Jordforurening, undersøgelser og risikovurdering

Deltag i dette kursus, og få et grundlæggende kendskab til undersøgelsesmetoder og risikovurdering af forurenet jord.

Vi giver dig et grundigt kendskab til miljø- og sundhedsrisikoen ved jordforurening, og du lærer om betydningen af jordforhold, grundvandsforhold og forureningstypen for en jordforurening.

Du får ligeledes et indblik planlægning af forskellige typer forureningsundersøgelser og en dybere forståelse for, hvordan forskellige forureningskomponenter opfører sig i jorden.

På kurset vil der også væres en gennemgang af komceptuelle modeller og konkrete teknikker til risikovurdering. Herunder vil programmet JAGG blive gennegået, med henblik på at gøre dig i stand til at læse, forstå og lave en kritisk vurdering af risikovurderinger, der er lavet med JAGG

Vi forudsætter et kendskab til de grundlæggende jordforureningsbegreber.

Målgruppen

Medarbejdere i kommuner, regioner, staten, private rådgivere og andre, der har brug for kendskab til undersøgelsesmetoder og risikovurdering ved forurenet jord.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

04-09-2024 til 05-09-2024

Kursusprogram
4. september 2024
09:15 Ankomst, kaffe/te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Trine Skov Jepsen og Sussi Kobberø
09:50 Jord- og grundvandsforholds betydning for undersøgelser
10:30 Pause
10:40 Planlægning af undersøgelsen
  - historisk redegørelse, datasøgning, besigtigelse, interview m.m.
11:30 Pause
11:40 Forureningskomponenter og deres spredning
  - oliekomponenter, chlorerede opløsningsmidler, tungmetaller mv.
  Pernille Trant
12:20 Frokost
13:20 Forureningskomponenter og deres spredning (fortsat)
  Pernille Trant
14:45 Prøvetagningsmetoder
  - eksempler på undersøgelser
15:15 Kaffe/kage m. mulighed for gåtur eller besøg i Aqua
16:00 Prøvetagningsmetoder (fortsat)
  Pernille Trant
16:40 Pause
16:50 Gruppearbejde 1: Planlægning af en undersøgelse
  - planlægning af en undersøgelse
  Trine Skov Jepsen
17:40 Pause
17:50 Opsamling på Gruppearbejde 1
  Trine Skov Jepsen
18:30 Den konceptuelle model
  Flemming Hauge Andersen
18:50 Middag
20:00 Gruppearbejde 2: Konceptuel model
20:30 Praktisk gennemgang af udvalgt prøveudstyr
  Trine Skov Jepsen
21:00 Aftenservering og socialt samvær
5. september 2024
08:00 Opsamling på dag 1
  - inkl. den konceptuelle model
  Trine Skov Jepsen
08:15 Principper for risikovurdering
  Trine Skov Jepsen
08:50 Pause
09:00 Fugacitet - stoffordeling mellem medier (JAGG som beregningsværktøj)
  Trine Skov Jepsen
09:40 Risikovurdering grundvand: Masseestimat og flux
  Trine Skov Jepsen
09:40 Pause
09:50 Risikovurdering ift. grundvand – Masseestimat og flux
  Flemming Hauge Andersen
10:15 Gruppearbejde 3 - Estimering af kildestyrke
  Trine Skov Jepsen
10:40 Pause
10:50 Risikovurdering ift. grundvand - (Grundrisk som beregningsværktøj)
  Flemming Hauge Andersen
11:40 Frokost
12:40 Risikovurdering ift. grundvand – med fokus på olietanke
  Trine Skov Jepsen
12:55 Risikovurdering ift. grundvand – med fokus på PFAS
  Flemming Hauge Andersen
13:10 Pause
13:20 Gruppearbejde 4 - Grundvand
14:00 Pause
14:10 Risikovurdering indeluft - reduktionsfaktorer og håndberegninger
  Trine Skov Jepsen
14:40 Risikovurdering ift. indeluft – (JAGG som beregningsværktøj)
  Trine Skov Jepsen
15:00 Kaffe/kage
15:10 Gruppearbejde 5 - Indeluft
15:50 Opsamling og evaluering af kurset
  Trine Skov Jepsen og Sussi Kobberø
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Civilingeniør Trine Skov Jepsen, DMR A/S (Dansk Miljørådgivning) • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Undervisere

• Civilingeniør, Ph.D Flemming Hauge Andersen, DMR A/S (Dansk Miljørådgivning) • Civilingeniør Trine Skov Jepsen, DMR A/S (Dansk Miljørådgivning) • Geolog, Ph.D Pernille Trant, NIRAS

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 02-08-2024
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Jordforurening, undersøgelser og risikovurdering (19035)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Jordforurening, undersøgelser og risikovurdering