Virksomhedstilsyn og -administration

En del af miljøsagsbehandleruddannelsen
Har du brug for en grundlæggende viden om forskellige typer af virksomhedstilsyn? Lige fra planlægningen og lovgivningen på området til indsamling af oplysninger om produktions- og miljøforhold? Så er dette kursus for dig.
Du får indblik i, hvordan du håndterer dialogen med virksomheden og hvilke produktions- og miljøforhold, der gør sig gældende for en industrivirksomhed, som f.eks. affaldshåndtering og forebyggelse af jord og grundvandsforurening.
På dag 2 tager vi på virksomhedsbesøg og ser på tingene i virkeligheden.

Dette kursus holdes typisk en gang om året.

Målgruppen

Miljømedarbejdere i kommuner og staten, der arbejder med eller skal til at arbejde med tilsyn på industrivirksomheder. Miljømedarbejdere fra de private virksomheder og rådgivere kan også have glæde af kurset.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

22-04-2024 til 23-04-2024

Kursusprogram
29. maj 2024
08:30 Ankomst og morgenmad
09:00 Velkomst, præsentation og indledning
  Gitte Moestrup og Irene Samsøe Figen
09:15 Regler om tilsyn
  - Tilsynspligtens omfang
- De forskellige tilsyn: Tilsynsbekendtgørelsen og vejledningen
- Tilsyn med ophørt virksomhed
  Mai-Britt Bruun
11:30 Retssikkerhedsloven
  - Adgangen
- Varsling
- Grænsedragning mellem miljøforvaltning og Strafferetsplejeloven
  Mai-Britt Bruun
12:30 Frokost
13:30 Valg af håndhævelse
  - Vi gennemgår henstillinger, indskærpelser, selvhjælpshandlinger, forbud samt påbud
- Hvornår bruger man hvad, og hvad er de grundlæggende forskelle.
- Politianmeldelse
- Betydningen af passivitet
  Mai-Britt Bruun
14:45 Kaffe og kage med mulighed for tur i AQUA
15:45 Brug af lovgivningen i praksis
  - Retsgrundlaget: Miljøbeskyttelsesloven med afledte bekendtgørelser og tilstødende lovgivning
- Bilag 1 og bilag 2 virksomheder
- Brugerbetalingsvirksomheder
- Basistilsyn
- Prioriterede tilsyn
- Kampagnetilsyn
- Administrative og fysiske tilsyn
- Tilsynsindberetning
- Tilsynsplanlægning
  Irene Samsøe Figen
16:50 Pause
  Irene Samsøe Figen
17:00 Tilsynet i praksis
  - Indsamling af oplysninger inden tilsynet
- Udførelse af tilsyn i praksis
- Tjeklister
  Irene Samsøe Figen
17:30 Pause
17:45 Middag
19:00 Præsentation af virksomheder
  - Oplysninger om virksomheden
  Hanne Bach Lorentzen
20:00 Dialogbaseret tilsyn
  Irene Samsøe Figen
20:30 Øl/vand og kollegialt samvær i dråben
30. maj 2024
08:00 Opsamling på dag 1 og klar til tilsyn
  Irene Samsøe Figen og Hanne Bach Lorentzen
08:30 Virksomhedsbesøg
  Vi besøger to virksomheder i Silkeborgområdet.
  Irene Samsøe Figen og Hanne Bach Lorentzen
12:00 Frokost
13:00 Opsamling på tilsyn
  - Hvad så vi derude?
- Afrapportering
- Tilsynsbrev
- Håndhævelser
  Irene Samsøe Figen og Hanne Bach Lorentzen
15:00 Pause med kaffe og kage
15:15 Drøftelse af cases
  Medbring gerne dine egne.
  Irene Samsøe Figen
16:00 Opsamling, afslutning og evaluering
  Irene Samsøe Figen og Gitte Moestrup
Undervisere

Kursusledelse

• Miljøsagsbehandler Irene Samsøe Figen, Kolding Kommune • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Miljøsagsbehandler Irene Samsøe Figen, Kolding Kommune • Civilingeniør Hanne Bach Lorentzen, Silkeborg Kommune

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 25-03-2024
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Virksomhedstilsyn og -administration (18917)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Virksomhedstilsyn og -administration