Tilsyn med vandværker

Det er afgørende, at vores drikkevand er af høj kvalitet og sikkert at indtage. Effektivt tilsyn med vandværkerne er nøglen til at identificere og håndtere potentielle risici og sikre, at drikkevandet opretholder en god kvalitet.

På vores kursus i tilsyn med vandværker lærer du:

- at anvende relevant lovgivning i forbindelse med de lovpligtige tilsyn

- hvordan man udfører hygiejnisk og teknisk tilsyn med vandets kvalitet i boringer, på vandværker, i ledningsnettet og hos forbrugerne

- at forstå vandets vej fra grundvandet gennem boringer, vandværker, behandlingsanlæg og ud til forbrugerne. Desuden lærer du, hvordan du håndterer forureningssituationer, hvis de opstår.

Du får mulighed for at lære på første hånd ved at deltage i besøg på 2 vandværker i Silkeborg kommune. Her har på mulighed for at anvende teoretisk viden i praksis og forstå de udfordringer, der er forbundet med at opretholde god vandkvalitet.

Lovgivningen og reguleringen på området ændrer sig løbende, og dette kursus sikrer, at du er helt opdateret på de seneste ændringer og krav.

Fra evalueringen 2023: Fantastisk, overskueligt, seriøst men med humor

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).

Målgruppen

Kurset henvender sig til medarbejdere i kommuner, forsyningsselskaber og rådgivningsvirksomheder, som enten fører – eller skal til at føre – tilsyn med vandværker med afsæt i relevant lovgivning.

Det er et grundlæggende kursus, som er essentielt for nye medarbejdere, men det kan også fungere som en opfriskning for alle, der arbejder med drikkevand

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Gl. Skovridergaard

13-11-2024 til 14-11-2024

Kursusprogram
13. november 2024
08:30 Morgenbuffet
09:00 Velkomst og gensidig præsentation
  Gitte Moestrup, Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
09:15 Love, bekendtgørelser, vejledninger, normer mv.
  Anne-Mette Rasmussen
10:00 Gennemgang af boringers og vandværkers tekniske anlæg
  Steen S. Wengel og Anne-Mette Rasmussen
12:30 Frokost
13:30 Hygiejnisk tilsyn på almene vandværker inkl. kildepladser
  Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
15:00 Pause med kaffe, the og kage
15:30 Teknisk tilsyn med vandværker
  Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
17:00 Opgave: Tilsyn med vandværkers tekniske anlæg
  Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
17:30 Pause
18:00 Middag
19:15 Opgave: Hygiejnisk tilsyn
  Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
20:45 Uformel erfaudveksling i Dråben
14. november 2024
08:00 Opsamling på dag 1
08:15 Planlægning og forberedelse af det teknisk tilsyn
  Steen S. Wengel
09:00 Teknisk tilsyn på de to vandværker
  Steen S. Wengel og Karl-Ejner Nielsen
10:15 Ekskursion med frokost i det grønne
  Tilsyn på:
- Knudlund Vandværk
- Hvinningdal Vandværk
  Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
14:30 Pause med kaffe, te og kage
14:45 Opfølgning på de to tekniske tilsyn
  Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
15:45 Evaluering af kurset
  Anne-Mette Rasmussen, Gitte Moestrup og Steen S. Wengel
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Anne-Mette Rasmussen, Syddjurs Kommune

Undervisere

• Formand Karl-Ejner Nielsen, Silkeborg Forsyning A/S • Anne-Mette Rasmussen, Syddjurs Kommune • Vandkvalitetsansvarlig Steen S. Wengel, Verdo A/S

8.880,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 11-10-2024
Pris: 8.880,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Tilsyn med vandværker (19068)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Tilsyn med vandværker