Miljøfremmede stoffer i jord og grundvand – Basis

Kurset er for dig, som arbejder med miljøfremmede stoffer i jord og grundvand. Og som ønsker et overblik over de mest almindeligt forekommende miljøfremmede stoffers egenskaber, samt hvorledes man udfører basale risikoberegninger. Kurset er praktisk orienteret og omfatter kun den nødvendige, grundlæggende teori.

Du får overblik over de forskellige stofgruppers egenskaber samt gældende grænseværdier for jord og grundvand. Og du lærer at beregne miljøfremmede stoffers mobilitet og nedbrydning i jord og grundvand.

For dig, som ønsker et mere indgående kendskab til miljøfremmede stoffers egenskaber i jord og grundvand samt et detaljeret overblik over den bagvedliggende teori, henviser vi til det udvidede kursus.

Målgruppen

Medarbejdere i kommuner, regioner eller statscentre, der arbejder med forurenet jord, grundvand og/eller drikkevand. Kurset kan også være relevant for medarbejdere hos vandforsyninger samt for konsulenter og rådgivere, der arbejder indenfor de nævnte områder.

Kurset forudsætter et kendskab til kemi svarende til grundlæggende gymnasieniveau eller tilsvarende erfaring.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

16-05-2024

Kursusprogram
16. maj 2024
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Gitte Moestrup og Niels Peter Arildskov
09:45 Vigtige processer i jord og grundvand
  - Vandopløselighed og sorption
- Redoxforhold
- Nedbrydning
  Niels Peter Arildskov
10:45 Pause
11:00 Vigtige processer i jord og grundvand - fortsat
11:30 Grænseværdier for jord og grundvand
  - Lidt om toksikologi
- Kvalitetskriterier i relation til forurenet jord
- Kvalitetskrav til drikkevand
- Drikkevandskvalitetskriterier
  Niels Peter Arildskov
12:00 Frokost
13:00 Stoffernes egenskaber i jord og grundvand
  - Olie-/benzinstoffer
- Polyaromatiske hydrocarboner (PAH)
- Klorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter
- Polære opløsningsmidler
- Pesticider og nedbrydningsprodukter
- Organiske flourstoffer (PFAS)
- Tungmetaller
  Niels Peter Arildskov
14:00 Kort pause
14:10 Stoffernes egenskaber i jord og grundvand - fortsat
14:40 Beregningseksempler
  - Ligevægtsberegninger
- Beregning af mobilitet/retardation
- Beregning af nedbrydning
  Niels Peter Arildskov
15:10 Pause med kaffe, te og kage
15:30 Opgave: Risikovurdering af miljøfremmede stoffer
  Niels Peter Arildskov
16:45 Kursusevaluering
  Gitte Moestrup og Niels Peter Arildskov
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Peter Arildskov, WatsonC • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Peter Arildskov, WatsonC • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 12-04-2024
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Miljøfremmede stoffer i jord og grundvand - Basis (18964)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Miljøfremmede stoffer i jord og grundvand - Basis