Miljøgodkendelser og vejledninger – Industri

Med mulighed for hybrid deltagelse
Det kræver et stort overblik i Miljøstyrelsens vejledninger, når man arbejder
med miljøgodkendelser, både som myndighed og som rådgiver. Den miljøtekniske vurdering er grundlaget for de vilkår der stilles i en miljøgodkendelse og i den vurdering er det afgørende at vurdere om et miljøforhold er væsentligt eller ej.

På dette kursus får du en introduktion til de vejledninger der anvendes ifm. miljøgodkendelser, indenfor støj, luft og spildevand. Vejledningerne gennemgås ud fra et miljøgodkendelses-perspektiv og der tilknyttes cases til at gøre vejledningerne praksisnære.

For at få fingrene helt ned i vejledningerne, vil der også være opgaver tilknyttet hvert emne.
Kurset vil være egnet til nye eller mindre erfarne sagsbehandlere eller rådgiver på området.

Målgruppen

Medarbejdere i kommunerne der arbejder med miljøgodkendelse af virksomheder, samt rådgivere og medearbejder i virksomheder med interesse for emnet.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

04-11-2021

Kursusprogram
4. november 2021
09:00 Velkomst og introduktion
  Britt Pedersen og Lea Kromann-Gallop
09:15 Overordnet om miljøgodkendelser og tilknytning til vejledningerne
  Britt Pedersen
09:45 Luftvejledningen
  Gennemgang af det væsentlige inklusiv cases
  Britt Pedersen
10:45 Pause
10:55 Opgave
  Listepunkt, VOC, B-værdier, emissionsgrænser, spredningsfaktor, dimensionering, vilkår
  Britt Pedersen
11:45 Opgaven gennemgås i plenum
  Britt Pedersen
12:00 Frokost
12:30 Støjvejledningen
  Gennemgang af det væsentlige inklusiv cases
  Britt Pedersen
13:30 Opgave
  Grænseværdier, overslagsberegninger, afværgeløsninger, vilkår
  Britt Pedersen
14:00 Opgaven gennemgås i plenum
  Britt Pedersen
14:15 Tilslutningsvejledningen
  Gennemgang af det væsentlige inklusiv cases
  Britt Pedersen
15:00 Opgave
  ABC vurderinger, prøvetagning, dimensionering, vilkår
- Herunder kaffe og kage samt 10 min pause
  Britt Pedersen
15:45 Opgaven gennemgås i plenum
  Britt Pedersen
16:00 Evaluering
  Britt Pedersen og Lea Kromann-Gallop
16:15 Tak for i dag
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

Undervisere

• Britt Pedersen, AVEL

3.890,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 01-10-2021
Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Miljøgodkendelser og vejledninger - Industri (18481)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Miljøgodkendelser og vejledninger - Industri