Vandindvindingstilladelser

En af de største udfordringer ved vandindvinding i Danmark er forurening af grundvandet, men også klimaforandringerne kan påvirke grundvandsdannelsen i perioder med tørke eller øget nedbør. Dette kan betyde et øget behov ved kommunerne for tilladelser til nye indvindingsboringer.

På kurset får du et grundlæggende indblik i hydrogeologien og bliver klædt på med lov- og plangrundlaget. Du får hands-on erfaring med at skrive indvindingstilladelser gennem praktiske cases, og der bliver drøftelser og erfaringsudveksling i plenum.

Undervejs går vi en tur i lokalområdet omkring Ferskvandscentret, hvor vi vurderer på de lokale naturområder og får en ide om, hvad skalaen betyder for naturvurderinger i grundvandsmodeller.

Vi kommer ind på emner som:
- Nye tilladelser til vandindvinding til vandværker
- Hydrogeologi
- Offentlig tilgængelige data til påvirkningsberegninger
- Samspillet mellem vandindvinding og naturinteresser
- Simple modeller til sænkningsberegninger
- Love, regler og normer
- Hvordan skriver man en indvindingstilladelse?
- Snurrige tilladelser og ophør af tilladelser.

Vil du have styrket din viden om vandindvindingstilladelser og netværke med andre fagfolk i en uformel atmosfære, så er dette kursus for dig.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).

Målgruppen

Alle, der arbejder med administration af vandforsyningsloven og vandindvindingstilladelser, både når der er tale om forlængelse af eksisterende og udstedelse af nye indvindingstilladelser.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

09-10-2024 til 10-10-2024

Kursusprogram
9. oktober 2024
09:00 Kaffe og rundstykker
09:30 Velkomst og præsentation
  Jens Chr. Ravn Roesen og Gitte Moestrup
09:40 Introduktion
  Jens Chr. Ravn Roesen
10:30 Pause
10:40 Nye tilladelser til vandindvinding til vandværker
  - Foreløbig indvindingstilladelse
- Endelig vandindvindingstilladelse
  Jens Chr. Ravn Roesen
11:20 Hydrogeologi
  - Hydrogeologisk forståelsesramme
- Hydrauliske grundbegreber
  Troels Norvin Vilhelmsen
12:00 Frokost
13:00 Offentlig tilgængelige data til påvirkningsberegninger
  - Hydroinformations- og prognosesystem (HIP)
- Vandføringsdata
- Jupiterdatabasen og FOHM modellen
  Troels Norvin Vilhelmsen
15:00 Tur i lokalområdet omkring Ferskvandscentret
  Vi går en tur i området og vurderer på de lokale naturområder. Hvad betyder skala for vores naturvurderinger i grundvandsmodeller?
  Troels Norvin Vilhelmsen
16:00 Pause med Kaffe og kage
16:15 Simple beregningsmodeller til sænkningsberegninger
  - Beregningsmodeller (Simple påvirkningsvurderinger)
- Hydrologiske/konceptuelle vurderinger
- Begrænsninger ved forskellige beregningsmetoder
  Troels Norvin Vilhelmsen
18:00 Tjek ind på hotellet
18:15 Middag
19:30 Uformel erfa-udveksling i ”Dråben”
10. oktober 2024
08:00 Opsamling på Dag 1
  Jens Chr. Ravn Roesen
08:15 Love, regler og andre kringelkroge
  - Vandforsyningsloven
- Bekendtgørelserne
- VVM
- Normer
- Andre love og planer vi skal have med i sagsbehandlingen
  Jens Chr. Ravn Roesen
10:00 Vi skriver indvindingstilladelser - Cases
  - Tilladelse til vandværk
- tilladelse til markboring
- andre tilladelser
  Jens Chr. Ravn Roesen
12:00 Frokost
13:00 Sammenfatning af tilladelser
  - Tilladelser drøftes
  Jens Chr. Ravn Roesen
14:00 Snurrige tilladelser og ophør af tilladelser
  - Regler for erstatningsboringer
- Tilladelse til sænkning af grundvand
- Andre ikke almindelige tilladelser
- Ophør og afslag på tilladelser
  Jens Chr. Ravn Roesen
15:30 Evaluering
  Kaffe og kage
  Jens Chr. Ravn Roesen og Gitte Moestrup
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Miljøingeniør Jens Chr. Ravn Roesen, Hjørring kommune

Undervisere

• Miljøingeniør Jens Chr. Ravn Roesen, Hjørring kommune • Specialist Troels Norvin Vilhelmsen, NIRAS

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 06-09-2024
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Vandindvindingstilladelser (19093)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Vandindvindingstilladelser