Revurdering af miljøgodkendelser – Industri

Mulighed for hybriddeltagelse
Sidder du med revurdering af miljøgodkendelser og har brug for et overblik over hvilke regler og praksis, der er på området? Så er dette kursus for dig.
Vi drøfter de typiske problemstillinger som, hvad er det godkendte projekt, retsbeskyttelse, hvornår skal standardvilkår bruges, hvad er IE-direktivet og hvor mange revurderinger skal der laves? Vi ser på, hvad BAT er for bilag 1 og bilag 2 virksomheder og hvordan du laver en basistilstandsrapport.
IE-direktivet medfører en pligt til at revurdere, når der kommer nye BAT-konklusioner fra EU-kommissionen. Vi forventer derfor, at miljøgodkendelser i fremtiden skal revurderes hyppigere end tidligere.
Der er mulighed for at udveksle erfaringer og drøfte egne sager i begrænset omfang.

Målgruppen

Miljømedarbejdere i kommuner og staten, der skal revurdere godkendte virksomheder. Rådgivere kan også have glæde af kurset. Kurset forudsætter erfaring med miljøgodkendelse af industrivirksomheder.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

28-08-2023

Kursusprogram
28. august 2023
08:30 Ankomst og login på webmødet
08:45 Velkomst og præsentation
  Gitte Moestrup og Mai-Britt Bruun
09:00 Hvad er en revurdering?
  Vi ser på lovgrundlaget for revurderinger af bilag 1 og 2 virksomheder, retsbeskyttelse og indgrebsmuligheder.
Herudover ser vi på, hvem afgørelsen skal rettes imod, om der kan kræves oplysninger, og hvilken type afgørelse en revurdering retligt er, og hvilke begrænsninger det giver, samt hvad kan og skal reguleres ved revurderinger. Vi drøfter brugerbetaling og habitatvurdering.
  Mai-Britt Bruun
10:00 Kort pause
10:45 Hvad er en revurdering - fortsat
  Hvad kan vi udlede af Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis om revurderinger?
  Mai-Britt Bruun
11:45 IE-direktivet
  Vi ser på IE-direktivet og den danske implementering, og hvilken betydning disse regler får for industrivirksomheder generelt og for revurderinger.
  Mai-Britt Bruun
12:30 Frokost
13:30 Revurderinger i praksis
  - Revurderingsproces og sagsforløb
- Revurdering samtidig med ændringer på virksomheden
- Fastsættelse af BAT
- Dilemmaer ved fastsættelse af BAT
- Ændring af vilkår og opsamling på godkendelser
- Typiske problemstillinger ved revurderinger
- Basistilstandsrapporter
  Birgitte Holm Christensen
14:00 Kort pause
14:15 Revurderinger i praksis - fortsat
  Birgitte Holm Christensen
15:00 Erfaringsudveksling
  Tag din sag eller en konkret problemstilling med, så trækker vi på hinandens erfaringer. Casen skal sendes ind på forhånd.
  Mai-Britt Bruun og Birgitte Holm Christensen
16:00 Afslutning og evaluering
  Gitte Moestrup og Mai-Britt Bruun
16:15 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Birgitte Holm Christensen, Niras

4.145,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 28-07-2023
Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Revurdering af miljøgodkendelser - Industri (18829)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Revurdering af miljøgodkendelser - Industri