Miljøgodkendelser industri

En del af miljøsagsbehandleruddannelsen
Tag med på et intensivt todages kursus om miljøgodkendelser og vilkår.

Kurset giver dig overblik over hele sagsgangen fra ansøgning til udarbejdelse og annoncering af miljøgodkendelsen. Der vil være fokus på bilag 2 virksomheder og standardvilkår, men store dele heraf er også gældende for bilag 1 virksomheder.

Du får både den juridiske og den administrative vinkel på hele godkendelsesprocessen. To af branchens eksperter vil guide dig igennem lovgivningen og vilkårsfastsættelse, og vi runder kort håndhævelse af miljøgodkendelser.

Undervisningen tager afsæt i Miljøstyrelsens vejledninger på området. Og kurset veksler mellem teori, cases og gruppearbejde.

(Dette kursus afholdes typisk en gang om året).

Målgruppen

Miljømedarbejdere i kommuner og staten, der arbejder med eller skal til at arbejde med miljøgodkendelser. Miljømedarbejdere fra private virksomheder og rådgivere kan også have glæde af kurset. Kurset er grundlæggende og er derfor velegnet til helt eller forholdsvis nye medarbejdere.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

05-03-2024 til 06-03-2024

Kursusprogram
5. marts 2024
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst
  Gitte Moestrup og Mads Kobberø
09:45 Indledning
  Mads Kobberø
10:00 Godkendelsesbekendtgørelsen inkl. bilag
  Mads Kobberø
10:45 Hvornår indtræder godkendelsespligten?
  Mads Kobberø
12:00 Frokost
13:00 Godkendelsesansøgningen
  Nogle forvaltningsretlige forhold knyttet til behandlingen af godkendelsesansøgningen
  Mads Kobberø
14:45 Kaffepause og besøg i AQUA
15:45 Rammerne for vilkårsfastsættelsen
  Mads Kobberø
17:30 Præsentation af ”retssagen”
  Mads Kobberø
18:00 Middag
19:00 Retssag
  Mads Kobberø
21:00 Socialt samvær med en øl eller vand
6. marts 2024
08:00 Indledende om miljøgodkendelser
  - Opbygning og proces for meddelese
  Kirsten Hansen
08:45 Hvordan fastsætter vi vilkår?
  - Generelt
- Indretning og drift
- Luftforurening
  Kirsten Hansen
09:30 Kort pause
09:45 Hvordan fastsætter vi vilkår?
  - Støj
- Affald
- Jord og grundvand
- Spildevand og overfladevand
- Egenkontrol og driftsjournal
  Kirsten Hansen
10:45 Opsamling ift. miljøgodkendelsen
  Kirsten Hansen
11:00 Gruppearbejde
  Cases vedr. sagsbehandling og vilkårsfastsættelse for bilag 2 virksomheder
  Kirsten Hansen
12:00 Frokost
13:00 Gruppearbejde - opsamling
  Hver gruppe præsenterer sin case
  Kirsten Hansen
13:30 Brugerbetaling
  Mads Kobberø
14:00 Kort om tilsyn og håndhævelse af miljøgodkendelser
  Mads Kobberø
15:30 Afslutning og evaluering
  - herunder kaffe og kage
  Gitte Moestrup og Mads Kobberø
15:45 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Senior Konsulent Kirsten Hansen, Rambøll Danmark A/S • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Åben for tilmelding
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Miljøgodkendelser industri (18901)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Miljøgodkendelser industri