PFAS i vandet – hvad nu?

Grundvand og drikkevand
På kurset gennemgår vi, hvordan PFAS opfører sig, hvilke forureningskilder der er, og hvordan PFAS kan ende i grundvandet. Der vil være mulighed for at diskutere egne erfaringer og for at få undervisernes bud på, hvordan en PFAS forurening kan undersøges, herunder hvilke handlemuligheder der er for at lave oprensning. Du får redskaber til at forstå analyseresultaterne fra laboratoriet.

Herudover ser vi på kommunernes og øvrige myndigheders roller i forbindelse med håndtering af en PFAS forurening. Bl.a. miljømyndighedernes tilsynspligt og muligheder for håndhævelse. Endelig vil eventuelle konsekvenser ved miljømyndighedernes svigt i indsatsen kort blive belyst.

NB. Skal du i gang med myndighedsbehandling af vandbehandling for at fjerne PFAS, anbefales kurset Vandbehandlingsteknikker.

Målgruppen

Kurset er til dig, som ønsker at forstå mere om hvordan PFAS adskiller sig fra andre forureningstyper og som arbejder med grundvand og drikkevandskvalitet i kommuner, regioner eller andre organisationer. På kurset er der særligt fokus på grundvandsproblematikken.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: PFAS i vandet - hvad nu?