Screening og miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Er du i tvivl om, hvornår et projekt skal screenes eller miljøvurderes? Mangler du viden om, hvordan du screener en sag? Og hvordan forholdet er mellem miljøvurdering af projekter (VVM) og miljøvurdering af planer? Så er her et kursus for dig.

Du får en grundlæggende indføring i miljøvurderingssager med både en juridisk og en praktisk indgangsvinkel.

Du får overblik over miljøvurderingspligt (VVM) og reglerne for både bilag 1 og bilag 2 anlæg, og viden om kobling til anden relevant lovgivning. Vi gennemgår, hvad VVM-screeningen og miljøvurderingen bør indeholde.
Medbring gerne eksempler fra din egen hverdag.

Dette kursus holdes typisk en gang årligt,

Målgruppen

Kommunale og statslige medarbejdere, der har lidt erfaring med VVM screeninger og gerne vil vide mere.
Rådgivere og medarbejdere fra virksomheder, der er involveret i VVM-sager, kan også have glæde af kurset.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

19-06-2024 til 20-06-2024

Kursusprogram
19. juni 2024
08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
09:00 Præsentation og indledning
  Mads Kobberø og Gitte Moestrup
09:30 Hvornår er der en VVM-sag? De juridiske aspekter og praksis på området
  - Gennemgang af den grundlæggende forskel på håndtering af virksomhed eller anlæg på henholdsvis bilag 1 og bilag 2
- VVM-screeningen
- Er der en bagatelgrænse?
- Hvordan afklares spørgsmålet om VVM?
  Mads Kobberø
10:30 Pause
10:45 Hvornår er der en VVM-sag - fortsat
  Mads Kobberø
12:00 Frokost og gåtur
13:15 Projekter og lokalplaner
  - Organisering og opgaver
- Samtidighed mellem projekt og plan
- Cases og eksempler
  Hanne Kaagaard Jensen
14:00 Proces for en VVM-screening
  - VVM-ansøgning - er der en sag?
- Bygherres ansøgning
- Screeningsproces, metode og indhold
- Cases og eksempler
  Hanne Kaagaard Jensen
15:00 Pause med kaffe, te og kage
15:30 Proces for VVM-screening - fortsat
  - Screeningsproces, metode og indhold (fortsat)
- Høring af interne og berørte myndigheder
- Afgørelse om Miljøvurderingspligt
- Cases og eksempler
  Hanne Kaagaard Jensen
17:00 Introduktion til retssag
  Mads Kobberø
17:30 Middag
19:00 Retssag
  Mads Kobberø
21:00 Hygge og erfaudveksling i Dråben
20. juni 2024
08:00 Opsamling på dag 1
  Mark Christian Walters
08:15 Koblingen mellem miljøvurdering af planen og projektet
  - Sammenhæng mellem en screeningsafgørelse for en plan og et efterfølgende projekt
- Adgang til at køre en parallel proces efter de to regelsæt
  Mark Christian Walters
09:45 Pause
10:00 Udvalgte emner i miljøkonsekvensrapporten og miljøvurderingstilladelsen
  - Afgrænsningsudtalelsen
- Berørte myndigheder
- Myndighedernes håndtering af miljøkonsekvensrapporten
- Høringsprocessen
- Tilladelsen
- Tilsyn
  Mark Christian Walters
11:30 Walk and talk
12:00 Frokost
13:00 Håndtering af samspillet mellem reglerne om miljøvurdering og habitatdirektivet
  - Håndtering af reglerne om bilag IV-arter og Natura 2000-områder som led i at træffe en screeningsafgørelse
- Håndtering af reglerns om bilag IV-arter og Natura 2000-områder som led i en egentlig miljøvurderingsproces
  Mark Christian Walters
14:30 Pause med kaffe, te og kage
14:45 Cases
  - Medbring din egen case
  Mark Christian Walters
15:45 Evaluering og afslutning
  Mark Christian Walters og Gitte Moestrup
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Advokat Mark Christian Walters, Codex Advokater

Undervisere

• VVM Planlægger Hanne Kaagaard Jensen, Aarhus kommune • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Advokat Mark Christian Walters, Codex Advokater

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 17-05-2024
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Screening og miljøvurdering af konkrete projekter (VVM) (18965)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Screening og miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)