Virksomhedstilsyn og -administration

En del af miljøsagsbehandleruddannelsen
Har du brug for en grundlæggende viden om forskellige typer af virksomhedstilsyn? Lige fra planlægningen og lovgivningen på området til indsamling af oplysninger om produktions- og miljøforhold? Så er dette kursus for dig. Du får indblik i, hvordan du håndterer dialogen med virksomheden og hvilke produktions- og miljøforhold, der gør sig gældende for en industrivirksomhed, som f.eks. affaldshåndtering og forebyggelse af jord og grundvandsforurening.
På dag 2 tager vi på virksomhedsbesøg og ser på tingene i virkeligheden.

Målgruppen

Miljømedarbejdere i kommuner og staten, der arbejder med eller skal til at arbejde med tilsyn på industrivirksomheder. Miljømedarbejdere fra de private virksomheder og rådgivere kan også have glæde af kurset.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

22-05-2023 til 23-05-2023

Kursusprogram
22. maj 2023
08:30 Ankomst og morgenmad
09:00 Velkomst og præsentation
  Gitte Moestrup og Irene Samsøe Figen
09:30 Regler om tilsyn
  - Tilsynspligtens omfang
- De forskellige tilsyn: Tilsynsbekendtgørelsen og vejledningen
- Tilsyn med ophørt virksomhed
  Mai-Britt Bruun
11:30 Retssikkerhedsloven
  - Adgangen
- Varsling
- Grænsedragning mellem miljøforvaltning og Strafferetsplejeloven
  Mai-Britt Bruun
12:30 Frokost
13:30 Valg af håndhævelse
  - Vi gennemgår henstillinger, indskærpelser, selvhjælpshandlinger, forbud samt påbud
- Hvornår bruger man hvad, og hvad er de grundlæggende forskelle.
- Politianmeldelse
- Betydningen af passivitet
  Mai-Britt Bruun
14:45 Overordnet retsgrundlag
  - Miljøbeskyttelsesloven
- Afledte bekendtgørelser - Olietanksbekendtgørelsen - Jordforureningsloven
  Irene Samsøe Figen
15:00 Kaffe og kage med mulighed for tur i AQUA
16:00 Virksomhedstyper
  - Bilag 1 og bilag 2 virksomheder
- Brugerbetalingsvirksomheder og opmærksomhedspunkter
  Irene Samsøe Figen
16:10 Tilsynstyper
  - Basistilsyn -Prioriterede tilsyn - Kampangetilsyn - Administrative og fysiske tilsyn
  Irene Samsøe Figen
16:30 Diskussion
  Irene Samsøe Figen
16:50 Indsamling af oplysninger
  - Inden tilsyn
  Irene Samsøe Figen
17:15 Indlogering (pause)
18:00 Middag
19:00 Præsentation af virksomheder
  - Oplysninger om virksomheden
- Udarbejdelse af tjekliste
- Forberedelse af spørgsmål. mm.
  Hanne Bach Lorentzen
20:00 Øl/vand og erfa-udvekslig i dråben
23. maj 2023
08:00 Opsamling på dag 1
08:30 Virksomhedsbesøg
  - Ekskursion
  Irene Samsøe Figen og Hanne Bach Lorentzen
12:00 Frokost
13:00 Opsamling på tilsyn
  Irene Samsøe Figen og Hanne Bach Lorentzen
13:15 Hvad så nu?
  - Håndhævelse
  Irene Samsøe Figen
13:25 Udførelse af tilsyn i praksis
  - Under tilsyn
  Irene Samsøe Figen
13:40 Dialogbaseret tilsyn
  Irene Samsøe Figen
13:55 Tjeklister
  Irene Samsøe Figen
14:05 Pause
14:15 Egne cases
  Irene Samsøe Figen
15:00 Afrapportering og tilsynsbrev
  Irene Samsøe Figen
15:10 Kaffe/kage pause
15:20 Håndhævelser
  Irene Samsøe Figen
15:35 Planlægning
  - Miljøstyrelsens udtrækning
- Andre hensyn
  Irene Samsøe Figen
15:45 Indberetning
  Irene Samsøe Figen
15:55 Egne cases
  Irene Samsøe Figen
16:30 Opsamling, afslutning og evaluering
  - herunder kaffe, te og kage
  Irene Samsøe Figen og Gitte Moestrup
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Miljøsagsbehandler Irene Samsøe Figen, Kolding Kommune • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Miljøsagsbehandler Irene Samsøe Figen, Kolding Kommune • Civilingeniør Hanne Bach Lorentzen, Silkeborg Kommune

8.545,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 21-04-2023
Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Virksomhedstilsyn og -administration (18735)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Virksomhedstilsyn og -administration