Affaldsjura for miljøsagsbehandlere

Affaldslovgivningen er kompleks og underlagt hyppige ændringer, hvilket kan gøre sagsbehandling udfordrende. Som sagsbehandler er det derfor afgørende at være opdateret med de seneste love og regler.

Vores kursus i affaldsjura giver dig overblik over affaldsreguleringens struktur med særligt fokus på kommunernes ansvar og rolle.

Du vil lære alle de centrale begreber og definitioner inden for affaldsområdet, samt de affaldsretslige vinkler for tilsyn og håndhævelse. Vi guider dig gennem junglen af regler, regulativer og affaldsplanlægning.

Kurset dækker en række vigtige emner, herunder:

- Affaldsplanlægning
- Affaldsregulativer
- Affaldshierarkiet
- Klassificering
- Affaldsdefinition
- Sondring mellem nyttiggørelse og bortskaffelse
- Forholdet mellem miljøbeskyttelseslovens §19 og § 33

Vi klæder dig på til din fremtid inden for affaldsområdet ved at give dig overblik over alle de seneste regler og indblik i forventede fremtidige forandringer.

Målgruppen

Sagsbehandlere på affaldsområdet. Rådgivere kan også have glæde af kurset.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Affaldsjura for miljøsagsbehandlere