Håndtering af overskudsjord

Kom og få en generel indføring i jordhåndtering med udgangspunkt i jordflytningsbekendtgørelsen – både af ren og forurenet jord. På kurset kommer vi blandt andet ind på hvilke regler og krav, du skal overholde, når du flytter rundt på jorden. Hvad er en jordhåndteringsplan – og hvad er fordelene ved den? Hvordan kan jorden genanvendes – og hvordan kan det gøres på bæredygtigt.

Vi ser på udfordringerne omkring overskudsjord fra både myndighedens og forsyningsselskabets vinkel. Og på kurset får du praktiske fif til, hvordan arbejdet kan gribes an, så det gøres nemmest og billigst muligt.

På kurset vilder bliver gennemgået eksempler på håndtering af overskudsjord i forbindelse med både kloakprojekter og håndtering af sediment fra regnvandsbassiner. Og kurset er bygget op, så der løbende vil være god tid til dialog og diskussion.

OPDATERING AF PROGRAMMET: Vi arbejder på en opdatering af programmet, så indholdet kan blive endnu bedre og aktuelt. Hvis programmet opdateres efter din tilmelding, får du en mail med det nye program og mulighed for at melde fra igen.

(dette kursus holdes typisk 1 gang om året)

Målgruppen

Kommunale sagsbehandlere, der administrerer jordflytningsbekendtgørelsen. Ansatte i forsyningsselskaber, bygherrer, ledningsejere og rådgivere der arbejder med håndtering af overskudsjord. Kommunale anlægsfolk, private og offentlige entreprenører vil også have udbytte af kurset. Kurset forudsætter kendskab til jordflytningsbekendtgørelsen.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

27-03-2025

Kursusprogram
13. marts 2025
09:00 Ankomst og morgenmad
09:15 Velkomst og introduktion
  Henrik Melgaard og Sussi Kobberø
09:30 Myndighedskrav og administration
  - Erfaringer fra Aarhus Kommune
  Bo Utoft
10:30 Kort pause
10:45 Generel indførsel i jordhåndtering
  - Fordele ved at lave en indledende jordhåndteringsplan
- Fokuspunkter
- Genanvendelse
  Henrik Melgaard
12:00 Frokost
13:00 Et typisk projekt i praksis
  - Udfordringer
- Hvordan kan genanvendelse lade sig gøre
- Diskussion
  Morten Sørensen
13:45 Genanvendelse og bæredygtig jordhåndtering
  - Hvordan får vi jord ud af affaldshierakiet
- End of waste begrebet
- Hvordan kan et samarbejde med kommunen forløbe
  Henrik Melgaard
14:45 Kaffepause
15:00 Oprensning af regnvandsbassiner
  - Typisk forløb
- Udfordringer
- Diskussion
  Henrik Melgaard
16:50 Afrunding og evaluering
  Henrik Melgaard og Sussi Kobberø
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Geolog Henrik Melgaard, MELGAARD+CO ApS

Undervisere

• Geolog Henrik Melgaard, MELGAARD+CO ApS • Morten Sørensen, VAM A/S • Biolog Bo Utoft, Aarhus Kommune

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 07-02-2025
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Håndtering af overskudsjord (19117)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Håndtering af overskudsjord