Kondemneringssager

– Mulighed for hybrid deltagelse
På dette kursus får du værktøjer til at foretage en solid juridisk behandling af sager om kondemneringsegnede boliger med henblik på at træffe rigtige og gyldige afgørelser på et komplekst teknisk og juridisk område.

Hvis du arbejder med kondemneringssager, et dette kursus noget for dig. Du får et solidt overblik over de almindelige sagsbehandlingsregler samt kondemneringsreglerne i byfornyelsesloven og et brugbart kendskab til relevante afgørelser og domme i tilknytning hertil.
Et stigende fokus på udvikling af landsby- og byområder gør kondemneringsreglerne mere relevante i fremtiden – så lær om dem på dette kursus!

Kondemneringsreglerne bliver i offentligheden oftest omtalt i forbindelse med sager om skimmelsvamp, der også i mange år har været en af hovedårsagerne til, at boliger vurderes at være sundhedsskadelige.

Der er også udsigt til, at også fx sundhedsfare fra radon i stigende grad vil blive et emne i kondemneringssager.

På kurset tager vi fat på de grundlæggende og almindeligt forekommende problemstillinger i kondemneringssager med fokus på de almindelig forvaltningsretlige reglers betydning.

Vi gennemgår kommunens tilsynsforpligtelse, krav til afgørelser om kondemnering og mulighederne for supplerende tiltag.

Kurset omfatter såvel en juridisk gennemgang af de relevante regler som oplæg baseret på praktisk erfaring.

Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt. Underviserne vil være til stede på Ferskvandscentret. Ønsker du at deltage digitalt skal dettes skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.

Målgruppen

Kurset henvender sig primært til kommunale sagsbehandlere med ingen eller kortvarig erfaring med kondemneringssager, men mere erfarne sagsbehandlere som ønsker et grundlæggende brush-up er også velkomne.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Kondemneringssager