Miljøfremmede stoffer i jord og grundvand – udvidet

Kurset til dig, som allerede har et vist kendskab til miljøfremmede stoffer og deres opførsel i jord og grundvand, men som ønsker et udbygget kendskab til de forskellige organiske stoffer og stofgruppers egenskaber samt de mekanismer der er styrende for, hvorledes stofferne opfører sig i miljøet.

Kemisk opbygning af de almindeligt forekommende organiske stoffer og stofgrupperne præsenteres, og mekanismer samt metoder til beskrivelse af vandopløselighed, flygtighed, sorption og nedbrydning gennemgås. Du får desuden indblik i de vigtigste af jordens egenskaber, som især er afgørende for sorption af miljøfremmede stoffer.

Kurset veksler mellem de fire hovedområder og går i dybden med den bagvedliggende teori. Du opnår en forståelse for de mekanismer, der bestemmer, hvorfor miljøfremmede stoffer opfører sig forskelligt i jord og grundvand. Og du lærer at vurdere organiske stoffers flygtighed, vandopløselighed, mobilitet og nedbrydelighed.

Kurset afsluttes med en samlet opgave, som omfatter beregninger indenfor de præsenterede hovedområder.

For dig, som kun ønsker den nødvendige, grundlæggende teori, henviser vi til basis-kurset.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).

Målgruppen

Medarbejdere i kommuner, regioner og statscentre, der arbejder med jordforurening, miljøgodkendelser, indsatsplanlægning, grundvand eller vandforsyning. Kurset er også relevant for konsulenter og rådgivere, der arbejder indenfor området.

Kurset forudsætter et kendskab til kemi svarende til grundlæggende universitetsniveau.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

12-09-2024

Kursusprogram
12. september 2024
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og introduktion
  Niels Peter Arildskov og Gitte Moestrup
10:00 Organiske (miljøfremmede) stoffer
  - Eksempler på stofgrupper/stoffer
- Damptryk
- Vandopløselighed
- Henrys lov
  Niels Peter Arildskov
11:30 Jordens egenskaber
  - Jordens bestanddele
- Udvalgte jordmineraler
- Ionbytning
- Organisk stof i jord
  Niels Peter Arildskov
12:00 Frokost
13:00 Sorptionsprocesser
  - Adsorption og absorption
- Sorptionsisotermer og distributionskoefficienter
- Retardation og mobilitet
  Niels Peter Arildskov
14:00 Nedbrydningsprocesser
  - Abiotisk og mikrobiel nedbrydning
- Energibetragtninger
- Kemisk struktur og nedbrydelighed
- Eksempler på nedbrydningsprocesser
- Nedbrydningskinetik
  Niels Peter Arildskov
15:00 Pause med kaffe og kage
15:30 Opgave
  Niels Peter Arildskov
16:45 Kursusevaluering
  Niels Peter Arildskov og Gitte Moestrup
Undervisere

Kursusledelse

• Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Peter Arildskov, WatsonC • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Peter Arildskov, WatsonC

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 09-08-2024
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Miljøfremmede stoffer i jord og grundvand - udvidet (18963)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Miljøfremmede stoffer i jord og grundvand - udvidet