Vandindvindingstilladelser

Med mulighed for hybrid deltagelse
Bliv klædt på til at give indvindingstilladelser. Få et grundlæggende indblik i hydrogeologien samt lov- og plangrundlaget og indvinding af drikkevand. Vi ser på samspillet mellem vandindvinding og naturinteresser.

Mange vandindvindinger er truet af grundvandsforurening, det kommer til at øge behovet for nye indvindingsboringer.

Det er  kommunerne, der giver indvindingstilladelser til grundvand og overfladevand. På kurset får du et grundlæggende indblik i hydrogeologien og bliver klædt på med lov- og plangrundlaget, inden vi gennemgår de forskellige indvindingstilladelser.

Målgruppen

Alle, der arbejder med administration af vandforsyningsloven og vandindvindingstilladelser, både når der er tale om forlængelse af eksisterende og udstedelse af nye indvindingstilladelser.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

30-08-2023 til 31-08-2023

Kursusprogram
30. august 2023
09:00 Kaffe og rundstykker
09:30 Velkomst, gensidig præsentation og introduktion
  Jens Chr. Ravn Roesen og Gitte Moestrup
10:30 Pause
10:40 Nye tilladelser til vandindvinding til vandværker
  - Foreløbig indvindingstilladelse
- Endelig vandindvindingstilladelse
  Jens Chr. Ravn Roesen
12:00 Frokost
13:00 Hydrogeologi
  - Hydrogeologisk forståelsesramme, herunder samspillet mellem vandindvinding og naturinteresser. 
- Hydrauliske grundbegreber 
  Jacob Birk Jensen
14:45 Kaffepause
15:15 Påvirkning af natur og vandløb
  - Beregningsmodellser
- Hydrologiske/konceptuelle vurderinger
- Besigtigelser & overvågning
  Jacob Birk Jensen
17:00 Pause og tjek ind på hotellet
18:00 Middag
19:30 Uformel erfa-udveksling i ”Dråben”
  Jens Chr. Ravn Roesen
31. august 2023
08:30 Opsamling på Dag 1
  Jens Chr. Ravn Roesen
09:00 Vi skriver indvindingstilladelser - Cases
  - Tilladelse til vandværk
- tilladelse til markboring
- andre tilladelser
  Jens Chr. Ravn Roesen
10:00 Love, regler og andre kringelkroge
  - Vandforsyningsloven
- Bekendtgørelserne
- VVM
- Normer
- Andre love og planer vi skal have med i sagsbehandlingen
  Jens Chr. Ravn Roesen
12:00 Frokost
13:00 Sammenfatning af tilladelser
  - Tilladelser drøftes
  Jens Chr. Ravn Roesen
14:00 Snurrige tilladelser og ophør af tilladelser
  - Regler for erstatningsboringer
- Tilladelse til sænkning af grundvand
- Andre ikke almindelige tilladelser
- Ophør og afslag på tilladelser
  Jens Chr. Ravn Roesen
15:30 Evaluering
  Kaffe og kage
  Jens Chr. Ravn Roesen og Gitte Moestrup
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Miljøingeniør Jens Chr. Ravn Roesen, Hjørring kommune

Undervisere

• Partner WatconC ApS Jacob Birk Jensen • Miljøingeniør Jens Chr. Ravn Roesen, Hjørring kommune

8.545,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 28-07-2023
Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Vandindvindingstilladelser (18745)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Vandindvindingstilladelser