Miljøgodkendelser industri

En del af miljøsagsbehandleruddannelsen
For at udarbejde en miljøgodkendelse af en virksomhed kræves der et dybdegående kendskab til lovgivningen samt evnen til at anvende denne viden i praksis.

På dette kursus får du både den juridiske og den administrative vinkel på hele godkendelsesprocessen. Kurset giver dig et detaljeret overblik over hele sagsgangen fra ansøgningen indsendes til udarbejdelse og offentliggørelse af miljøgodkendelsen. Fokus vil primært være rettet mod bilag 2 virksomheder og standardvilkår, men store dele heraf er også gældende for bilag 1 virksomheder.

To af branchens eksperter vil guide dig igennem følgende emner:

- Godkendelsesbekendtgørelsen inkl. bilag
- Kriterier for godkendelsespligt
- Godkendelsesansøgningen
- Rammer for vilkårsfastsættelse
- Virksomhedstyper og -kategorier
- Opbygning af miljøgodkendelsen og processen
- Fastsættelse af vilkår
- Brugerbetaling
- Kort om tilsyn og håndhævelse.

Undervisningen tager afsæt i Miljøstyrelsens vejledninger på området. Kurset vil veksle mellem teori og spørgsmål til drøftelse – og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål.

Hvis du ønsker at lære, hvordan du bedst vurderer og begrunder væsentlige miljøforhold, så du kan stille de rigtige vilkår, så er dette kurset det rette for dig – det er ikke så ligetil, som man måske tror.

(Dette kursus afholdes typisk en gang om året).

Målgruppen

Miljømedarbejdere i kommuner og staten, der arbejder med eller skal til at arbejde med miljøgodkendelser. Miljømedarbejdere fra private virksomheder og rådgivere kan også have glæde af kurset. Kurset er grundlæggende og er derfor velegnet til helt eller forholdsvis nye medarbejdere.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

12-03-2025 til 13-03-2025

Kursusprogram
12. marts 2025
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst
  Gitte Moestrup og Mads Kobberø
09:45 Indledning
  Mads Kobberø
10:00 Godkendelsesbekendtgørelsen inkl. bilag
  Mads Kobberø
10:45 Hvornår indtræder godkendelsespligten?
  Mads Kobberø
12:00 Frokost
13:00 Godkendelsesansøgningen
  Nogle forvaltningsretlige forhold knyttet til behandlingen af godkendelsesansøgningen
  Mads Kobberø
14:45 Pause med mulighed for besøg i AQUA
15:30 Kaffe, te og kage
15:45 Rammerne for vilkårsfastsættelsen
  Mads Kobberø
17:30 Præsentation af ”retssagen”
  Mads Kobberø
18:00 Middag
19:00 Retssag
  Mads Kobberø
21:00 Socialt samvær med en øl eller vand
13. marts 2025
08:00 Indledende om virksomheder
  - Begrebet "virksomhed"
- Virksomhedstyper og -kategorier
- Godkendelselsespligtige virksomheder
  Kirsten Hansen
08:30 Opbygning og proces for miljøgodkendelse
  - Ansøgning, kvittering og indledende gennemgang
- Det overordnede grundlag for at meddele godkendelse
- Indhold i godkendelsen - vilkår - vurdering - begrundelse
- Væsentlige miljøforhold
- Høring, klageafgang mv.
- Særligt for bilag 1-virksomheder
  Kirsten Hansen
09:30 Kort pause
09:45 Hvordan fastsætter vi vilkår
  - Generelt
- Indretning og drift
- Luft- og lugtforurening
- Støj
- Affald
- Jord og grundvand
- Spildevand og overfladevand
- Egenkontrol og driftsjournal
- Uheld/unormal drift
- Ophør
  Kirsten Hansen
10:45 Pause
11:00 Fastsættelse af vilkår - fortsat
  Kirsten Hansen
12:00 Frokost
13:00 Fastsættelse af vilkår - fortsat
  Kirsten Hansen
13:30 Brugerbetaling
  Mads Kobberø
14:00 Kaffe, te og kage
14:15 Kort om tilsyn og håndhævelse af miljøgodkendelser
  Mads Kobberø
15:50 Afslutning og evaluering
  Gitte Moestrup og Mads Kobberø
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Senior Konsulent Kirsten Hansen, Rambøll Danmark A/S • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 07-02-2025
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Miljøgodkendelser industri (19077)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Miljøgodkendelser industri