Risikovurdering med BRIBE

Vurder risiko for forurening af grundvand ved kemikaliespild
Her lærer du at udføre en vurdering af risikoen for forurening af grundvandet i forbindelse med kemikaliespild ved brug af det gratis Excel program BRIBE – Beregningsværktøj til Risikovurdering af forureninger i boringsnære Beskyttelsesområder.

BRIBE blev oprindeligt udviklet til vurdering af risikoen for den fremtidige vandkvalitet i vandværkers indvindingsboringer ved kemikaliespild indenfor BNBO, men kan ligeså vel anvendes generelt til at vurdere risiko overfor drikkevandskvaliteten i nærliggende indvindingsboringer som følge af kemikaliespild.

Du får indblik i beregningsprincipperne, forudsætningerne for og fordele og ulemper ved programmet, du får demonstreret brugen af programmet ved beregningseksempler for særligt relevante stoffer, og endelig har du mulighed for at lære programmet at kende ved udarbejdelse af konkrete risikovurderinger under vejledning. Med den viden kan du forudse effekterne af en potentiel forurening, og reagere hurtigt og præcist i en evt. nødsituation.

Målgruppen

Medarbejdere i kommuner, regioner og statscentre, der arbejder med miljøgodkendelser, indsatsplanlægning, grundvand eller vandforsyning. Kurset er også relevant for konsulenter og rådgivere, der arbejder indenfor området.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Risikovurdering med BRIBE