Vandforsyningsjura

En del af miljøsagsbehandleruddannelsen
En god og stabil vandforsyning er en selvfølge for mange af os, og det kræver god planlægning samt indsigt i muligheder og begrænsninger.

På vores kursus om vandforsyningsjura får du de redskaber, der skal til, for at du kan udføre dine opgaver i praksis hjemme i din kommune eller i din vandforsyning. Og du får en bred forståelse for hele området.

- Vi drøfter ligheder og forskelle mellem kommune og forsyning, og hvordan vi får det tætte samarbejde til at fungere.
- Vi ser på juridiske grundbegreber og kommer forbi juridiske spidsfindigheder.
- Vi har cases, hvor du får mulighed for at bruge din viden i praksis.

Vi vil gøre vores ypperste for altid at have emner med på kurset, som er særligt relevante lige nu – det kan være PFAS, solceller, ny lovgivning, nye afgørelser fra klagenævnet …

Og du har mulighed for at byde ind med aktuelle cases inden kurset,

Du får indsigt i emner som:
- Vandsamarbejder
- Vandselskabers forsyningspligt
- Regulativer
- Bidrag og takstgodkendelse
- Ledningsnettet
- Eksproportion, Gæsteprincippet og beskyttelse af ledninger
- Vandforsyningsplan
- Grundvandsbeskyttelse
- Indvindingstilladelser til Almene vandforsyninger
- Miljøvurdering, vandrammedirektivet og habitatdirektivet
- Drikkevandsbekendtgørelse og tilsyn med vandkvalitet
- Påbud og håndhævelse

Er du klar til at mestre vandforsyningsjuraen og styrke din viden inden for dette komplekse felt? Så er dette kursus for dig. Du får efterfølgende et kursusbevis, der beskriver dine nye kompetencer.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).

Målgruppen

Medarbejdere med ingen eller lidt erfaring i vandselskaber, kommuner og rådgiverbranchen, der arbejder med vandforsyning.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

02-10-2024 til 03-10-2024

Kursusprogram
2. oktober 2024
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Gitte Moestrup og Peter Nymann
09:45 Samarbejde mellem kommune og vandforsyninger
  Peter Nymann
10:30 Økonomisk regulering
  Peter Nymann
11:15 Vandselskabers forsyningspligt
  Peter Nymann
12:00 Frokost
13:00 Regulativer
  Peter Nymann
14:00 Bidrag og takstgodkendelse
  Peter Nymann
15:00 Kaffe og kage
15:30 Case / gruppediskussion
  Peter Nymann
16:15 Ledningsnettet
  Peter Nymann
16:40 Eksproportion
  Peter Nymann
17:00 Gæsteprincippet og beskyttelse af ledninger
  Peter Nymann
17:30 Aktuelt emne
  Der forventes meget nyt på området - lovgivning, klagenævnsafgørelser, PFAS, solceller ....
Vi tager fat i et aktuelt emne
  Peter Nymann og Peter Thastum
18:00 Middag
19:15 Vand til brandtekniske installationer
  Peter Nymann
20:00 ERFA og hygge i dråben
3. oktober 2024
08:15 Vandforsyningsplan
  Peter Thastum
09:15 Grundvandsbeskyttelse
  Peter Thastum
10:15 Pause
10:30 Indvindingstilladelser til Almene vandforsyninger
  Peter Thastum
11:15 Miljøvurdering (VVM), vandrammedirektivet og habitatdirektivet
  - Relevante klagenævnsafgørelser
  Peter Thastum
12:00 Frokost
12:45 Drikkevandsbekendtgørelsen og tilsyn med vandkvalitet
  Peter Thastum
13:45 Påbud og håndhævelse
  Peter Nymann
14:15 Case / gruppeopgave
  Peter Thastum og Peter Nymann
15:00 Kaffe og kage
15:15 Aktuelt emne
  Der forventes meget nyt på området - lovgivning, klagenævnsafgørelser, PFAS, solceller ...
Vi tager fat i et aktuelt emne.
  Peter Nymann og Peter Thastum
15:45 Evaluering
  Peter Nymann, Gitte Moestrup og Peter Thastum
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Undervisere

• Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Biolog Peter Thastum, Aarhus Kommune

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 30-08-2024
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Vandforsyningsjura (19020)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Vandforsyningsjura