Tilsyn med vandværker

På dette grundlæggende kursus lærer du at anvende relevant lovgivning på drikkevandsområdet i forbindelse med de lovpligtige tilsyn på vandværkerne. Samtidig fokuserer vi også på, at du får læringen ind under huden, hvorfor vi tager på tilsyn til hele to vandværker i Silkeborg.

Gældende lovgivning og vejledninger på området ændres jævnligt, så kom med og bliv helt opdateret på alt det nye!

Kurset kan med fordel anvendes som et brush up af alle medarbejdere, der arbejder med drikkevand. Er du ny på området, er kurset et absolut must have.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).

Målgruppen

Medarbejdere ved kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere, der fører – eller skal til at føre – tilsyn med vandværker med afsæt i relevant lovgivning.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

17-04-2024 til 18-04-2024

Kursusprogram
17. april 2024
08:30 Morgenbuffet
09:00 Velkomst og gensidig præsentation
  Gitte Moestrup, Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
09:15 Love, bekendtgørelser, vejledninger, normer mv.
  Anne-Mette Rasmussen
10:00 Gennemgang af boringers og vandværkers tekniske anlæg
  Steen S. Wengel og Anne-Mette Rasmussen
12:30 Frokost
13:30 Hygiejnisk tilsyn på almene vandværker inkl. kildepladser
  Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
15:00 Pause med kaffe, the og kage
15:30 Teknisk tilsyn med vandværker
  Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
17:00 Opgave: Tilsyn med vandværkers tekniske anlæg
  Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
17:30 Pause
18:00 Middag
19:15 Opgave: Hygiejnisk tilsyn
  Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
20:45 Uformel erfaudveksling i Dråben
18. april 2024
08:00 Opsamling på dag 1
08:15 Planlægning og forberedelse af det teknisk tilsyn
  Steen S. Wengel
09:00 Teknisk tilsyn på de to vandværker
  Steen S. Wengel og Karl-Ejner Nielsen
10:15 Ekskursion med frokost i det grønne
  Tilsyn på:
- Knudlund Vandværk
- Hvinningdal Vandværk
  Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
14:30 Pause med kaffe, te og kage
14:45 Opfølgning på de to tekniske tilsyn
  Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
15:45 Evaluering af kurset
  Anne-Mette Rasmussen, Gitte Moestrup og Steen S. Wengel
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Anne-Mette Rasmussen, Syddjurs Kommune

Undervisere

• Formand Karl-Ejner Nielsen, Silkeborg Forsyning A/S • Anne-Mette Rasmussen, Syddjurs Kommune • Vandkvalitetsansvarlig Steen S. Wengel, Verdo A/S

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 15-03-2024
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Tilsyn med vandværker (18880)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Tilsyn med vandværker