Miljøfremmede stoffer i jord og grundvand – basis

Kurset er for dig, som arbejder med miljøfremmede stoffer i jord og grundvand. Og som ønsker et overblik over de mest almindeligt forekommende miljøfremmede stoffers egenskaber, samt hvorledes man udfører basale risikoberegninger. Kurset er praktisk orienteret og omfatter kun den nødvendige, grundlæggende teori.

Du får overblik over de forskellige stofgruppers egenskaber samt gældende grænseværdier for jord og grundvand. Og du lærer at beregne miljøfremmede stoffers mobilitet og nedbrydning i jord og grundvand.

For dig, som ønsker et mere indgående kendskab til miljøfremmede stoffers egenskaber i jord og grundvand samt et detaljeret overblik over den bagvedliggende teori, henviser vi til det udvidede kursus.

Målgruppen

Medarbejdere i kommuner, regioner eller statscentre, der arbejder med forurenet jord, grundvand og/eller drikkevand. Kurset kan også være relevant for medarbejdere hos vandforsyninger samt for konsulenter og rådgivere, der arbejder indenfor de nævnte områder.

Kurset forudsætter et kendskab til kemi svarende til grundlæggende gymnasieniveau eller tilsvarende erfaring.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Miljøfremmede stoffer i jord og grundvand - basis