Virksomhedstilsyn og -administration

Har du brug for en grundlæggende viden om forskellige typer af virksomhedstilsyn? Lige fra planlægningen og lovgivningen på området til indsamling af oplysninger om produktions- og miljøforhold? Så er dette kursus for dig. Du får indblik i, hvordan du håndterer dialogen med virksomheden og hvilke produktions- og miljøforhold, der gør sig gældende for en industrivirksomhed, som f.eks. affaldshåndtering og forebyggelse af jord og grundvandsforurening.

Målgruppen

Miljømedarbejdere i kommuner og staten, der arbejder med eller skal til at arbejde med tilsyn på industrivirksomheder. Miljømedarbejdere fra de private virksomheder og rådgivere kan også have glæde af kurset.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

26-05-2021 til 27-05-2021

Kursusprogram
26. maj 2021
08:30 Morgenbuffet
09:00 Velkomst og præsentation
  Lea Kromann-Gallop og Irene Samsøe Figen
09:30 Overordnet retsgrundlag
  - Miljøbeskyttelsesloven
- Afledte bekendtgørelser - Olietanksbekendtgørelsen - Jordforureningsloven
  Irene Samsøe Figen
09:40 Virksomhedstyper
  - Bilag 1 og bilag 2 virksomheder
- Brugerbetalingsvirksomheder og opmærksomhedspunkter
  Irene Samsøe Figen
09:50 Tilsynstyper
  - Basistilsyn -Prioriterede tilsyn - Kampangetilsyn - Administrative og fysiske tilsyn
  Irene Samsøe Figen
10:00 Pause
10:10 Diskussion
  Irene Samsøe Figen
10:30 Indsamling af oplysninger
  - Inden tilsyn
  Irene Samsøe Figen
10:45 Pause
11:00 Præsentation af virksomheder
  - Oplysninger om virksomheden
- Udarbejdelse af tjekliste
- Forberedelse af spørgsmål. mm.
  Hanne Bach Lorentzen
12:00 Frokost
12:45 Virksomhedsbesøg
  - Ekskursion
Genbrugspladsen Tietgenvej 3 i Silkeborg
Holmris B8 Tietgenvej 15 i Silkeborg
  Irene Samsøe Figen, Hanne Bach Lorentzen, Erik Beck og Asger Nielsen
14:30 Kaffepause
16:00 Opsamling på tilsyn
  Irene Samsøe Figen og Hanne Bach Lorentzen
16:15 Hvad så nu?
  - Håndhævelse
  Irene Samsøe Figen
16:25 Udførelse af tilsyn i praksis
  - Under tilsyn
  Irene Samsøe Figen
16:40 Pause
16:50 Dialogbaseret tilsyn
  Irene Samsøe Figen
17:05 Tjeklister
  Irene Samsøe Figen
17:15 Egne cases
  Irene Samsøe Figen
18:00 Indlogering (pause)
18:30 Middag
21:00 Øl/vand og erfa-udvekslig i dråben
27. maj 2021
08:00 Opsamling på dag 1
08:15 Regler om tilsyn
  - Tilsynspligtens omfang og betydning af passivitet
- De forskellige tilsyn: Tilsynsbekendtgørelsen og vejledningen
  Mai-Britt Bruun
10:45 Retssikkerhedsloven
  - Adgangen
- Varsling
- Grænsedragning mellem miljøforvaltning og Strafferetsplejeloven
  Mai-Britt Bruun
11:45 Valg af håndhævelse
  - Vi gennemgår henstillinger, indskærpelser, forbud samt påbud
- Hvornår bruger man hvad, og hvad er de grundlæggende forskelle
- Politianmeldelse
  Mai-Britt Bruun
13:00 Frokost
14:00 Afrapportering og tilsynsbrev
  Irene Samsøe Figen
14:10 Håndhævelser
  Irene Samsøe Figen
14:25 Planlægning
  - Miljøstyrelsens udtrækning
- Andre hensyn
  Irene Samsøe Figen
14:35 Indberetning
  Irene Samsøe Figen
14:45 Egne cases
  Irene Samsøe Figen
15:00 Kaffe/kage pause
15:15 Afrunding
  Irene Samsøe Figen
15:30 Opsamling, afslutning og evaluering
  - herunder kaffe, te og kage
  Irene Samsøe Figen og Lea Kromann-Gallop
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Miljøsagsbehandler Irene Samsøe Figen, Kolding Kommune • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

Undervisere

• Erik Beck, Silkeborg Forsyning A/S • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Miljøsagsbehandler Irene Samsøe Figen, Kolding Kommune • Civilingeniør Hanne Bach Lorentzen, Silkeborg Kommune • Asger Nielsen

8.100,- Kr. ekskl. moms.
Åben for tilmelding
Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Virksomhedstilsyn og -administration (18340)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Virksomhedstilsyn og -administration