Miljøgodkendelser og vejledninger – Industri

Med mulighed for hybrid deltagelse
Det kræver et stort overblik i Miljøstyrelsens vejledninger, når man arbejder
med miljøgodkendelser, både som myndighed og som rådgiver. Den miljøtekniske vurdering er grundlaget for de vilkår der stilles i en miljøgodkendelse og i den vurdering er det afgørende at vurdere om et miljøforhold er væsentligt eller ej.

På dette kursus får du en introduktion til de vejledninger der anvendes ifm. miljøgodkendelser, indenfor støj og luft. Vejledningerne gennemgås ud fra et miljøgodkendelses-perspektiv og der tilknyttes cases til at gøre vejledningerne praksisnære.

For at få fingrene helt ned i vejledningerne, vil der også være opgaver tilknyttet hvert emne.
Kurset vil være egnet til sagsbehandlere eller rådgiver på området der har lidt erfaring eller har taget kurset Miljøgodkendelser industri.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).

Målgruppen

Medarbejdere i kommunerne der arbejder med miljøgodkendelse af virksomheder, samt rådgivere og medearbejder i virksomheder med interesse for emnet.

Vi anbefaler at man har lidt erfaring på området, eller har taget kurset Miljøgodkendelser Industri inden man tager dette kursus.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

02-11-2023

Kursusprogram
3. oktober 2023
09:00 Velkomst og introduktion
  Britt Pedersen og Gitte Moestrup
09:15 Overordnet om miljøgodkendelser og tilknytning til vejledningerne
  Britt Pedersen
09:45 Luftvejledningen
  Gennemgang af det væsentlige inklusiv cases
  Britt Pedersen
10:45 Pause
10:55 Opgave
  Listepunkt, VOC, B-værdier, emissionsgrænser, spredningsfaktor, dimensionering, vilkår
  Britt Pedersen
11:45 Opgaven gennemgås i plenum
  Britt Pedersen
12:00 Frokost
13:00 Støjvejledningen
  Gennemgang af det væsentlige inklusiv cases
  Britt Pedersen
14:00 Opgave
  Grænseværdier, overslagsberegninger, afværgeløsninger, vilkår
  Britt Pedersen
14:30 Opgaven gennemgås i plenum
  Britt Pedersen
14:45 Kaffe og kage
15:00 Tilslutningsvejledningen
  Gennemgang af det væsentlige inklusiv cases
  Britt Pedersen
15:45 Opgave
  ABC vurderinger, prøvetagning, dimensionering, vilkår
  Britt Pedersen
16:15 Opgaven gennemgås i plenum
  Britt Pedersen
16:30 Evaluering
  Britt Pedersen og Gitte Moestrup
16:45 Tak for i dag
Undervisere

Kursusledelse

• Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Britt Pedersen, Rambøll A/S

4.145,- Kr. ekskl. moms.
Åben for tilmelding
Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Miljøgodkendelser og vejledninger - Industri (18757)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Miljøgodkendelser og vejledninger - Industri