Det gode landbrugstilsyn

En del af miljøsagsbehandleruddannelsen
Få styr på det grundlæggende inden for landbrugstilsyn! Vores kursus er skabt til dig, der ønsker at opbygge en solid viden om lovgivningen, planlægning af tilsynsbesøg og effektiv rapportering. Dygtige undervisere vil guide dig gennem emner som retssikkerhedsloven, håndhævelse af regler og betydningen af passivitet. Vi besøger et kvægbrug og får landmandens version af, hvordan de oplever miljøarbejdet og dialogen mellem myndighed og landmand.

Undervisningen tager afsæt i retssikkerhedsloven, miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugloven mv.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).

Målgruppen

Medarbejdere, der foretager landbrugstilsyn. Erfaring med landbrugstilsyn er ikke en forudsætning. Skriv gerne dit erfaringsniveau i bemærksningsfeltet ved din tilmelding.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

01-11-2023 til 02-11-2023

Kursusprogram
1. november 2023
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Anne Trabjerg Kamp og Kirsten Brødbæk
09:50 Lovgivning om tilsyn med landbrug
  - Tilsynspligtens omfang
- Retssikkerhedsloven, grænsedragning mellem miljøforvaltning og strafferetsplejen herunder varsling, adgang til at føre tilsyn og tage foto mv.
  Mai-Britt Bruun
10:50 Kort pause
11:00 Lovgivning om tilsyn med landbrug - fortsat
  - Håndhævelse af regler: hvad er op og ned om henstilling, indsærpelse, påbud og forbud, politianmeldelse.
- Betydningen af passivitet
- Overproduktionssager, hvad kan vi lære af dem?
- Drøftelse af, hvad er overproduktion efter, at husdyrbrugloven er ændret.
  Mai-Britt Bruun
12:30 Frokost
13:30 Planlægning af landbrugstilsyn
  - Praktisk planlægning
- Hvad skal kontrolleres
- Tjeklister
  Kirsten Brødbæk
14:45 Kaffe, te og kage
15:00 Landbrugstilsyn på kvægbrug i nærheden af Silkeborg
  Kirsten Brødbæk
17:45 Retur på Ferskvandscentret -pause
18:15 Middag
19:30 Gruppearbejde og opfølgning
  - Hvad så vi på tilsynet?
  Kirsten Brødbæk
20:30 Hygge i Dråben med øl og vand
2. november 2023
08:00 Tilsynet generelt
  - Tilsynstyper i praksis
- Basistilsyn, Prioriterede tilsyn, Kampagnetilsyn
- Administrative og fysiske tilsyn
- Varslet eller uvarslet tilsyn?
- Den gode dialog
  Kirsten Brødbæk
09:15 Kort pause
09:30 Kontrol af vilkår i miljøgodkendelser og andre tilladelser
  Kirsten Brødbæk
10:00 Tilsynsrapporten
  - Hvor finder jeg oplysningerne?
- Brug af foldere
- Tilsynsrapporten til DMA (Danmarks MiljøAdministration)
  Kirsten Brødbæk
11:00 Gruppearbejde om tilsynsrapport og tilsynsbrev
  - Den gode rapport
- Det gode brev
  Kirsten Brødbæk
12:00 Frokost
13:00 Håndhævelser og fælles opsamling på tilsynsrapport og tilsynsbrev
  Kirsten Brødbæk
13:45 Klager - forureninger/uheld
  - opsporing af vandløbsforurening / lugtgene / fluegene
  Kirsten Brødbæk
14:30 Kaffe, te og kage
15:00 Hvad skal der ske efter tilsynet?
  - Miljøgodkendelse/tilladelse?
- Anmeldelser efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen?
- Landzonetilladelse?
- Byggetilladelse?
  Kirsten Brødbæk
15:45 Afrunding og evaluering
  Anne Trabjerg Kamp og Kirsten Brødbæk
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Miljøtekniker Kirsten Brødbæk, Skive Kommune • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

Undervisere

• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Miljøtekniker Kirsten Brødbæk, Skive Kommune

8.545,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 29-09-2023
Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Det gode landbrugstilsyn (18895)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Det gode landbrugstilsyn