Miljøgodkendelser industri

En del af miljøsagsbehandleruddannelsen, med mulighed for hybrid deltagelse
Har du brug for en grundlæggende viden om miljøgodkendelse af industrivirksomheder? Så er her kurset for dig.
Vi giver dig overblik over hele sagsgangen fra selve ansøgningen, sagsbehandlingen og udarbejdelsen til annonceringen af den endelige afgørelse.
Vi har fokus på, hvordan godkendelsen skal håndhæves. Du får både den juridiske og den administrative vinkel på hele godkendelsesproceduren.
En erfaren kommunal medarbejder, der arbejder med miljøgodkendelser til dagligt, fortæller dig om fastsættelse af vilkår. Undervisningen tager afsæt i Miljøstyrelsens vejledninger på området.
Kurset veksler mellem teori, gruppearbejde og erfaringsudveksling. Du får mulighed for at diskutere nogle konkrete problemstillinger, som du evt. står med i dit daglige arbejde.

Målgruppen

Miljømedarbejdere i kommuner og staten, der arbejder med eller skal til at arbejde med miljøgodkendelser. Miljømedarbejdere fra private virksomheder og rådgivere kan også have glæde af kurset. Kurset er grundlæggende og er derfor velegnet til helt eller forholdsvis nye medarbejdere.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

14-03-2023 til 15-03-2023

Kursusprogram
14. marts 2023
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst
  Gitte Moestrup og Mads Kobberø
09:45 Indledning
  Mads Kobberø
10:00 Godkendelsesbekendtgørelsen inkl. bilag
10:45 Hvornår indtræder godkendelsespligten?
  Mads Kobberø
12:00 Frokost
13:00 Godkendelsesansøgningen
  Nogle forvaltningsretlige forhold knyttet til behandlingen af godkendelsesansøgningen
  Mads Kobberø
14:45 Kaffepause og besøg i AQUA
15:45 Rammerne for vilkårsfastsættelsen
  Mads Kobberø
17:30 Præsentation af ”retssagen”
  Mads Kobberø
18:00 Middag
19:00 Retssag
  Mads Kobberø
21:00 Socialt samvær med en øl eller vand
15. marts 2023
08:00 Godkendelsesansøgningen
  - Er sagen fuldt oplyst?
- Væsentlige miljøforhold
- Faglige vurderinger
  Britt Pedersen
08:30 Vilkårsfastsættelsen
  - Forskellige godkendelsestyper og brancher
- Standardvilkår eller individuelle vilkår
- Hvad skal der stilles vilkår om?
  Britt Pedersen
09:45 Kort pause
10:00 Konkrete vilkår
  - Specifikke miljøforhold
- Vejledninger, orienteringer, praksis mv.
- Introduktion til cases, gruppearbejde
  Britt Pedersen
11:00 Gruppearbejde
  Britt Pedersen
12:00 Frokost
13:00 Gruppearbejde - opsamling
  Britt Pedersen
13:30 Brugerbetaling
  Mads Kobberø
14:00 Håndhævelse af miljøgodkendelsen
  Mads Kobberø
15:30 Afslutning og evaluering
  - herunder kaffe og kage
  Gitte Moestrup og Mads Kobberø
15:45 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Britt Pedersen, AVEL

8.545,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 10-02-2023
Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Miljøgodkendelser industri (18655)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Miljøgodkendelser industri