Vandindvindingstilladelser

Bliv klædt på til at give indvindingstilladelser. Få et grundlæggende indblik i hydrogeologien samt lov- og plangrundlaget og indvinding af drikkevand.

Vi ser på samspillet mellem vandindvinding og naturinteresser i teori og praksis, når vi tager ud og ser en aktiv overvågning af natur og vandløb i forhold til grundvandsindvinding.

Mange vandindvindinger er truet af grundvandsforurening, det kommer til at øge behovet for nye indvindingsboringer.

Det er  kommunerne, der giver indvindingstilladelser til grundvand og overfladevand. På kurset får du et grundlæggende indblik i hydrogeologien og bliver klædt på med lov- og plangrundlaget, inden vi gennemgår de forskellige indvindingstilladelser.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).

Målgruppen

Alle, der arbejder med administration af vandforsyningsloven og vandindvindingstilladelser, både når der er tale om forlængelse af eksisterende og udstedelse af nye indvindingstilladelser.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Vandindvindingstilladelser