Jordforurening, undersøgelser og risikovurdering

Lær at vurdere rådgivernes rapporter om jordforurening og vurdering af miljø- og sundhedsrisici.

Vi giver dig et grundigt kendskab til miljø- og sundhedsrisikoen ved jordforurening, og du lærer om betydningen af jordforhold, grundvandsforhold og forureningstypen for en jordforurening.

Du får ligeledes et indblik i forskellige undersøgelsesmetoder og prøvetagningsstrategier, herunder teknikker til prøvetagning af jord, vand, poreluft mm. Endelig får du indblik i konkrete teknikker til risikovurdering.

Vi forudsætter et kendskab til de grundlæggende jordforureningsbegreber.

Målgruppen

Medarbejdere i kommuner, regioner, staten, private rådgivere og andre, der har brug for kendskab til undersøgelsesmetoder og risikovurdering ved forurenet jord.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

14-09-2021 til 15-09-2021

Kursusprogram
18. maj 2021
09:15 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Suna Rokkjær og Mikael E. Nielsen
10:00 Jord- og grundvandsforholdenes betydning for undersøgelser
  Mikkel Malchow-Møller
10:50 Pause
11:05 Planlægning af undersøgelser
  Historisk redegørelse, datasøgning, besigtigelse, interview m.m.
  Mikkel Malchow-Møller
11:45 Kort pause
11:55 Spredningsveje for forskellige forureningskomponenter
  Oliekomponenter, chlorerede opløsningsmidler, tungmetaller mv.
  Jesper Alrø Steen
12:15 Frokost
13:15 Spredningsveje for forskellige forureningskomponenter - fortsat
  Jesper Alrø Steen
14:45 Kaffepause
15:15 Prøvetagningsmetoder og -strategier
  Gennemgang af eksempler på undersøgelser
  Jesper Alrø Steen
17:00 Opsamling på dagen
  Mikael E. Nielsen
17:45 Pause
18:00 Middag
19:00 Gruppearbejde
  Mikael E. Nielsen
21:00 Aftenservering og socialt samvær
19. maj 2021
08:30 Principper for risikovurdering efter Miljøstyrelsens oprydningsvejledning, herunder de forskellige kvalitetskriterier
  Trine Skov Jepsen
09:30 Fra konceptuel model til JAGG
  -Opgave konceptuel model
  Trine Skov Jepsen
10:50 Kort pause
11:00 Risikovurdering af grundvand
  Trine Skov Jepsen
12:00 Frokost
13:00 Gruppeopgave
  - Risikovurdering af grundvand
  Trine Skov Jepsen
13:45 Risikovurdering af indeklima
  - Overblik og teori
- Gruppeopgave
  Trine Skov Jepsen
14:35 Gennemgang af gruppeopgave
  - Risikovurdering af indeklima
  Trine Skov Jepsen
15:00 Kaffe og kage
15:15 Opsamling og evaluering af kurset
  - med kaffe og kage
  Suna Rokkjær og Trine Skov Jepsen
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Civilingeniør Trine Skov Jepsen, DMR A/S (Dansk Miljørådgivning) • Direktør Mikael E. Nielsen, DMR A/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Civilingeniør Trine Skov Jepsen, DMR A/S (Dansk Miljørådgivning) • Geolog Mikkel Malchow-Møller, NIRAS • Direktør Mikael E. Nielsen, DMR A/S • Projektleder, Civilingeniør Jesper Alrø Steen, NIRAS

8.100,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 13-08-2021
Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Jordforurening, undersøgelser og risikovurdering (18251)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Jordforurening, undersøgelser og risikovurdering