i, at du har et vist kendskab til forureningsundersøgelser og stofgrupper.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

10-06-2024 til 11-06-2024

Kursusprogram
10. juni 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst og præsentation
  Velkommen på Ferskvandscentret.
Bordrunde - hvem er I, og hvad er jeres forudsætinger samt forventninger til kurset.
  Sussi Kobberø og Nanna Thomsen
09:55 Introduktion til JAGG 2.1 og GrundRisk
  Præsentation af de to værktøjer, vi skal arbejde med. deres formål og historik i forhold til at foretage risikovurderinger af jordforureninger.
  Nanna Thomsen
10:10 JAGG Fugacitet
  Gennemgang af fugacitetsmodulet og teorien bag.
Opgaveregning.
  Per Loll
11:00 Pause
11:10 JAGG Indeluft
  Gennemgang af modulet for indeluft - teori og praksis.
Opgaveregning.
  Per Loll
12:00 Frokost
13:00 JAGG Indeluft
  (fortsat)
  Per Loll
13:55 JAGG Grundvand
  Gennemgang af modulet for grundvand - teori og praksis.
Opgaveregning.
  Nanna Thomsen
14:40 Pause med kaffe/kage og mulighed for besøg i AQUA
15:15 JAGG Nedbrydning
  Hvornår må man regne med nedbrydning i JAGG, og hvor kan man finde informations om nedbrydningsrater?
Opgaveregning.
  Nanna Thomsen
15:40 JAGG Olie
  Gennemgang af oliemodulet og teorien bag.
Opgaveregning.
  Nanna Thomsen
16:50 Pause
17:00 JAGG Vertikal transport
  Gennemgang af modulet til vertikal transport - teori og praksis.
Opgaveregning.
  Nanna Thomsen
17:45 Pause
18:30 Middag
19:45 Fælles aftenhygge med fagligt indlæg
  Nanna Thomsen
11. juni 2024
08:30 Opsamling på dag 1
  Vi gennemgår det, vi lærte i går og besvarer de spørgsmål, der er kommet i nattens løb.
  Nanna Thomsen
09:00 Grundrisk intro
  Introduktion til GrundRisk værktøjets opbygning og anvendelse.
  Nanna Thomsen
09:10 GrundRisk Horizontal transport
  Vi gennemgår teori og praksis i det horizontale modul i GrundRisk.
Opgaveregning.
  Nanna Thomsen
10:00 Pause
10:30 GrundRisk Vertikal transport
  Vi gennemgår teori og praksis i de fem vertikale moduler i GrundRisk.
  Nanna Thomsen
11:20 GrundRisk Sensivitets analyse
  GrundRisk er et godt værktøj til sensivitetsanalyser, og vi gennemgår systematisk, hvordan man gruber dette an.
11:40 GrundRisk Tips og Tricks
  Nanna Thomsen
12:00 Frokost
13:00 Myndighedens perspektiv på risikovurdering
  Indlæg fra myndigheden.
  Julie Kofoed
13:55 Pause med kaffe/kage
14:20 Myndighedens perspektiv på risikovurdering
  (fortsat)
  Julie Kofoed
15:15 Afrunding og evaluering
  - herunder kaffe og kage
  Sussi Kobberø og Nanna Thomsen
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Civilingeniør, PhD Nanna Thomsen, Rambøll A/S

Undervisere

• Seniorkonsulent Julie Kofoed, Danske Regioner • Civilingeniør, ph.d. Per Loll, DMR A/S • Civilingeniør, PhD Nanna Thomsen, Rambøll A/S

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Åben for tilmelding
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: JAGG og GrundRisk (19083)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: JAGG og GrundRisk