Bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord

– Mulighed for hybrid deltagelse
Lær hvordan du giver tilladelse til ny anvendelse af forurenede grunde, når der f.eks. bygges bolig på et tidligere autoværksted eller havneområder omdannes til boligområder.

På kurset gennemgås regler og love, så du bl.a. lærer at skelne mellem brugen af miljøbeskyttelsesloven §19 og jordforureningsloven §8. Vi kigger også på arbejdet med at skaffe de rette og tilstrækkelige data til sagsbehandlingen og hvilke vilkår, du kan og skal stille til en tilladelse.

Du prøver dine nye kundskaber af gennem gruppearbejde og har mulighed for at drøfte egne problemstillinger.

Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt. Underviserne vil være til stede på Ferskvandscentret. Ønsker du at deltage digitalt skal dettes skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.

Målgruppen

Medarbejdere, der skal give tilladelser ved byggeri på forurenede grunde efter jordforureningslovens §8, dvs. miljømedarbejdere, der arbejder med forurenet jord og kommunale byggesagsbehandlere, der skal give byggetilladelsen. Medarbejdere i regionerne, rådgivere og entreprenører indenfor jordforurening og byggeri kan også have glæde af kurset.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Vingsted - Hotel & Konferencecenter

22-11-2022 til 23-11-2022

Kursusprogram
22. november 2022
09:15 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Louise Raaschou og Anne Trabjerg Kamp
10:00 Lovgivning
  Regler for byggeri på forurenet areal:
- Jordforureningsloven §8, hvad kræver tilladelse?
- Jordforureningsloven § 72b
- Miljøbeskyttelsesloven §19/§33
- Jordflytningsbekendtgørelsen
- Byggeloven og samspillet mellem byggeloven og miljølovene
- Domme og afgørelser
- Kort om afgifter for overskudsjord - Hvornår bliver jord afgiftspligtig?
  Mads Kobberø
12:00 Frokost
13:00 Lovgivning - fortsat
  Mads Kobberø
14:00 Kort introduktion til forskellige forureningstyper og deres karakteristika.
  Hvad er særligt ved bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord?
  Louise Raaschou
15:00 Pause med kaffe, te, frugt og kage
15:20 Tilvejebringelse af nødvendige data for myndighedsbehandling
  At planlægge/vurdere en undersøgelse
- Historik
- Konceptuel model
- risikovurdering
- mulige afværgetiltag
- Jordhåndtering
- Samspillet mellem rådgiver, bygherre og myndighed
- Cases fra den virkelige verden
  Lars Mortensen
17:00 Gruppeopgave - vurdering af datagrundlag
  Louise Raaschou og Lars Mortensen
18:15 Middag
19:45 Opsamling på dag 1 -
  - eksamen
  Louise Raaschou
21:00 Kollegialt samvær og aftenservering
23. november 2022
08:30 Jordhåndtering
  - Jordflytningsbekendtgørelsen
  Louise Raaschou
09:15 Udformning af tilladelsen
  - Hvordan stiller man vilkår?
- Udfordringer for myndigheden i praksis.
Sammenhæng mellem det praktiske og det juridiske/administrative
  Louise Raaschou
09:45 Pause med kaffe og te
10:00 Udformning af tilladelsen - fortsat
  - Eksempler på tilladelser og godkendelser samt vilkår, herunder risikovurdering
- Mulighed for at diskuterer "egne sager"
  Louise Raaschou
12:00 Frokost
13:00 Gruppearbejde med opsamling.
  - Vilkårsstillelse
  Louise Raaschou
15:00 Evaluering og afslutning
  Louise Raaschou og Anne Trabjerg Kamp
15:15 Kaffe, te og kage
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Louise Raaschou, Aarhus Kommune • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

Undervisere

• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Kontorleder Lars Mortensen, Dansk Miljørådgivning A/S • Louise Raaschou, Aarhus Kommune

8.290,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 21-10-2022
Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord (18610)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord