Pesticider i grundvandet

Kurset giver dig en masse nyttig baggrundsviden, herunder overblik over, hvilke pesticider der er anvendt igennem tiden og i hvor store mængder. Du får indblik i principperne for godkendelse af pesticider, godkendelsesstatus samt hvorfor vi i Danmark – trods godkendelsesproceduren – finder flere og flere pesticidstoffer i grundvandet. Du får kendskab til de nyttigste datakilder til viden om pesticiders opførsel i jord og grundvand, samt hvorledes disse data skal tolkes, og du får desuden demonstreret hvordan man nemt kan indhente data om pesticidfund i grundvandet samt om stoffernes godkendelsesstatus.

Allervigtigst lærer du at vurdere grundvandets pesticidsårbarhed ud fra geologiske, hydrogeologiske og grundvandskemiske data, og du får demonstreret brugen af Excel-værktøjet BRIBE til risikovurdering af pesticidspild.

Kurset afsluttes med to øvelser, hvor du vurderer grundvandets pesticidsårbarhed på enten en tilfældig valgt lokalitet eller ”din egen” lokalitet, og sluttelig får du mulighed for under vejledning at vurdere risikoen ved et pesticidspild ved brug af BRIBE – igen enten på en tilfældigt valgt lokalitet eller ”din egen”.

Målgruppen

Medarbejdere i kommuner eller regioner, der arbejder med risikovurdering af pesticider, samt vandforsyninger, der ønsker det bedst mulige grundlag for at håndtere pesticidproblemer – både aktuelle problemer og problemer i forhold til den fremtidige forsyning. Kurset er også relevant for konsulenter og rådgivere, der arbejder inden for området.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

16-01-2025

Kursusprogram
16. januar 2025
09:00 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst og introduktion
  Niels Arildskov og Sussi Kobberø
10:00 Godkendelse, anvendelse og fund af pesticider
  1. Stoffer anvendt gennem tiderne
2. Godkendelse af pesticider
3. Nedbrydningsprodukter
4. Tilladte, begrænsede og forbudte stoffer
5. Grænseværdier og toksicitet
6. Pesticidanalyser på grundvand og drikkevand
7. De senere års problemstoffer
  Niels Arildskov
11:00 Pesticidstoffernes opførsel i jord og grundvand
  1. Sorption
2. Nedbrydning
3. Datakilder
4. Danske undersøgelser
  Niels Arildskov
12:00 Frokost
13:00 Grundvandets pesticidsårbarhed
  1. Hvilke faktorer er vigtige, og hvorfor?
2. Grundvandskemiske indikatorer på pesticidsårbart grundvand
3. Punktkilder og fladekilder
4. Risikovurdering af pesticidspild
5. Typiske faldgruber
  Niels Arildskov
14:30 Øvelse 1: Vurdering af grundvandets pesticidsårbarhed
  Niels Arildskov
15:00 Kaffe og Kage
15:30 Øvelse 2: Risikovurdering af pesticidspild
  Niels Arildskov
16:45 Evaluering
  Niels Arildskov og Sussi Kobberø
17:00 Tak for i dag
Undervisere

Kursusledelse

• Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Arildskov, WatsonC • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Undervisere

• Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Arildskov, WatsonC

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 13-12-2024
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Warning: Undefined array key "rccw_maintenance" in /var/www/www.fvc-kursus.dk/www/wp-content/plugins/rc_course_web/includes/class-rc_course_web_form.php on line 138

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Pesticider i grundvandet (19116)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Pesticider i grundvandet