Kondemneringssager

– Mulighed for hybrid deltagelse
På dette kursus får du værktøjer til at foretage en solid juridisk behandling af sager om kondemneringsegnede boliger med henblik på at træffe rigtige og gyldige afgørelser på et komplekst teknisk og juridisk område.

Hvis du arbejder med kondemneringssager, et dette kursus noget for dig. Du får et solidt overblik over de almindelige sagsbehandlingsregler samt kondemneringsreglerne i byfornyelsesloven og et brugbart kendskab til relevante afgørelser og domme i tilknytning hertil.
Et stigende fokus på udvikling af landsby- og byområder gør kondemneringsreglerne mere relevante i fremtiden – så lær om dem på dette kursus!

Kondemneringsreglerne bliver i offentligheden oftest omtalt i forbindelse med sager om skimmelsvamp, der også i mange år har været en af hovedårsagerne til, at boliger vurderes at være sundhedsskadelige.

Der er også udsigt til, at også fx sundhedsfare fra radon i stigende grad vil blive et emne i kondemneringssager.

På kurset tager vi fat på de grundlæggende og almindeligt forekommende problemstillinger i kondemneringssager med fokus på de almindelig forvaltningsretlige reglers betydning.

Vi gennemgår kommunens tilsynsforpligtelse, krav til afgørelser om kondemnering og mulighederne for supplerende tiltag.

Kurset omfatter såvel en juridisk gennemgang af de relevante regler som oplæg baseret på praktisk erfaring.

Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt. Underviserne vil være til stede på Ferskvandscentret. Ønsker du at deltage digitalt skal dettes skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.

Målgruppen

Kurset henvender sig primært til kommunale sagsbehandlere med ingen eller kortvarig erfaring med kondemneringssager, men mere erfarne sagsbehandlere som ønsker et grundlæggende brush-up er også velkomne.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

23-03-2023

Kursusprogram
23. marts 2023
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Henriette Soja og Suna Rokkjær
10:00 Introduktion til kondemneringsreglerne og kommunens tilsynsforpligtelse
  Henriette Soja
10:30 Sagsoplysning
  Henriette Soja
11:00 Pause
11:15 Undersøgelse og dokumentation til kondemneringssager
  Henriette Soja
12:00 Frokost
13:00 Gråzonesager
  - dialogbaseret løsning, når der ikke skal kondemneres
  Henriette Soja
13:30 Kondemnering som strategisk redskab
  Henriette Soja
13:55 Afgørelse om kondemnering
  - midlertidigt forbud
- genhusning
- forvaltningsretlige grundsætninger
  Henriette Soja
14:55 Kaffe og kagebord
15:15 Kort om klage og erstatning
  - indbringelse for domstolene
- erstatning
- taksation
  Henriette Soja
15:50 Afslutning og evaluering
  Henriette Soja og Suna Rokkjær
16:10 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

Undervisere

• Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

4.145,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 17-02-2023
Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Kondemneringssager (18812)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Kondemneringssager