Bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord

Lær hvordan du laver en tilladelse til anlæg og byggeri på forurenede grunde, f.eks. når industriområder omdannes til boligområder.

På kurset gennemgås regler og love, så du bl.a. lærer at skelne mellem brugen af miljøbeskyttelsesloven §19 og jordforureningsloven §8. Vi kigger også på arbejdet med at skaffe de rette og tilstrækkelige data til sagsbehandlingen og hvilke vilkår, du kan og skal stille til en tilladelse.

Du prøver dine nye kundskaber af gennem gruppearbejde og har mulighed for at drøfte egne problemstillinger.

Dette kursus afholdes typisk 1 gang om året.

Målgruppen

Medarbejdere, der skal give tilladelser ved byggeri på forurenede grunde efter jordforureningslovens §8, dvs. miljømedarbejdere, der arbejder med forurenet jord og kommunale byggesagsbehandlere, der skal give byggetilladelsen. Medarbejdere i regionerne, rådgivere og entreprenører indenfor jordforurening og byggeri kan også have glæde af kurset.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

20-11-2023 til 21-11-2023

Kursusprogram
20. november 2023
09:15 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst og præsentation
  Louise Raaschou og Sussi Kobberø
10:00 Lovgivning
  Regler for byggeri på forurenet areal:
- jordforureningsloven §8, hvad kræver tilladelse?
- jordforureningsloven § 72b
- miljøbeskyttelsesloven §19/§33
- jordflytningsbekendtgørelsen
- byggeloven og samspillet mellem byggeloven og miljølovene
- domme og afgørelser
- kort om afgifter for overskudsjord
- hvornår bliver jord afgiftspligtig?
  Mads Kobberø
12:00 Frokost
13:00 Lovgivning - fortsat
  Mads Kobberø
14:00 Kort introduktion til forskellige forureningstyper og deres karakteristika.
  Hvad er særligt ved bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord?
  Andreas Houlberg Kristensen
15:00 Kaffe og kage/mulighed for besøg i Aqua eller gåtur
15:45 Tilvejebringelse af nødvendige data for myndighedsbehandling
  At planlægge/vurdere en undersøgelse:
- historik
- konceptuel model
- risikovurdering
- mulige afværgetiltag
- jordhåndtering
- samspillet mellem rådgiver, bygherre og myndighed
- cases fra den virkelige verden
  Andreas Houlberg Kristensen
17:30 Pause
17:45 Opsamling på dag 1
  Louise Raaschou og Andreas Houlberg Kristensen
19:00 Middag
20:00 Kollegialt samvær og aftenservering i Dråben
21. november 2023
08:00 Gruppeopgave - vurdering af datagrundlag
  Louise Raaschou
09:15 Jordhåndtering
  Jordflytningsbekendtgørelsen
  Louise Raaschou
09:45 Udformning af tilladelsen
  Hvordan stiller man vilkår?
Udfordringer for myndigheden i praksis.
Sammenhæng mellem det praktiske og det juridiske/administrative.
  Louise Raaschou
10:15 Pause
10:30 Udformning af tilladelsen - fortsat
  Eksempler på tilladelser og godkendelser samt vilkår, herunder risikovurdering
Mulighed for at diskuterer "egne sager"
  Louise Raaschou
12:30 Frokost
13:30 Gruppearbejde med opsamling på dag 2
  Vilkårsstillelse
  Louise Raaschou
15:00 Evaluering og afslutning med kaffe og kage
  Louise Raaschou og Sussi Kobberø
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Teamleder Ms.C. Louise Raaschou, Aalborg Kommune

Undervisere

• Civilingeniør Andreas Houlberg Kristensen, DMR A/S • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Teamleder Ms.C. Louise Raaschou, Aalborg Kommune

8.545,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 20-10-2023
Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord (18850)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord