Basistilstandsrapporter (BTR)

Nogle virksomheder der håndterer kemiske stoffer skal gennemføre en basistilstandsrapport (BTR) enten i forbindelse med opstart af en ny virksomhed, eller når en eksisterende virksomhed får revurderet sin miljøgodkendelse eller blot skal have et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse.
På kurset giver vi dig overblik over reglerne på området og særlige problemstillinger, du skal være opmærksom på. Regler om basistilstandsrapport gælder alene for bilag 1-aktiviteter ift. godkendelsesbekendtgørelsen, men hvordan afgrænses disse aktiviteter, hvilke oplysninger skal virksomheden levere, hvilke kemiske stoffer er relevante og hvilke tekniske foranstaltninger sikrer mod jordforurening? Hvornår udløses BTR? Kan BTR udlades, hvis virksomheden er anlagt på en forurenet grund (V1- eller V2- kortlagt) eller hvis virksomheden lever op til BAT og BREF? Dette og andre relevante spørgsmål får du besvaret på kurset.

Emnerne behandles med afsæt i EU-kommissionens vejledning om basistilstandsrapport Trin 1 – 8.
Står du for at skulle vurdere, om der skal laves en basistilstandsrapport (BTR), og hvad den skal indeholde, men mangler den nødvendige viden på området? Så er dette kursus for dig,

Her lærer du om:
· Hvilke aktiviteter, der er omfattet af basistilstandsrapporter
· Vurdering af behov for basistilstandsrapport
· Forberedelser til teknisk undersøgelse og rapport
· Hvordan vi kan bruge basistilstandsrapporter

Du bliver guidet igennem en hel basistilstandsrapport via opgaver, så du bliver klar til at løfte opgaven, når du går fra kurset, Du lærer at arbejde med EU vejledningens trin 1-3 (vurdering af behov for BTR) og trin 4-7A (de næste trin frem til oplæg til miljøtekniske undersøgelser)

Du er meget velkommen til at sende en case og spørgsmål inden kursusstart.

Dagen før har vi kursus i Revurdering af miljøgodkendelser – Industri. Du har mulighed for at tilmelde dig begge kurser til prisen for et 2-dages kursus, så får du middag og overnatning mellem de to kursusdage.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).

Målgruppen

Miljømedarbejdere i kommuner og staten, der skal vurdere behov for basistilstandsrapport (BTR) og/eller godkende basistilstandsrapporter. Rådgivere og miljømedarbejdere i virksomheder kan også have glæde af kurset.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

30-01-2025

Kursusprogram
Dag nr.: 1
08:30 Morgenbuffet
  Gitte Moestrup og Mai-Britt Bruun
09:00 Velkomst og gensidig præsentation
  Gitte Moestrup og Mai-Britt Bruun
09:30 Regler om basistilstandsrapport
  - Reglerne om BTR: IE-direktivet, EU-vejledning BTR, godkendelsesbekendtgørelsen og -vejledning og Jordforureningsloven
- Hensigten med basistilstandsrapporter og ansvarsforhold
- Hvornår udløses krav om BTR?
- Hvad er ophør? Hvad skal ske ved ophør?
- hvilke afgørelser skal der træffes, og hvilke krav er der til afgørelserne?
  Mai-Britt Bruun
10:30 Kort pause
10:45 Regler om basistilstandsrapport - fortsat
  Mai-Britt Bruun
12:00 Frokost
13:00 Hvilke aktiviteter er omfattet af basistilstandsrapport?
  - Hvilke aktiviteter er omfattet af BTR - hvordan defineres og afgrænses en bilag 1 aktivitet i godkendelsesbekendtgørelsen?
- Hvornår er aktiviteter teknisk- forureningsmæssigt forbundet?
  Mai-Britt Bruun og Mette Tjener Andersson
13:15 Vurdering af behov for basistilstandsrapport
  EU vejledning Trin 1-3. herunder:
- Hvilke aktiviteter er omfattet?
- Hvad er det for oplysninger virksomheden skal levere?
- Hvilke kemiske stoffer er relevante?
- Hvordan sorteres stofferne?
- Hvilke tekniske foranstaltninger sikre mod jordforurening?
  Mette Tjener Andersson
13:45 Opgave 1 - Afgrænsning af bilag 1 aktiviteten og vurdering af behov for basistilstandsrapport (trin 1-3)
  Mette Tjener Andersson
14:45 Pause med kaffe og kage
15:00 Forberedelser til teknisk undersøgelse og rapport
  - EU vejledning Trin 4-6 - Miljøforhold og historisk
- EU vejledning Trin 7 - Teknisk undersøgelse
- EU vejledning Trin 8 - Rapportering
- Hvad skal BTR undersøgelsen gå ud på?
- Hvor mange prøver skal der udtages?
- Hvad skal der undersøges for?
- Hvordan med kendt forurening eller kendte spild?
  Mette Tjener Andersson
15:30 Opgave 2 - Udarbejd oplæg til teknisk undersøgelse (trin 4-7A)
  Mette Tjener Andersson
16:00 Hvordan kan BTR bruges?
  - Brug af BTR
- Kan forbedringer på virksomheden bruges ved BTR?
- Er det en god ide at undgå BTR?
  Mai-Britt Bruun og Mette Tjener Andersson
16:20 Afslutning og evaluering
  Mai-Britt Bruun, Mette Tjener Andersson og Gitte Moestrup
Undervisere

Kursusledelse

• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Civilingeniør Mette Tjener Andersson, Niras • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 08-01-2025
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Basistilstandsrapporter (BTR) (19048)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Basistilstandsrapporter (BTR)