Affald som klimaindsats i miljøtilsyn

Få styrket din viden, så du kan inspirere virksomheder til at inkludere affald og råvarer i klimaindsatsen
Mange virksomheder er i fuld gang med at opgøre klimabelastningen fra deres produktion, men der er også mange virksomheder, der er i tvivl om, hvordan de kommer i gang med at arbejde med klima og bæredygtighed. Affald og ressourcer er en del af denne dagsorden.

Kurset styrker forståelsen af hvordan affald fra virksomheder kan spille værdiskabende ind i kommunernes klima-dagsorden.

Du får som miljøsagsbehandler styrket din indsigt, så du kan inspirere virksomheder til at inkludere affald og råvarer i klimaindsatsen. For mange er dette en ny rolle, der adskiller sig fra rollen som tilsynsmedarbejder. Vi giver dig forståelse for din nye rolle og du lærer om sprogbruget hos virksomhederne og i DK2020 sammenhænge. Vi styrker din indsigt i målsætninger og krav om reduktion af klimabelastning og giver dig inspiration til hvordan affaldsområdet kan bidrage.

Som DK2020 medarbejder har du måske især arbejdet med indsatser knyttet til energi, transport og landbrug. Her lærer du om hvordan affald også kan bruges i klimaindsatsen.

Virksomheder har i flere år skullet sortere deres affald, så affald der kan genbrugs, genanvendes eller på anden måde udnyttes, bliver udsorteret. Fra 2023 kommer der nye krav til husholdningslignende affald fra erhverv. Samtidig øges kravene til kommunernes tilsynsindsats med virksomhederne.

Alle kommuner har gennem DK2020-samarbejdet forpligtet sig til at udarbejde klimahandlingsplaner, som viser vejen til netto-nuludledning for kommunen som geografisk område senest i 2050. Mange kommuner arbejder på at etablere partnerskaber med det lokale erhvervsliv, da kommunens klimamål kan kun realiseres i samarbejde med virksomhederne.

Målgruppen

Kurset er for dig, der arbejder i en kommune enten som miljøtilsynsmedarbejder eller som DK2020 medarbejder.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Affald som klimaindsats i miljøtilsyn