Tilsyn med vandværker

Få overblik over gældende lovgivning og det praktiske tilsyn. Vi vil bl.a. komme omkring disse emner:
– Bekendtgørelsen og vejledningen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
– Indretning og funktion af vandværkernes tekniske anlæg.
– Tilsyn med de tekniske anlæg.
– Den simple – og den videregående vandbehandling

Undervisningen vil veksle mellem faglige indlæg, gruppearbejder og en ekskursion til 2 vandværker (tilsyn).

Målgruppen

Medarbejdere ved kommuner, forsyningselskaber og rådgivere der fører eller skal til at føre tilsyn med vandværker med afsæt i relevant lovgivning.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

28-09-2022 til 29-09-2022

Kursusprogram
28. september 2022
08:30 Morgenbuffet
09:00 Velkomst og gensidig præsentation
  Dion Nørgaard, Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
09:15 Love, bekendtgørelser, vejledninger, normer mv.
  Anne-Mette Rasmussen
10:00 Gennemgang af boringers og vandværkers tekniske anlæg
  Steen S. Wengel og Anne-Mette Rasmussen
12:30 Frokost
13:30 Hygiejnisk tilsyn på almene vandværker inkl. kildepladser
  - Tolkning af analyser
- Håndhævelse
  Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
15:30 Pause med kaffe, the og kage
16:00 Teknisk tilsyn med vandværker
  - Almene vandværker
- Ikke almene vandværker
  Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
17:30 Opgave: Tilsyn med vandværkers tekniske anlæg
  Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
18:00 Middag
19:15 Opgave: Hygiejnisk tilsyn og sagsbehandling
  Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
20:45 Uformel erfaudveksling i Dråben
29. september 2022
08:00 Opsamling på dag 1
08:15 Planlægning og forberedelse af det teknisk tilsyn
  - Knudlund Vandværk
- Hvinningdal Vandværk
  Steen S. Wengel
09:00 Teknisk tilsyn på de to vandværker
  Steen S. Wengel
10:15 Ekskursion med frokost i det grønne
  Tilsyn på:
- Knudlund Vandværk
- Hvinningdal Vandværk
  Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
14:30 Kaffe, te og kage
14:45 Opfølgning på de to tekniske tilsyn
  Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
15:45 Evaluering af kurset
  Anne-Mette Rasmussen og Dion Nørgaard
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret • Anne-Mette Rasmussen, Syddjurs Kommune

Undervisere

• Anne-Mette Rasmussen, Syddjurs Kommune • Vandkvalitetsansvarlig Steen S. Wengel, Verdo A/S

8.290,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 26-08-2022
Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Tilsyn med vandværker (18548)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Tilsyn med vandværker