PFAS i vandet – hvad nu?

Grundvand og drikkevand
På kurset gennemgår vi, hvordan PFAS opfører sig, hvilke forureningskilder der er, og hvordan PFAS kan ende i grundvandet. Der vil være mulighed for at diskutere egne erfaringer og for at få undervisernes bud på, hvordan en PFAS forurening kan undersøges, herunder hvilke handlemuligheder der er for at lave oprensning. Du får redskaber til at forstå analyseresultaterne fra laboratoriet.

Herudover ser vi på kommunernes og øvrige myndigheders roller i forbindelse med håndtering af en PFAS forurening. Bl.a. miljømyndighedernes tilsynspligt og muligheder for håndhævelse. Endelig vil eventuelle konsekvenser ved miljømyndighedernes svigt i indsatsen kort blive belyst.

NB. Skal du i gang med myndighedsbehandling af vandbehandling for at fjerne PFAS, anbefales kurset Vandbehandlingsteknikker.

Målgruppen

Kurset er til dig, som ønsker at forstå mere om hvordan PFAS adskiller sig fra andre forureningstyper og som arbejder med grundvand og drikkevandskvalitet i kommuner, regioner eller andre organisationer. På kurset er der særligt fokus på grundvandsproblematikken.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

28-11-2022

Kursusprogram
28. november 2022
09:00 Ankomst og morgenmad
09:15 Velkomst og præsentation
  Lea Kromann-Gallop og Tina Toft
09:45 Introduktion til PFAS
  - Stofegenskaber ved PFAS - hvorfor er de farlige?
- Hvilke bancher har anvendt PFAS?
- Spredning af forurening med PFAS i miljøet med særligt fokus på vandkredsløbet og grundvand
- PFAS-forurening i Danmark, overvågningsprogrammer
  Katerina Tsitonaki
10:45 Kort pause
11:00 Regulering af PFAS
  - Regulering fra EU
Forbudsregulering mod enkelte PFAS-forbindelser
- Grænseværdier for PFAS i grund- og drikkevand
  Tina Toft og Katerina Tsitonaki
11:30 Kommunens og andre myndigheders roller
  - Tilsynsforpligtigelser
  Tina Toft
12:00 Frokost
13:00 Kommunens og andre myndigheders roller (forsat)
  - Håndhævelse ved mistanke om forurening
- Hvad omfatter processen?
  Tina Toft
13:45 Hvordan kan en PFAS sag undersøges?
  - Analysepakker og prøvetagning
- Tolkning af resultater inkl. en lille øvelse
  Katerina Tsitonaki
14:30 Kaffe og kage
14:45 Konsekvenser ved miljømyndighedernes svigt i indsatsen
  - Konsekvenser ved undladelse
- Konsekvenser ved uhjemlet håndhævelse
- Erstatningsretlige konsekvenser
  Tina Toft
15:30 Handlemuligheder til afværge og vandbehandling
  Katerina Tsitonaki
16:00 Opsamling og tip en 13'er
  Tina Toft og Katerina Tsitonaki
16:30 Evaluering
  Lea Kromann-Gallop og Tina Toft
16:45 Tak for i dag
Undervisere

Kursusledelse

Undervisere

• Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Senior advokat Tina Toft, Horten Advokatpartnerselskab • Fagchef for jordforurening og grundvand Katerina Tsitonaki, WSP

3.990,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 28-10-2022
Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: PFAS i vandet - hvad nu? (18697)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: PFAS i vandet - hvad nu?