Beregning af luftforurening

Skal du i gang med at behandle anmeldelser af fyringsanlæg? Miljøgodkende et biolaganlæg? Eller beregne VOC fra et overfladebehandlingsanlæg? Her får du en grundig introduktion til beregning af luftforurening, så du bliver i stand til at kontrollere eller udføre luftspredningsberegninger.
Vi gennemgår beregningsforudsætningerne, hvad der er vigtigt? Hvilke data kan man skrue på? Og hvordan finder man de rigtige data?
Konkret kigger vi på klargøring af data for fyringsanlæg, massestrømsberegninger af VOC/TOC, omregning til lugt og deposition af kvælstof f.eks. fra biogasanlæg.
Kurset er en blanding af teori og små regneøvelser. Øvelserne sikrer, at du forstår de emner, der er gennemgået. På den måde får du fuld udbytte af kurset.
Dagen slutter med en demonstration af en OML-beregning og tolkning af resultater.

Målgruppen

Kurset er for dig, der har nogen erfaring eller har været på kurset Luftforurening.
Miljømedarbejdere i kommuner, stat og private rådgivere, der arbejder med luftforurening, og gerne vil kunne kontrollere eller udføre luftspredningsberegninger. Vi forventer, at du har nogen erfaring med luftforurening og kendskab til industrivirksomheders miljøforhold og til miljølovgivningen.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

23-11-2023

Kursusprogram
23. november 2023
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Marie Ambye-Jensen og Gitte Moestrup
09:45 Grundlæggende om begreber, definitioner og input til OML-beregning
  - Hvor skaffer man input?
  Marie Ambye-Jensen
10:45 Pause
11:00 Fyringsanlæg - klargøring af data og forståelse af begreber
  Marie Ambye-Jensen
12:00 Frokost
13:00 Emissionsgrænseværdier og massestrømsberegninger VOC/TOC
  Marie Ambye-Jensen
14:00 Lugt
  - omregning
- hvornår bruges hvad?
- biogasanlæg
  Marie Ambye-Jensen
14:40 Pause med kaffe, te og kage
15:00 Deposition
  - begreber, ruhedsfaktorer mm.
- biogasanlæg
  Marie Ambye-Jensen
15:30 Demonstration af OML-beregning og tolkning af resultater
  Marie Ambye-Jensen
16:15 Spørgsmål, opsamling og evaluering
  Medbring gerne egne problemstillinger
  Marie Ambye-Jensen og Gitte Moestrup
Undervisere

Kursusledelse

• Marie Ambye-Jensen, Sweco Danmark A/S • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Marie Ambye-Jensen, Sweco Danmark A/S • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

4.145,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 20-10-2023
Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Beregning af luftforurening (18866)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Beregning af luftforurening