Det gode landbrugstilsyn

En del af miljøsagsbehandleruddannelsen
Kurset giver dig en grundlæggende viden om landbrugsmiljø og -lovgivning, så du kan håndtere den daglige administration og tilsynet.
Endvidere ser vi på den juridiske side af landbrugstilsynet, retssikkerhedsloven og de forskellige håndhævelsesskridt, og vi drøfter betydningen af myndighedspassivitet.
Erfarne sagsbehandlere øser af deres viden om planlægning og gennemførelse af landbrugstilsyn, håndtering af miljøgodkendelser, krydsoverensstemmelse og klagesager m.v. Desuden får vi landmandens version af, hvordan han oplever miljøarbejdet og dialogen mellem myndighed og landmand.

Undervisningen tager afsæt i husdyrbrugloven, miljøbeskyttelsesloven og lov om af miljøgodkendelse af husdyrbrug mf.

Målgruppen

Medarbejdere, der foretager landbrugstilsyn. Erfaring med landbrugstilsyn er ikke en forudsætning. Skriv gerne dit erfaringsniveau i bemærksningsfeltet ved din tilmelding.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Det gode landbrugstilsyn