Risikosamarbejde

Vi stiller skarpt på de forskellige myndigheders opgaver i samspillet med risikovirksomhederne. Du får eksempler på, hvordan samarbejdet kan koordineres, så det fungerer bedst muligt. Vi ser også på de metoder, som eksperter anvender til nærmere beskrivelse og vurdering af risikobetonede anlæg.

Fra kl. 15.30 til kl. 18.00 er der to spor:
Et for beredskab/politi og et for miljømedarbejdere. Eksterne deltagere kan vælge frit.

Kurset veksler mellem oplæg, diskussion og opgaver. Vi forventer, at du bidrager aktivt til kurset med dine erfaringer og spørgsmål. Kurset er tilrettelagt, så virksomheder og myndigheder har udbytte af det.

Målgruppen

Medarbejdere i kommuner, styrelser, beredskab, politi, arbejdstilsynet og andre, der arbejder med virksomheder omfattet af risikobekendtgørelsen. Miljømedarbejdere i risikovirksomheder og rådgivere, der arbejder med risikovirksomheder.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

17-01-2023 til 18-01-2023

Kursusprogram
17. januar 2023
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Gitte Moestrup og Johan Galster
09:40 Baggrund Ulykken i Serveso
  Johan Galster
10:00 Risikobekendtgørelsen
  -Lovgrundlag og vejledninger
  Ole Kristensen
10:30 Samarbejdet omkring risikobekendtgørelsen
  -Myndighedernes forskellige roller og samarbejdet myndigheder-virksomhed
  Ole Kristensen
11:30 Pause
11:45 Arbejdstilsynets opgaver og roller omkring risikovirksomheder Uheld sker faktisk og for tit
  Mette Kiilerich Kirdan
13:00 Frokost
14:00 Metoder til risikovurdering
  -Identifikation af potentielle uheld
-Konsekvenser og sandsynligheder
  Nijs Jan Duijm
15:00 Pause kaffe og kage
15:30 Spor 2: Metoder til risikovurdering - Miljøspor
  - krav til risikoanalyser
- kriterier for risikoaccept
  Nijs Jan Duijm
15:30 Fra kl. 15.30 til kl. 18.00 er der to spor
  Et for beredskab/politi og et for miljømedarbejdere. eksterne deltagere kan vælge frit
Spor 1 for beredskab og politi
Spor 2 for miljømedarbejdere
  Tommy Byrial Jørgensen, Johan Galster, Nijs Jan Duijm og Jan Lehmann
15:30 Spor 1: Politi og Beredskab - Politi og beredskabsspor
  Beredskab og politi vil bl.a. sigte på operativ indsats
  Tommy Byrial Jørgensen
16:45 Pause
17:00 Lokalplanlægning, VVM, risikovirksomheder og dilemmaer - Miljøspor
  Johan Galster
18:00 Middag
19:30 Gruppeopgave: Risikovurdering og myndighedsaccept af et sikkerhedsdokument
  Johan Galster
21:00 Øl, vand og socialt samvær
18. januar 2023
08:30 Opsamling på dag 1
  Johan Galster
08:45 Beredskabets arbejde
  - Beredskabsplaner
- Erfaringer
- Fremadrettet arbejde
  Tommy Byrial Jørgensen og Jan Lehmann
10:00 Pause
10:15 Uheld sker faktisk og for tit
  - Læring fra konkrete uheld
  Johan Galster
11:15 Gruppeopgave: Håndteringen af et uheld
12:15 Frokost
13:15 Opsamling på gruppeopgave
14:00 Risikotilsyn
  - Planlægning og forberedelse
- Gennemførelse
- Opfølgning
  Johan Galster
15:00 Opsamling, afslutning og evaluering
  - herunder kaffe, te og kage
  Gitte Moestrup og Johan Galster
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Akademiingeniør Johan Galster, Københavns Kommune • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• • |Politikommissær • Senior risikospecialist Nijs Jan Duijm, DNV • Akademiingeniør Johan Galster, Københavns Kommune • Jørgensen|Tommy Byrial|Østjyllandspoliti Tommy Byrial Jørgensen • Tilsynsførende Mette Kiilerich Kirdan, Arbejdstilsynet • Specialkonsulent Ole Kristensen, Miljøstyrelsen Odense • Beredskabsinspektør Jan Lehmann, Vejle Brandvæsen Vejle Kommune

8.545,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 16-12-2022
Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Risikosamarbejde (18661)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Risikosamarbejde