Bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord

Lær hvordan du laver en tilladelse til anlæg og byggeri på forurenede grunde, f.eks. når industriområder omdannes til boligområder.

På kurset gennemgås regler og love, så du bl.a. lærer at skelne mellem brugen af miljøbeskyttelsesloven §19 og jordforureningsloven §8. Vi kigger også på arbejdet med at skaffe de rette og tilstrækkelige data til sagsbehandlingen og hvilke vilkår, du kan og skal stille til en tilladelse.

Du prøver dine nye kundskaber af gennem gruppearbejde og har mulighed for at drøfte egne problemstillinger.

Dette kursus afholdes typisk 1 gang om året.

Målgruppen

Medarbejdere, der skal give tilladelser ved byggeri på forurenede grunde efter jordforureningslovens §8, dvs. miljømedarbejdere, der arbejder med forurenet jord og kommunale byggesagsbehandlere, der skal give byggetilladelsen. Medarbejdere i regionerne, rådgivere og entreprenører indenfor jordforurening og byggeri kan også have glæde af kurset.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord