Takstgodkendelse på vandforsyningsområdet

Godkendelse af takster på vandforsyningsområdet er en kompleks proces, der skal balancere mellem nødvendige investeringer og prisoverkommelighed for forbrugerne.

På vores kursus i Takstgodkendelse på vandforsyningsområdet gennemgår vi både grundlaget for fastsættelse af taksterne og den helt nye lovgivning, så du bliver klar til at godkende taksterne i efteråret.

Kurset er et grundlæggende juridisk kursus, hvor der også lægges vægt på de bagvedliggende forhold i godkendelsen af vandforsyningens drifts- og anlægsbidrag.

Du får indsigt i emner som:
- Taksternes retlige grundlag i regulativet
- Sammensætning af anlægsbidraget
- Fastsættelse af driftsbidraget
- Takstgodkendelse i praksis
- Nye regler om takstgodkendelse
- Forholdet til vandsektorlovgivningen og de økonomiske rammer
- Takstgodkendelse af særlige takster
- Harmonisering af takster ved overtagelser mv.

Deltag i dette intensive kursus for at få en dybdegående forståelse af takstgodkendelse på vandforsyningsområdet. Få indsigt i både juridiske og praktiske aspekter og bliv opdateret på de nyeste regler og retningslinjer.

Målgruppen

Medarbejdere, der arbejder med eller har ansvaret for fastsættelse og godkendelse af vandforsyningens takster.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

16-09-2024

Kursusprogram
16. september 2024
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:15 Velkomst og præsentation
  Gitte Moestrup og Peter Nymann
09:30 Præsentation af retsgrundlaget
  Peter Nymann
09:45 Taksternes retlige grundlag i regulativet
  - Hvad skal fremgår af taksternes sammensætning i regulativet og samspillet mellem regulativet og takstbladet
  Peter Nymann
10:15 Sammensætningen af anlægsbidraget
  - Betydningen af anlægsbidragets sammensætning og fastsættelsen af anlægsbidragets enkelte elementer
  Peter Nymann
11:00 Pause
11:15 Driftsbidraget
  - Fastsættelsen af driftsbidraget og dets enkelte elementer og betingelser for takstdifferentiering
  Peter Nymann
12:00 Frokost
13:00 Takstgodkendelse i praksis
  - Hvilke oplysninger kan/skal kommunen bruge til godkendelsen af vandforsyningens takster?
  Vicki Wellendorph Winsløv
14:00 Nye regler for takstgodkendelse
  - Gennemgang af den nye bekendtgørelse om kommunal takstanmeldelse og -godkendelse
  Peter Nymann
14:20 Forholdet til vandsektorlovgivningen og de økonomiske rammer
  - Fokus på samspillet mellem reglerne og forholdet mellem kommunerne og Vandsektortilsynet
  Peter Nymann
14:45 Pause med kaffe, te og kage
15:00 Takstgodkendelse af særlige takster
  - Hvornår er det nødvendigt med enkeltståene godkendelser af særlige takster?
  Peter Nymann
15:20 Harmonisering af takster mv. i forbindelse med overtagelser og fusioner
  - Strukturelle ændringer af vandforsyninger og betydningen for takstfastsættelsen
  Peter Nymann
16:10 Kursusevaluering
  Gitte Moestrup og Peter Nymann
Undervisere

Kursusledelse

• Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Undervisere

• Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • miljøtekniker Vicki Wellendorph Winsløv, Lolland Kommune

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 16-08-2024
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Takstgodkendelse på vandforsyningsområdet (19096)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Takstgodkendelse på vandforsyningsområdet