Det gode landbrugstilsyn

En del af miljøsagsbehandleruddannelsen
Kurset giver dig en grundlæggende viden om landbrugsmiljø og -lovgivning, så du kan håndtere den daglige administration og tilsynet.
Endvidere ser vi på den juridiske side af landbrugstilsynet, retssikkerhedsloven og de forskellige håndhævelsesskridt, og vi drøfter betydningen af myndighedspassivitet.
Erfarne sagsbehandlere øser af deres viden om planlægning og gennemførelse af landbrugstilsyn, håndtering af miljøgodkendelser, krydsoverensstemmelse og klagesager m.v. Desuden får vi landmandens version af, hvordan han oplever miljøarbejdet og dialogen mellem myndighed og landmand.

Undervisningen tager afsæt i husdyrbrugloven, miljøbeskyttelsesloven og lov om af miljøgodkendelse af husdyrbrug mf.

Målgruppen

Medarbejdere, der foretager landbrugstilsyn. Erfaring med landbrugstilsyn er ikke en forudsætning. Skriv gerne dit erfaringsniveau i bemærksningsfeltet ved din tilmelding.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Hotel Strandparken, Holbæk

20-09-2022 til 21-09-2022

Kursusprogram
20. september 2022
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:15 Velkomst og præsentation
  Anne Trabjerg Kamp og Bente Kjærsgård Henriksen
09:50 Lovgivning om tilsyn med landbrug
  - Tilsynspligtens omfang
- Retssikkerhedsloven, grænsedragning mellem miljøforvaltning og strafferetsplejen herunder varsling, adgang til at føre tilsyn og tage foto mv.
  Mai-Britt Bruun
10:50 Kort pause
11:00 Lovgivning om tilsyn med landbrug - fortsat
  - Håndhævelse af regler: hvad er op og ned om henstilling, indsærpelse, påbud og forbud, politianmeldelse.
- Betydningen af passivitet
- Overproduktionssager, hvad kan vi lære af dem?
- Drøftelse af, hvad er overproduktion efter, at husdyrbrugloven er ændret.
  Mai-Britt Bruun
12:30 Frokost
13:30 Planlægning af landbrugstilsyn - Den gode dialog
  - Hvor ligger fokus
- Hvordan opnår man en god dialog?
- "Det gode nej" hvordan?
- Varslet eller uvarslet tilsyn?
- Ligevægt i tilsynet, hvoradan?
  Bente Kjærsgård Henriksen
14:30 Tilsynes generelt
  - Tilsynstyper i praksis
- Forholdsregler og generelle hensyn
- Hvad skal kontrolleres? samspil med tilsynsskemaet
- Brug af foldere
- Det gode brev
- Håndhævelse
  Bente Kjærsgård Henriksen
15:15 Kaffe, te og kage
15:30 Tilsynet helt generelt - fortsat
  Bente Kjærsgård Henriksen
16:00 Forberedelse af tilsyn på kvægbrug
  Bente Kjærsgård Henriksen
18:00 Middag
19:30 Forberedelse af tilsyn på kvægbrug
  Bente Kjærsgård Henriksen
21:00 Hygge med øl eller vand
21. september 2022
08:00 Landbrugstilsyn på kvægbrug i nærheden af Holbæk
  Bente Kjærsgård Henriksen og Torben Vincents
11:30 Frokost
12:30 Opsamling på landbrugstilsyn
  - Hvordan gik det?
- Tilgangen, dialogen og formen?
- Tilsynsrapport og -brev
- Evt. håndhævelse
  Bente Kjærsgård Henriksen
14:45 Kaffe, te, frugt og kage
15:00 Opsamling på landbrugstilsyn - fortsat
  Bente Kjærsgård Henriksen
15:45 Afrunding og evaluering
  Anne Trabjerg Kamp og Bente Kjærsgård Henriksen
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Miljømedarbejder Bente Kjærsgård Henriksen, Hjørring Kommune • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

Undervisere

• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Miljømedarbejder Bente Kjærsgård Henriksen, Hjørring Kommune • Landmand Torben Vincents

8.290,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 19-08-2022
Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Det gode landbrugstilsyn (18559)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Det gode landbrugstilsyn