Affaldsjura for miljøsagsbehandlere

Affaldslovgivningen er kompleks og underlagt hyppige ændringer, hvilket kan gøre sagsbehandling udfordrende. Som sagsbehandler er det derfor afgørende at være opdateret med de seneste love og regler.

Vores kursus i affaldsjura giver dig overblik over affaldsreguleringens struktur med særligt fokus på kommunernes ansvar og rolle.

Du vil lære alle de centrale begreber og definitioner inden for affaldsområdet, samt de affaldsretslige vinkler for tilsyn og håndhævelse. Vi guider dig gennem junglen af regler, regulativer og affaldsplanlægning.

Kurset dækker en række vigtige emner, herunder:

- Affaldsplanlægning
- Affaldsregulativer
- Affaldshierarkiet
- Klassificering
- Affaldsdefinition
- Sondring mellem nyttiggørelse og bortskaffelse
- Forholdet mellem miljøbeskyttelseslovens §19 og § 33

Vi klæder dig på til din fremtid inden for affaldsområdet ved at give dig overblik over alle de seneste regler og indblik i forventede fremtidige forandringer.

Målgruppen

Sagsbehandlere på affaldsområdet. Rådgivere kan også have glæde af kurset.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

11-04-2024

Kursusprogram
11. april 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst og præsentation
  Jacob Brandt og Gitte Moestrup
09:45 Overblik over affaldsreguleringens struktur, herunder overordnet om kommunernes ansvar og rolle
  Jacob Brandt
10:45 Kort pause
11:00 Affaldsplanlægning, -regulativer og -hierarkiet
  Jacob Brandt
12:00 Frokost
13:00 Klassificering og centrale begreber, herunder affaldsdefinitionen, affaldsfasens ophør, sondringen mellem nyttiggørelse og bortskaffelse, forholdet mellem miljøbeskyttelseslovens § 19 og § 33
  Jacob Brandt
14:30 Kaffe og kage
14:45 Tilsyn og håndhævelse på affaldsområdet – affaldsretlige vinkler
  Jacob Brandt
16:00 Opsamling
  Jacob Brandt
16:15 Evaluering
  Jacob Brandt og Gitte Moestrup
16:30 Tak for i dag
Undervisere

Kursusledelse

• Partner, advokat Jacob Brandt, Codex Advokater • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Partner, advokat Jacob Brandt, Codex Advokater

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 08-03-2024
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Affaldsjura for miljøsagsbehandlere (18879)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Affaldsjura for miljøsagsbehandlere