Støj for byplanlæggere

På dette kursus sætter vi fokus på støj i byplanlægningen.

For hvordan håndterer vi det, hvis der kommer boliger i nærheden af en produktionsvirksomhed, eller hvis en virksomhed vil udvide og ligger tæt på et boligområde?

Du lærer at kunne anvende loven i praksis. Herudover ser vi på konkrete cases, der giver dig den læring, der skal til for at du kan håndtere de problemstillinger der kan opstå i din byplanlægning.

Du kan med fordel tage din støjkollega fra miljøafdelingen med, så I kan få et fælles udgangspunkt,

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).

Målgruppen

Kurset er for byplanlæggere og konsulenter der arbejder med lokalplaner og lignende projekter. Miljøsagsbehandlere, der bidrager med støjviden til lokalplanerne, vil også have glæde af kurset.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

29-02-2024

Kursusprogram
29. februar 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst og præsentation
  Jesper Lund Thomsen og Gitte Moestrup
09:45 Fokuspunkter §15A i Planloven, Byomdannelse, Huludfyldning, Transformationsområder mv.
  - Støjfølsom anvendelse
- Støjbelastet areal
- Konsekvenszoner
- Støjende fritidsaktiviteter
- Forsvarets øvelsesarealer
- Vindmøller
- Restaurationer, diskoteker, caféer o. lign.
- Butikker, værksteder, håndværkere m.v. i nærområdet
  Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
10:45 Kort Pause
11:00 Fokuspunkter §15A i Planloven - Fortsat
  Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
12:00 Frokost
13:00 Fokuspunkter §15A i Planloven - Fortsat
  - Trafikstøj
- Huludfyldning
- Byomdannelsesområder
- Transformationsområder
  Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
14:15 Støj og planlægning – hvordan vi arbejder med det i Herning Kommune
  Fra projektforslag, screening, opstartsmøde, intern høring, offentlighedsfase til færdig lokalplan. Samarbejde mellem PLAN og MILJØ.
  Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
14:30 Kaffe og kage
14:45 Gennemgang Case 1
  Fra skole til et nyt boligområde med tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse med en produktionsvirksomhed som nabo.
  Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
15:30 Gennemgang case 2
  Byudvikling med et nyt bolig- og erhvervsområde i sameksistens med eksisterende erhverv, beliggende tæt på motorvej, samt fokus på rekreativ udnyttelse af støjvold.
  Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
16:15 Opsaming og evaluering
  Gitte Moestrup og Jesper Lund Thomsen
16:30 Tak for i dag
Undervisere

Kursusledelse

• Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune

Undervisere

• Planlægger og Urban Designer Louise Kruse Hansen, Herning Kommune • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 26-01-2024
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Støj for byplanlæggere (18903)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Støj for byplanlæggere