Ekstern støj udvidet

Støjmålinger og de svære afgørelser
Kend din støjrapport og støjmåler, På dette kursus tager du støjmåleren i hænderne, og vi øver os i at bruge den og analysere dataer fra den.
Vi kigger på de svære klagesager og afgørelser, og snakker om hvornår og hvordan du skærer igennem.

Du får en klage ind – hvad gør du? Hvordan laver du en kontrolmåling, og hvordan indstiller du din støjmåler? Hvad med baggrundsstøjen? Hvordan læses en støjrapport, og hvad skal den indeholde?

Hvad gør du, når usikkerheden rammer? Hvornår drysser du lidt guldstøv, og hvornår skærer du igennem med ro i maven? Dette og meget mere får du svar på her.

Husk at medbringe din egen støjmåler (hvis du har en) !!!

Ferskvandscentret har to kurser i ekstern støj.

Ekstern støj basis – det du skal vide, som er tiltænkt alle sagsbehandlere i kommunerne eller rådgivere, der arbejder med industrimiljø. Her får du den grundlæggende viden om støj og de relevante støjvejledninger, som du har brug for i sagsbehandlingen.

Det andet kursus: Ekstern støj udvidet – støjmålinger og de svære afgørelser, er tiltænkt sagsbehandlere, som har brug for at vide mere. Måske fordi du er fagperson på støjområdet og den, som skal træffe de svære afgørelser, når der opstår konflikter mellem naboer og støjende aktiviteter i industrien eller fritiden.

Kurserne ligger efter hinanden. Du har mulighed for at tilmelde dig begge kurser til 8.545,- kr. inkl overnatning mellem de to kursusdage.

(Disse kurser holdes typisk en gang om året).

Målgruppen

Kurset er for dig der har nogen erfaringen eller har været på kurset Ekstern støj basis – det du SKAL vide.

Miljømedarbejdere i kommuner og stat, der arbejder med ekstern støj. Kurset kan også følges af undervisere og private rådgivere. Vi forventer at du har nogen erfaring med ekstern støj og kendskab til industrivirksomheders miljøforhold og til miljølovgivningen.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

20-03-2024

Kursusprogram
20. marts 2024
08:30 Ankomst og morgenmad
09:00 Velkomst og introduktion
  Gitte Moestrup og Carsten Villsen
09:15 Den retlige ramme
  - Kort om støjrammedirektivet
- Hvilke støjgrænser gælder der i det eksterne miljø?
- Indflyvning til vejledninger og brancheregler mv.
- Miljøkvalitetsnormer ctr. miljøgodkendelsesvilkår.
- Differentieret beskyttelsesbehov: samspillet mellem støjgrænser og planlægning
  Tina Toft
10:00 Klage, tilsyn og håndhævelse
  Med afsæt i nogle konkrete eksempler gennemgår vi de forholdsregler, der skal varetages i forbindelse med:
- Håndtering af overskridelser
- Håndhævelse: henstilling, påbud/forbud/indskærpelse, selvhjælpshandling, herunder opfølgning, tilbagekaldelse af godkendelse, krav til dokumentation, politianmeldelse.
- Klagesager - tips og tricks til effektiv sagsbehandling
- Domstolsprøvelse.
  Tina Toft
10:45 Pause
11:00 Håndtering af støjklager
  10 opmærksomhedspunkter på vejen til en orienterende støjmåling m.v.
  Jesper Lund Thomsen
12:00 Frokost
13:00 Tilsynets gennemførelse - forberedelserne
  - Kort introduktion
- Hvordan indstilles min støjmåler? (medbring din egen støjmåler)
- Vi prøver at måle på lydeksempler og sammenligner vores måleresultater
- Nyttighe håndregler til rygraden - til "når man står derude"
  Jesper Lund Thomsen og Carsten Villsen
13:30 Brug af støjmåleren - vi går udendørs og øver os
  - Hvor skal jeg stå, når jeg måler?
- Hvordan håndterer jeg "fremmede" støjbidrag og støj der varierer?
- I grupper eller i plenum analyserer vi os frem til støjens energimiddelværdi og støjens maksimalværdi og vi korrigerer for baggrundsstøjens indflydelse.
- Hvis jeg måler indendørs; hvad så med efterklangstiden?
- Hvordan dokumenterer jeg det, jeg har målt og mine analyseresultater?
  Carsten Villsen
15:00 Kagebord
15:15 Støjrapportens indhold
  - Hvad skal og hvad bør en støjrapport indeholde?
- Hvad med usikkerheden? Hvordan fastlægger jeg den og hvordan forholder jeg mig til den?
  Carsten Villsen
15:45 Afgørelser om støj
  - Hvordan skærer man igennem og træffer en afgørelse?
- Hvad gør jeg, når usikkerheden rammer mig?
- Hvor finder jeg hjælp?
  Jesper Lund Thomsen
16:45 Afslutning og evaluering
  Carsten Villsen og Gitte Moestrup
21. marts 2024
17:00 Tak for i dag
Undervisere

Kursusledelse

• Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

Undervisere

• Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune • Advokat, Principal Tina Toft, Poul Schmith - Kammeradvokaten • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 16-02-2024
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Ekstern støj udvidet (18947)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Ekstern støj udvidet