Ekstern støj – basis

Det du SKAL vide
Har du brug for en grundlæggende viden om støj? Så er her kurset for dig.
Du får et grundlæggende kendskab til de relevante støjvejledninger, som du har brug for i arbejdet med støj.
Vi gennemgår de specielle problematikker omkring støj fra virksomheder, vindmøller, støjende fritidsaktiviteter, støj fra varmepumper og lavfrekvent støj.

Kurset veksler mellem teori og gruppearbejde.

Ferskvandscentret har to kurser i ekstern støj.

Ekstern støj basis – det du skal vide, som er tiltænkt alle sagsbehandlere i kommunerne eller rådgivere, der arbejder med industrimiljø. Her får du den grundlæggende viden om støj og de relevante støjvejledninger, som du har brug for i sagsbehandlingen.

Det andet kursus: Ekstern støj udvidet – støjmålinger og de svære afgørelser, er tiltænkt sagsbehandlere, som har brug for at vide mere. Måske fordi du er fagperson på støjområdet og den, som skal træffe de svære afgørelser, når der opstår konflikter mellem naboer og støjende aktiviteter i industrien eller fritiden.

Kurserne ligger efter hinanden. Du har mulighed for at tilmelde dig begge kurser til 8.545,- kr. inkl overnatning mellem de to kursusdage.

(Disse kurser holdes typisk en gang om året).

Målgruppen

Miljømedarbejdere i kommuner og stat, der arbejder med ekstern støj. Kurset kan også følges af undervisere og private rådgivere. Det er en fordel, at du har kendskab til industrivirksomheders miljøforhold og til miljølovgivningen.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

19-03-2024

Kursusprogram
19. marts 2024
08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
09:00 Velkomst og præsentation
  Gitte Moestrup og Carsten Villsen
09:30 Administration af ekstern støj
  - Bekendtgørelser, vejledninger m.v.
- Fastsættelse af støjvilkår
- Usikkerhed og støjvilkår
- Forskellen på orienterende og godkendte støjmålinger
- Fordele og ulemper ved støjberegninger og støjmålinger
  Carsten Villsen
10:50 Kort pause
11:00 Grundlæggende akustik
  Hvad er decibel?
Regler for:
- Fordobling af støj
- Korrektion for baggrundsstøj
- Afstandsdæmpning
- Korrektion for referenceperiode
  Carsten Villsen
11:40 Gruppearbejde
  - Vi øver os i at regne med decibel
  Carsten Villsen
12:00 Frokost
13:00 Gruppearbejde - fortsat
  Carsten Villsen
13:30 Støj fra vindmøller
  - Vindmøllebekendtgørelsen. Hvordan gennemføres beregninger af støj fra vindmøller?
- Hvordan læser og kontrollerer man en støjrapport for vindmøller og hvad bør rapporten indeholde?
  Carsten Villsen
14:00 Støjende fritidsaktiviteter
  - Støj fra boldbaner, multibaner, padelbaner, skaterbaner
- Støj fra motocrossbaner
- Støj fra skydebaner
- Støj fra forsamlingshuse og lignende
  Carsten Villsen
14:45 Lavfrekvent støj og infralyd
  - Orientering nr. 9/1997
  Carsten Villsen
15:00 Støj fra varmepumper
  Carsten Villsen
15:15 Kaffepause
15:30 Erfaringer fra Herning Kommune
  - Målinger og beregninger
- Henstilling, påbud og indskærpelse
- Samspil mellem rådgiver, kommune, virksomhed og klager
- Eksempler
  Jesper Lund Thomsen
16:45 Opsamling, spørgsmål og evaluering
  Gitte Moestrup og Carsten Villsen
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

Undervisere

• Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 16-02-2024
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Ekstern støj - basis (18946)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Ekstern støj - basis