Jordforurening, undersøgelser og risikovurdering

Deltag i dette kursus, og få et grundlæggende kendskab til undersøgelsesmetoder og risikovurdering af forurenet jord.

Vi giver dig et grundigt kendskab til miljø- og sundhedsrisikoen ved jordforurening, og du lærer om betydningen af jordforhold, grundvandsforhold og forureningstypen for en jordforurening.

Du får ligeledes et indblik planlægning af forskellige typer forureningsundersøgelser og en dybere forståelse for, hvordan forskellige forureningskomponenter opfører sig i jorden.

På kurset vil der også væres en gennemgang af konceptuelle modeller og konkrete teknikker til risikovurdering. Herunder vil programmet JAGG blive gennemgået, med henblik på at gøre dig i stand til at læse, forstå og lave en kritisk vurdering af risikovurderinger, der er lavet med JAGG

Vi forudsætter et kendskab til de grundlæggende jordforureningsbegreber.

Dette kursus udbuydes typisk én gang om året.)

Målgruppen

Medarbejdere i kommuner, regioner, staten, private rådgivere og andre, der har brug for kendskab til undersøgelsesmetoder og risikovurdering ved forurenet jord.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

02-10-2023 til 03-10-2023

Kursusprogram
2. oktober 2023
09:15 Ankomst, kaffe/te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Trine Skov Jepsen og Sussi Kobberø
09:45 Jord- og grundvandsforholds betydning for undersøgelser
  Pernille Trant
10:35 Pause
10:45 Planlægning af undersøgelsen
  - historisk redegørelse, datasøgning, besigtigelse, interview m.m.
  Pernille Trant
11:25 Pause
11:35 Forureningskomponenter og deres spredning
  - oliekomponenter, chlorerede opløsningsmidler, tungmetaller mv.
  Jesper Alrø Steen
12:15 Frokost
13:15 Forureningskomponenter og deres spredning (fortsat)
  Jesper Alrø Steen
14:30 Kaffe/kage m. mulighed for gåtur eller besøg i Aqua
15:15 Prøvetagningsmetoder
  - eksempler på undersøgelser
  Jesper Alrø Steen
16:20 Pause
16:30 Principper for risikovurdering
  Trine Skov Jepsen
17:10 Gruppearbejde 1: Planlægning af en undersøgelse
  - planlægning af en undersøgelse
  Trine Skov Jepsen
17:45 Pause
18:00 Middag
19:00 Gruppearbejde 1 (fortsat)
  Trine Skov Jepsen
19:40 Opsamling på Gruppearbejde 1
  Trine Skov Jepsen
20:10 Pause
20:20 Den konceptuelle model
  Flemming Hauge Andersen
20:30 Gruppearbejde 2: Konceptuel model
  Flemming Hauge Andersen
21:00 Aftenservering og socialt samvær
3. oktober 2023
08:00 Opsamling på dag 1
  - inkl. den konceptuelle model
  Trine Skov Jepsen
08:15 Introduktion til JAGG
  Trine Skov Jepsen
08:25 Fugacitet: Gennemgang i JAGG
  Trine Skov Jepsen
08:50 Pause
09:00 Regneopgave 1: Fugacitet (JAGG-beregning)
  Trine Skov Jepsen
09:40 Risikovurdering grundvand: Masseestimat og flux
  Trine Skov Jepsen
09:55 Gruppearbejde 3: Estimering af kildestyrke
  Trine Skov Jepsen
10:25 Pause
10:35 Risikovurdering grundvand: Olietanke
10:50 Risikovurdering grundvand: Gennemgang i JAGG
  Flemming Hauge Andersen
11:45 Frokost
12:45 Regneopgave 2: Grundvand (JAGG-beregning)
  Trine Skov Jepsen
13:25 Pause
13:35 Risikovurdering indeluft: Reduktionsfaktorer og håndberegninger
  Trine Skov Jepsen
13:55 Risikovurdering indeluft: Gennemgang i JAGG
  Flemming Hauge Andersen
14:20 Kaffe/kage
14:40 Risikovurdering indeklima: Gennemgang i JAGG (fortsat)
  Flemming Hauge Andersen
14:50 Regneopgave 3: Indeluft (JAGG-beregning)
15:50 Opsamling og evaluering af kurset
  Trine Skov Jepsen og Sussi Kobberø
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Civilingeniør Trine Skov Jepsen, DMR A/S (Dansk Miljørådgivning) • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Undervisere

• Civilingeniør, Ph.D Flemming Hauge Andersen, DMR A/S (Dansk Miljørådgivning) • Civilingeniør Trine Skov Jepsen, DMR A/S (Dansk Miljørådgivning) • Civilingeniør Jesper Alrø Steen, NIRAS • Geolog, Ph.D Pernille Trant, NIRAS

8.545,- Kr. ekskl. moms.
Åben for tilmelding
Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Jordforurening, undersøgelser og risikovurdering (18856)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Jordforurening, undersøgelser og risikovurdering