Affald som klimaindsats i miljøtilsyn

Få styrket din viden, så du kan inspirere virksomheder til at inkludere affald og råvarer i klimaindsatsen
Mange virksomheder er i fuld gang med at opgøre klimabelastningen fra deres produktion, men der er også mange virksomheder, der er i tvivl om, hvordan de kommer i gang med at arbejde med klima og bæredygtighed. Affald og ressourcer er en del af denne dagsorden.

Kurset styrker forståelsen af hvordan affald fra virksomheder kan spille værdiskabende ind i kommunernes klima-dagsorden.

Du får som miljøsagsbehandler styrket din indsigt så du kan inspirere virksomheder til at inkludere affald og råvarer i klimaindsatsen. For mange er dette en ny rolle, der adskiller sig fra rollen som tilsynsmedarbejder. Vi giver dig forståelse for din nye rolle og du lærer om sprogbruget hos virksomhederne og i DK2020 sammenhænge. Vi styrker din indsigt i målsætninger og krav om reduktion af klimabelastning og giver dig inspiration til hvordan affaldsområdet kan bidrage.

Som DK2020 medarbejder har du måske især arbejdet med indsatser knyttet til energi, transport og landbrug. Her lærer du om hvordan affald også kan bruges i klimaindsatsen.

Virksomheder har i flere år skullet sortere deres affald, så affald der kan genbrugs, genanvendes eller på anden måde udnyttes, bliver udsorteret. Fra 2023 kommer der nye krav til husholdningslignende affald fra erhverv. Samtidig øges kravene til kommunernes tilsynsindsats med virksomhederne.

Alle kommuner har gennem DK2020-samarbejdet forpligtet sig til at udarbejde klimahandlingsplaner, som viser vejen til netto-nuludledning for kommunen som geografisk område senest i 2050. Mange kommuner arbejder på at etablere partnerskaber med det lokale erhvervsliv, da kommunens klimamål kan kun realiseres i samarbejde med virksomhederne.

Målgruppen

Kurset er for dig, der arbejder i en kommune enten som miljøtilsynsmedarbejder eller som DK2020 medarbejder.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

24-05-2023 til 25-05-2023

Kursusprogram
24. maj 2023
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Annemette Fuglsang og Gitte Moestrup
09:45 Introduktion til Affaldspmrådets aftryk på klimaet
  - Mål og målsætninger for curkulær økonomi via konkrete eksempler
- Hvad måler affaldsselskanerne i dag, og hvordan kan vi bruge det i en klimasammenhæng?
  Annemette Fuglsang
10:45 Pause
11:00 Kommunernes DK2020 planer og virksomhedens bidrag
  Nicolaj Krogh
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion til Værdipark Ry
  Genbrugsstationernes rolle i affaldsminimeringen
- Affaldets levetid og reparation
- Vigtigheden af korrekt sortering
- Genbrugsvejlederens rolle i kommunikation med borgerne
  Annemette Fuglsang og Casper Bæk Nielsen
15:15 Besøg hos INOX A/S i RY
  Oplæg virksomhed
- Overblik over affaldsudfordringer
- Tiltag for at reducere affaldsmængde og sikre at fraktioner, der før blev set som affald nu kan bruges som ressource
Gruppearbejde/brainstorm
- Ideer til bidrag til kommunens klimareduktioner og tilsyn med virksomhederne, kan ideer overføres til andre virksomhedstyper i egne kommuner?
  Annemette Fuglsang
17:30 Pause og tjek in
18:00 Middag
19:30 Inspirationsoplæg om biodiversitet
  Beate Standberg
20:15 Socialt samvær med en øl eller vand i dråben
25. maj 2023
08:00 Opsamling på dag 1
  Annemette Fuglsang
09:00 Forstå begreberne
  - Cirkulær økonomi
- Affaldshierakiet
- Klimakompasset (CO2-beregner)
- Forstå ESG nøgletal
- Hvad er scope 1, 2 og 3?
  Annemette Fuglsang
10:30 Pause
10:45 Affaldsdatasystemet som forberedelse til tilsyn
12:00 Frokost
13:00 Rollen som klimainspirator - fokus på kommunikation
  - Fokus på hvornår og hvordan du instruerer, engagerer, stiller krav mv.
  Annemette Fuglsang
14:15 Kaffe og kage
14:30 En kommunes erfaringer med klimaindsats i industrien
  - Tilsynskampagne ”Affaldsminimering og cirkulærøkonomi” som udgangspunkt for dialogen omkring den grønne omstilling, når vi laver miljøtilsyn i Industrien
-Dialogen omkring den grønne omstilling er en ny faglighed, man skal have med ud på tilsyn.
-Klima er blevet en naturlig del af miljøtilsyn
-Hvordan vi præsenterer virksomhederne for mulige grønne projekter de kan deltage i for at kickstarte eller fortsætte den grønne omstilling.
  Mette Grønholt Olesen
15:15 Kobling klima, affald og cirkulær økonomi
  - Hvordan når vi i mål?
  Annemette Fuglsang
15:45 Opsamling og evaluering
  Annemette Fuglsang og Gitte Moestrup
16:00 Tak for denne gang
Undervisere

Kursusledelse

• Direktør Annemette Fuglsang, Fuglsang - Bæredygtig foretningsudvikling • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Seniorforsker Beate Standberg , Institut for Ecoscience • Direktør Annemette Fuglsang, Fuglsang - Bæredygtig foretningsudvikling • Udviklingskonsulent Mette Grønholt Olesen, Aarhus Kommune • Chefkonsulent Nicolaj Krogh, Skanderborg Kommune • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Udviklingskonsulent Casper Bæk Nielsen

8.545,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 21-04-2023
Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Affald som klimaindsats i miljøtilsyn (18798)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Affald som klimaindsats i miljøtilsyn